[DBR] Rojaliści vs Parlament (ok. 1645), rozgrywka w klubie Agresor 10.07.2011

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

W ostatnią niedzielę w klubie „Agresor” rozegraliśmy bitwę systemie DBR. Warunki gry były następujące.

Układamy armie za ok. 400 pkt. (+/_1% to znaczy 4 pkt.) zgodnie z listami armii do DBR. Ja tworzę armię Rojalistów, a Paweł Kur Angielską New Model Army. Armie były układane według stanów na rok 1645.

Dla zainteresowanych takimi szczegółami, gra zajęła nam ok. 3,5 godziny.

Walczące armie

Armia Rojalistów – koszt całej armii 401 pkt., ekwiwalent morale (ME) całej armii wynosi 50 pkt. Ta armia jest rozbita po stracie 25 ME. Dowództwo pod dowództwem głównodowodzącego ma ME 27,5 pkt., więc będzie ono pokonane po stracie 9,5 ME. Drugie dowództwo ma 22,5 ME, więc będzie ono pokonane po stracie 8 ME.

Dowództwo z Głównodowodzącym
Generał (Pikinierzy) 1 x Pk (O) (Średnie piki) – 24 pkt. (2 ME) (w składzie „brygady piechoty”)
Pistolety 4 x Pi (F) (Kawalerowie – jazda typu zachodniego stosująca szarże) – 44 pkt. (4 ME)
Dragoni 1 x Dr (O) (Średni dragoni) – 7 pkt. (0,5 ME)
Muszkieterzy 15 x Sh (O) (Średni strzelcy) – 90 pkt. (15 ME)
Pikinierzy 2 x Pk (O) (Średnie piki) – 8 pkt. (2 ME)
Lekka artyleria 1 x Art. (I) (Lekkie działa) – 5 pkt. (1 ME)
Obóz 1 x Bagaże (I) – 5 pkt. (3 ME)

Drugie Dowództwo
Generał (Pistolety) (Książę Rupert) 1 x Pi (F) (Jazda typu zachodniego stosująca szarże) – 31 pkt. (2 ME) (w składzie „regimentu jazdy”)
Pistolety 11 x Pi (F) (Kawalerowie – jazda typu zachodniego stosująca szarże) – 121 pkt. (11 ME)
Dragoni 1 x Dr (O) (Średni dragoni) – 7 pkt. (0,5 ME)
Muszkieterzy 5 x Sh (O) (Średni strzelcy) – 30 pkt. (5 ME)
Pikinierzy 1 x Pk (O) (Średnie piki) – 4 pkt. (1 ME)
Lekka artyleria 1 x Art. (I) (Lekkie działa) – 5 pkt. (1 ME)
Artyleria bez zaprzęgu 1 x Art. (S) (Ciężkie działa) – 20 pkt. (2 ME)

Wojska w tej armii zostały uszykowane w:
5 „regimentów jazdy” – w pierwszym dowództwie po 2 elementy Pi (oznaczenie 1 i 2) a w drugim po 4 elementy Pi (oznaczone 3, 4 i 5)
4 „brygady piechoty” – każdy po 5 Sh i 1 Pk (oznaczenie 6, 7 i 8 – w pierwszym dowództwie i 9 w drugim dowództwie)

W sumie 16 elementów jazdy (w tym generał), 26 elementów piechoty (w tym 20 muszkieterów, 4 pikinierów z głównodowodzącym i 2 dragonów) oraz 3 działa (w tym 1 ciężkie).

Angielska New Model Army – koszt całej armii 399 pkt., ekwiwalent morale (ME) całej armii wynosi 54 pkt. Ta armia jest rozbita po stracie 27 ME. Dowództwo pod dowództwem głównodowodzącego ma ME 23 pkt., więc będzie ono pokonane po stracie 8 ME. Drugie dowództwo ma 31 ME, więc będzie ono pokonane po stracie 10,5 ME.

Dowództwo z Głównodowodzącym
Generał (Pistolety) (Cromwell) 1 x Pi (O) (Jazda typu zachodniego) – 30 pkt. (2 ME) (w składzie „regimentu jazdy”)
Pistolety 11 x Pi (O) (Żelaznobocy – jazda typu zachodniego) – 110 pkt. (11 ME)
Dragoni 2 x Dr (S) (Średni dragoni) – 16 pkt. (1 ME)
Muszkieterzy 4 x Sh (O) (Średni strzelcy) – 24 pkt. (4 ME)
Pikinierzy 2 x Pk (O) (Średnie piki) – 8 pkt. (2 ME)
Lekka artyleria 1 x Art. (I) (Lekkie działa) – 5 pkt. (1 ME)
Artyleria bez zaprzęgu 1 x Art. (S) (Ciężkie działa) – 20 pkt. (2 ME)

Drugie Dowództwo
Generał (Pikinierzy) 1 x Pk (O) (Średnie piki) – 24 pkt. (2 ME) (w składzie „brygady piechoty”)
Pistolety 2 x Pi (O) (Żelaznobocy – jazda typu zachodniego) – 20 pkt. (2 ME)
Muszkieterzy 13 x Sh (O) (Średni strzelcy) – 78 pkt. (13 ME)
Pikinierzy 6 x Pk (O) (Średnie piki) – 24 pkt. (6 ME)
Lekka artyleria 1 x Art. (I) (Lekkie działa) – 5 pkt. (1 ME)
Artyleria bez zaprzęgu 2 x Art. (O) (Średnie działa) – 30 pkt. (4 ME)
Obóz 1 x Bagaże (I) – 5 pkt. (3 ME)

Wojska w tej armii zostały uszykowane w:
4 „regimenty jazdy” – w pierwszym dowództwie po 4 elementy Pi (oznaczone A, B i C), a w drugim dowództwie z 2 elementami Pi (oznaczenie D)
4 „brygady piechoty” – trzy po 4 Sh i 2 Pk (oznaczenie E w pierwszym dowództwie oraz F i H – w drugim dowództwie) i jedną z 4 Sh i 3 Pk (w drugim dowództwie oznaczone G – z generałem)
i samodzielny oddział strzelców (1 element) (oznaczenie I)

W sumie 14 elementów jazdy (w tym głównodowodzący), 28 elementów piechoty (w tym 17 muszkieterów, 9 pikinierów z generałem i 2 dragonów) oraz 5 dział (w tym 3 ciężkie lub średnie).

Jak widać Angielska New Model Army pomimo minimalnie mniejszej ilości jazdy była liczniejsza od armii Rojalistów i posiadała trzykrotną przewagę w „dużej” artylerii. Armia ta miała również o 4 ME więcej niż Rojaliści, a więc było ją trudniej rozbić. Siłą Rojalistów miała być jazda, która była nieco lepszej klasy.

PRZYGOTOWANIA DO BITWY


Teren bitwy z rozstawioną zasłoną umożliwiającą rozstawienie wojsk przez obie strony jednocześnie

Teren został wystawiony w wyniku porozumienia graczy. Elementami terenu były trzy łagodne wzgórza, skrzyżowanie dwóch dróg w centrum planszy z niewielkim terenem zabudowanym (wioską) (na dole zdjęcia), niewielki lasek przy wiosce i większy las po przeciwnej stronie planszy (na górze zdjęcia) oraz dwa obszary nierówności (na górze i na dole zdjęcia).

Chociaż rojaliści mieli początkową agresję 1, a NMA aż 3, to po rzutach okazało się, że stroną atakującą są rojaliści, a NMA się broni. W związku z tym Paweł dowodzący NMA dostał prawo wyboru strony, po której rozstawi swoje wojska, i miał prawo umieścić je do połowy planszy. Strony rozstawiały swoje siły nie widząc się wzajemnie (przy zasłonie).


Ustawienie stron przed bitwą (Rojaliści po prawej, NMA po lewej)

ROJALIŚCI
Pierwsze dowództwo stanęło od lewego skrzydła wystawiając kolejno: dwa regimenty jazdy (1 i 2) przedzielone Dragonami, brygadę piechoty (6), dwie kolejne brygady piechoty z lekką artylerią w środku połączone w jedną grupę (7 – z głównodowodzącym w elemencie pik i 8) oraz bagażami za wzgórzem na tyłach tej grupy. Drugie dowództwo zaczynało się od Ciężkiej Art. na wzgórzu, dalej stanęła czwarta brygada piechoty (9) z lekką artylerią z lewej. Formacje na prawym skrzydle kończyły trzy regimenty jazdy (3 z dragonami i 4 w pierwszym rzucie i 5 z Generałem-Rupertem w drugim rzucie) stojące przed większym lasem.

NEW MODEL ARMY
Od prawego skrzydła stanęło drugie dowództwo wystawiając kolejno: (miedzy laskiem a obszarem nierównego terenu) brygadę piechoty (H) w pierwszym rzucie i regiment jazdy (D) w drugim, pojedynczy element muszkieterów (I) w wiosce, dwie brygady piechoty (F) z lekką artylerią w pierwszym rzucie i (G) z generałem w drugim, a za nimi dwa działa średnie na wzgórzu i obóz za nimi. Pierwsze dowództwo zaczynało się przy skrzyżowaniu dróg od czwartej brygady piechoty (E) z lekką artylerią z lewej i regimentu jazdy (C) z głównodowodzącym (Cromwellem) z tyłu. Ciężka Art. stanęła na wzgórzu, dwa regimenty jazdy (A i B) każdy z elementem dragonów po lewej stronie stanęli za szczytem wzgórza.

Jak widać dowództwa o bardzo podobnym składzie stanęły naprzeciw siebie. Główne dowództwo NMA złożone w większości z jazdy stanęło na wprost prawie identycznie złożonego drugiego dowództwa rojalistów. (Każda strona ma 3 regimenty jazdy złożone z 4 elementów, jedną brygadę piechoty z 6 elementami i lekkim działkiem oraz ciężką artylerię. Jedyną różnicą jest to, że rojaliści mają jeden element dragonów, a w dowództwie Cromwella są dwa takie elementy i oba są wyższej klasy.) Na wprost głównego dowództwa rojalistów złożonego w większości z piechoty stanęło również piesze drugie dowództwo Cromwella. Aż trudno było uwierzyć, że armie były układane przez różnych graczy i wystawiane przez zasłonę!

BITWA


Rojaliści ruszają do ataku i od razu ponoszą pierwsze straty

Rojaliści od razu ruszyli do ataku na całym froncie. Przy czym jazda na obu skrzydłach próbuje manewrów oskrzydlających wykorzystując ruchy marszowe (więcej niż jeden ruch w turze, nie bliżej jednak niż 300 kroków od wroga). Na prawym skrzydle regimenty jazdy objeżdżają z obu stron las, a na lewym ruszają po prostu w przód. Dostają jednak od razu „prztyczka w nos”. Salwa z ciężkiej artylerii wroga eliminuje jeden element muszkieterów w brygadzie piechoty (9).

Straty

Rojaliści:
I dow. – 0 elem. (0 ME/9,5 ME do zał.)
II dow. (Rupert) – 1 elem. (1 ME/8 ME do zał.)

NMA:
I dow. (Cromwell) – 0 elem. (0 ME/8 ME do zał.)
II dow. – 0 elem. (0 ME/10,5 ME do zał.)


Pierwsze straty rojalistów


NMA zagina skrzydła

W odpowiedzi NMA w centrum rusza w przód dwoma brygadami piechoty (F i E), zaś na obu skrzydłach zagina stojące tam oddziały stając frontem do skrzydeł. Z dużych oddziałów jedynie brygada z generałem drugiego dowództwa (G) pozostaje nieruchoma. Paweł decyduje się również obrócić jedno z dwóch dział na wzgórzu na prawe skrzydło, choć aby mogło ono strzelić, będzie potrzebował aż 3 ruchów (dwa na obrót do pozycji umożliwiającej strzał i trzecie na naładowanie).

Straty

Rojaliści:
I dow. – 0 elem. (0 ME) (0 ME/9,5 ME do zał.)
II dow. (Rupert) – 1 elem. (0 ME) (1 ME/8 ME do zał.)

NMA:
I dow. (Cromwell) – 0 elem. (0 ME/8 ME do zał.)
II dow. – 0 elem. (0 ME/10,5 ME do zał.)


Rojaliści próbują okrążyć wroga z trzech stron

Rojaliści kontynuują manewr oskrzydlający na obu skrzydłach. Na prawym skrzydle z prawej strony las objeżdżają regimenty jazdy 4 i 5 i podążają za nimi dragoni, zaś regiment jazdy 3 wychodzi zza lasu z drugiej strony. Na lewym daleki zagon robi regiment jazdy 1 wraz z dragonami oraz podciągnięta zostaje brygada 6. Ale aby zabezpieczyć te ruchy podciągają również siły w centrum (grupa złożona z brygad 7 i 8). W związku z tym w centrum między brygadą 7 (rojalistów) i F (NMA) zostaje nawiązana walka ogniowa, która jednak powoduje jedynie niewielkie przesunięcia w szykach tych brygad.

Straty

Rojaliści:
I dow. – 0 elem. (0 ME) (0 ME/9,5 ME do zał.)
II dow. (Rupert) – 1 elem. (0 ME) (1 ME/8 ME do zał.)

NMA:
I dow. (Cromwell) – 0 elem. (0 ME/8 ME do zał.)
II dow. – 0 elem. (0 ME/10,5 ME do zał.)


Brygada Cromwella obok wioski zmieszana ogniem rojalistów


Dowództwo Cromwella zwiera siły przygotowując się na atak rojalistów

Słabe rzuty na ruchy tym razem zmuszają Pawła do wyboru, które dowództwo będzie wykazywało większą inicjatywę. W tej sytuacji na prawym skrzydle rusza się tylko samodzielny oddział muszkieterów (I) przemieszczając się wewnątrz wioski. Główne ruchy wykonuje zaś dowództwo Cromwella. W centrum rusza w przód brygada E i regiment C z głównodowodzącym generałem, który wchodzi w lukę między brygady piechoty obu dowództw. Na lewym skrzydle formuje się natomiast wielka formacja żelaznobokich i dragonów rozciągnięta od wzgórza do niewielkiego obszaru nierównego terenu. Tworzą ją regimenty A i B oraz oba elementy dragonów. W sumie 8 elementów Pi (O) i 2 Dr (S). Na wprost tej grupy stoi na razie samotny regiment rojalistów (4) złożony z 4 Pi (F). Wymiana ognia tym razem miesza szyki rojalistowskiej brygady (8) oraz NMA (E i F) brygada (F) ponosi też straty.

Straty

Rojaliści:
I dow. – 0 elem. (0 ME/9,5 ME do zał.)
II dow. (Rupert) – 1 elem. (1 ME/8 ME do zał.)

NMA:
I dow. (Cromwell) – 0 elem. (0 ME/8 ME do zał.)
II dow. – 1 elem. (1 ME/10,5 ME do zał.)


Szarża kawalerów na lewe skrzydło Cromwella

Rojaliści mają podobnie mało ruchów jak ostatnio przeciwnik. Na lewym skrzydle podciągają więc do przodu jedynie brygadę (6). Główna ich uwaga koncentruje się na prawym skrzydle i działaniach ich jazdy w tej części pola bitwy. Regiment (3) objeżdża las z lewej strony i staje na flance żelaznobokich na wzgórzu. Regiment (5) z Rupertem i dragoni objeżdżają ten sam las z prawej strony, zaś regiment (4) rozwijając się w linię wykonuje szarże na regiment żelaznobokich (B) i przemieszanych z nimi dragonów. Wymiana ognia znów jedynie miesza szyki brygady piechoty. W NMA dotyczy to ponownie brygad (E i F) u rojalistów zaś brygady (6). Natomiast szarża kawalerów zbiera krwawe żniwo. Padają dwa elementy żelaznobokich z regimentu (B) i jeden element dragonów. Niestety zwycięstwo powoduje, że kawalerowie rozrywają szyk w niekontrolowanym pościgu po odniesionych zwycięstwach.

Straty

Rojaliści:
I dow. – 0 elem. (0 ME) (0 ME/9,5 ME do zał.)
II dow. (Rupert) – 1 elem. (1 ME/8 ME do zał.)

NMA:
I dow. (Cromwell) – 3 elem. (2,5 ME/8 ME do zał.)
II dow. – 1 elem. (1 ME/10,5 ME do zał.)


Sytuacja po szarży kawalerów na lewe skrzydło Cromwella. Kawalerowie wygrali 3 walki na 4, ale nie ma już regimentu jako całej grupy tylko pojedyncze elementy. Na pierwszym planie element, który jako jedyny przegrał walkę


NMA rusza do natarcia

Poniesione straty mobilizują Pawła. Na dodatek dostaje dużo punktów ruchu (4 na każde skrzydło), może więc poderwać swoją armię do ataku. Na w miarę do tej pory spokojnym prawym skrzydle rusza w przód wielka grupa złożona z brygady (H) i regimentu (D), samodzielni strzelcy (I) opuszczają wioskę wychodząc na tył brygady (6) rojalistów, brygada (G), w której znajduje się generał tego dowództwa, rusza w przód, a średnie działo kończy obrót w prawo. Dochodzi tu również do niewielkiej wymiany ognia, która jednak jedynie miesza szyk brygad (H) i (8).

Na lewym skrzydle natomiast żelaznobocy ruszają do kontrataku. Atakują rozproszonych kawalerów od tyłu, z boku, od frontu. Jak tylko się da. Efekt jest bolesny, padają dwa elementy kawalerów z regimentu (4).

Straty

Rojaliści:
I dow. – 1 elem. (1 ME/9,5 ME do zał.)
II dow. (Rupert) – 3 elem. (3 ME/8 ME do zał.)

NMA:
I dow. (Cromwell) – 3 elem. (2,5 ME/8 ME do zał.)
II dow. – 1 elem. (1 ME/10,5 ME do zał.)


Rojaliści ponawiają próby rozbicia lewego skrzydła Cromwella, a jednocześnie starają się odciągnąć uwagę przeciwnika działaniami na przeciwnym skrzydle i w centrum

Rojaliści gorączkowo szukają rozstrzygnięcia w walkach kawaleryjskich wokół wzgórza. Niestety nadal mają mało ruchów (3 i 1), co znacząco ich ogranicza. Mimo wszystko próbują stworzyć zagrożenie na prawym skrzydle NMA, aby odciągnąć uwagę przeciwnika od walk jazdy. Ruszają więc w przód w centrum brygadą z generałem (7), a za lasem brygadą (6). Udaje im się jednak jedynie ogniem zmieszać wrogie brygady (H i F), na dodatek średnia artyleria, która nieco przedwcześnie otworzyła ogień, (bo w poprzednim ruchu NMA robiła zwrot, nie powinna więc była jeszcze strzelać) wyeliminowała ostrzałem element kawalerów z regimentu (1).

Większa liczba ruchów zostaje przydzielona prawemu skrzydłu, gdzie rojaliści usiłują rozbić żelaznobokich Cromwella. Udaje im się doprowadzić do trzech walk. Pojedyncze elementy z regimentu (4) próbują szczęścia w walce z resztkami regimentu (B), a połowa regimentu (3) szarżuje w bok regimentu (A) na wzgórzu.

Rozstrzygnięcie walk pokazuje jak zmienne jest szczęście na wojnie. Atak z boku w regiment (A) daje dobre wyniki (giną dwa elementy żelaznobokich), ale pozostałe dwa starcia kawalerowie przegrywają, a wróg ścigając ich pozostaje w walce. Na dodatek ciężka artyleria NMA, nie bacząc, że tuż obok niej trwają walki, celnym strzałem eliminuje kolejnych muszkieterów z brygady (9).

Straty

Rojaliści:
I dow. – 1 elem. (1 ME/9,5 ME do zał.)
II dow. (Rupert) – 4 elem. (4 ME/8 ME do zał.)

NMA:
I dow. (Cromwell) – 5 elem. (4,5 ME/8 ME do zał.)
II dow. – 1 elem. (1 ME/10,5 ME do zał.)


Ogólny widok na wzgórze i okolice, gdzie przez całą bitwę trwały walki kawalerii, po szarży części rojalistów w bok żelaznobokich na wzniesieniu


Ruch NMA i kolejne starcia jazdy za wzgórzem

Znów Pawłowi bardziej sprzyjają kości przy rzutach na ruchy i znów ma sporo ruchów (5 i 3). Dzięki temu może i odpowiedzieć na ruchy przy wiosce, gdzie brygada z generałem (G) rusza w przód, tworząc jedną wielką grupę z brygadą (F) i zmienia pozycję lekka artyleria, jak również za lasem, gdzie próbuje porządkować brygadę (H), a strzelcami (I) zachodzi od tyłu brygadę (6). Jeszcze więcej ruchów wykonuje w dowództwie Cromwella. Tam regiment C rusza w przód zostawiając generała, który następnie rusza po drodze w kierunku wzgórza i walczącej tam jazdy obu stron. Przeprowadza też trzy szarże (w dwóch pierwszych wypadkach wzmacniając już toczące się walki).

Walka ogniowa tym razem zbiera żniwo w obsłudze lekkiej artylerii rojalistów z głównego dowództwa i po raz kolejny miesza szyki w brygadach obu stron (H, F i E oraz 6). Główne straty ponoszą jednak nadal kawalerowie. Na trzy walki tylko jedną remisują dwie, pozostałe zaś przegrywają tracąc ostatnie dwa elementy z regimentu (4), który w ten sposób zostaje całkowicie zniszczony.

Straty

Rojaliści:
I dow. – 2 elem. (2 ME/9,5 ME do zał.)
II dow. (Rupert) – 6 elem. (6 ME/8 ME do zał.)

NMA:
I dow. (Cromwell) – 5 elem. (4,5 ME/8 ME do zał.)
II dow. – 1 elem. (1 ME/10,5 ME do zał.)


Zbliża się finał bitwy

Rojaliści wybitnie nie mieli tego dnia szczęścia w rzutach na ruchy. Po raz kolejny na dwóch kostkach nie mają nawet 6 punktów. Tym razem dostali 3 i 2. Musi im to wystarczyć i może nawet by wystarczyło, gdyby nie obawa o Ruperta. Ale nie wyprzedajmy faktów.

Na lewym skrzydle brygada z generałem (7) kołuje, stając pod kątem do wsi, za lasem zaś brygada (6) kontynuuje ruch do przodu, a regiment (2) zajeżdża za ich plecami. Tu walka nadal ogranicza się do wymiany ognia, od którego tym razem pada element rojalistów z brygady (6), a brygady (H i F) oraz lekka artyleria NMA nieznacznie się cofają.

Na prawym skrzydle trwa zaś nadal walka kawalerii. Tu rojaliści wszystkie ruchy wykorzystują na oderwanie jednego elementu z regimentu (5) doprowadzając do szarży w bok na dragonów wroga. Nie decydują się natomiast na szarżę pozostałej części tego regimentu wraz z generałem (Rupertem) do toczącej się walki pojedynczych elementów na wzgórzu. Z perspektywy czasu wydaje się, że mógł to być błąd, który zadecydował o wyniku tej bitwy. Szarża w bok dragonów dała oczekiwany wynik eliminując ich i stojących za nimi żelaznobokich, ale walka na wzgórzu została zremisowana. Gdyby Rupert przyszedł z pomocą, kolejny element żelaznobokich byłby wyeliminowany!!!

Straty

Rojaliści:
I dow. – 3 elem. (3 ME/9,5 ME do zał.)
II dow. (Rupert) – 6 elem. (6 ME/8 ME do zał.)

NMA:
I dow. (Cromwell) – 7 elem. (6 ME/8 ME do zał.)
II dow. – 1 elem. (1 ME/10,5 ME do zał.)


Ostatni sukces rojalistów w tej bitwie


NMA zadaje ostateczny cios armii rojalistów

To był dobry dzień dla armii Cromwella. W kolejnym ruchu armia ma znów dużą ilość ruchów (4 i 4) i dobrze je wykorzystuje. Na prawym skrzydle połączone brygady (F i G) ruszają w przód szykując się do ataku na brygadę (7), strzelcy (I) wycofują się do lasu. Średnie działo obraca się w lewo zabezpieczając się przed ewentualnym zagrożeniem z tej strony, a regiment (D) decyduje się na szarżę na muszkieterów z brygady (6). Dochodzi więc do pierwszej bezpośredniej walki na tym skrzydle, w której rojaliści tracą od razu dwa elementy piechoty. Główny ciężar walk spoczywa jednak na lewym skrzydle i dowództwie z głównodowodzącym (Cromwellem). Tu brygada (E) rusza w przód, zostawiając lekkie działko, które obraca się w lewo i bierze na cel kawalerów z regimentu (3) stojącego przed lasem. Również w kierunku tego regimentu (a właściwie jego połowy) kieruje się regiment (C) i sam Cromwell, który niedawno oddzielił się od tego regimentu. Decydujące znaczenie ma jednak szarża w bok na element kawalerów, który w poprzednim ruchu tak skutecznie zaszarżował dragonów, i ostrzał ciężkiego działa. Ostrzał eliminuje lekkie działko stojące przy brygadzie (9), a zaatakowani od frontu i z boku kawalerowie padają pod ciosami żelaznobokich. To oznacza, że dowództwo Ruperta osiągnęło poziom strat, który powoduje jego załamanie, które rozpocznie się w następnej turze rojalistów.

Straty

Rojaliści:
I dow. – 5 elem. (5ME/9,5 ME do zał.)
II dow. (Rupert) – 8 elem. (8 ME/8 ME do zał.)

NMA:
I dow. (Cromwell) – 7 elem. (6 ME/8 ME do zał.)
II dow. – 1 elem. (1 ME/10,5 ME do zał.)

Rojaliści rozpoczynają odwrót II dowództwa

Rojaliści rozpoczynają ruch, w którym załamuje się ich dowództwo. Mają przy tym, choć tyle szczęścia, że przynajmniej jeden rzut na ruchy mają wysoki (5 i 1), dzięki temu mają szansę zatrzymać sporą cześć wojsk rozbitego dowództwa, kiedy jest to najłatwiejsze. Zatrzymują więc regiment (5) z generałem (Rupertem) brygadę piechoty (9) i dwa pojedyncze elementy kawalerów z regimentu (3) na wzgórzu (dzięki temu w tym rejonie jest 5 elementów jazdy rojalistów przeciwko 3 elementom żelaznobokich i ciężkiej artylerii). Odwrót rozpoczynają ich dragoni i dwa elementy kawalerów z regimentu (3) (ich odwrót powoduje zresztą, że element z wrogim generałem (Cromwellem) musi rozpocząć pościg, co mogłoby utrudnić dalsze działania tego dowództwa). Znika natomiast niezatrzymana ciężka artyleria rojalistów. Rzucamy jeszcze tylko na walkę na wzgórzu między pojedynczym elementem kawalerów i żelaznobokich (po raz trzeci remisując) i kończymy grę. Już bowiem na początku tego ruchu, w związku faktem, że jedno z moich dowództw zostało pokonane, zdecydowałem się poddać bitwę. Nie było już szansy na zwycięstwo rojalistów. Co prawda udało mi się zatrzymać sporą cześć dobrych wojsk z załamanego dowództwa, i do 25 ME skutkujących rozbiciem mojej armii brakowało jeszcze aż 10 ME, ale dalsza gra nie miała już większego sensu. Jedynym niepewnym sukcesem, jaki mógłbym odnieść kontynuując walkę, była jakaś szansa na doprowadzenie do załamania dowództwa Cromwella (przez wyeliminowanie ciężkiej artylerii lub dwóch elementów żelaznobokich), ale to wszystko, co mógłbym ewentualnie osiągnąć, a sukces taki nie zmieniłby i tak wyniku samej bitwy.

Straty

Rojaliści:
I dow. – 5 elem. (5 ME/9,5 ME do zał.)                                              
II dow. (Rupert) – 9 elem. (10 ME/8 ME do zał.)

NMA:
I dow. (Cromwell) – 7 elem. (6 ME/8 ME do zał.)
II dow. – 1 elem. (1 ME/10,5 ME do zał.)

Autor: Greebo
Zdjęcia: Greebo

Opublikowano 13.07.2011 r.

Poprawiony: środa, 13 lipca 2011 08:48