Budapeszt 1945 (Mirage) – wykaz żetonów

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

NIEMCY

Sztaby armii
2 A
6 A

Sztaby korpusów
[Sztab] (niepodpisany, faktycznie jest to sztab IX Korpusu SS)
IV SS
I
III
IV
XXII
LVII
LXVIII
LXXII

Lotnictwo
Lotnictwo 1
Lotnictwo 2
Lotnictwo 3

Samodzielne jednostki SS
Art./IX (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-7)
8 (III) Piechota zmot. (4-7)
503 SS (II) Tygrys Królewski (6-8)
Ney (III) Piechota (4-4)
Dirlewanger (III) Piechota zmot. (3-7)

Dywizje SS
3 DPanc. SS
3 (III) Pantera (8-8)
5 (III) Tr. opanc. (6-8)
6 (III) Tr. opanc. (6-8)
art. (III) Wespe (5-7)

5 DPanc. SS
5 (III) Pantera (8-8)
9 (III) Tr. opanc. (6-8)
10 (III) Tr. opanc. (6-8)
art. (III) Wespe (5-7)

8 DKaw. SS
6 dz.szt (II) StuG IV (4-8)
16 kaw. (III) Kawaleria (4-6)
18 kaw. (III) Kawaleria (4-6)

18 DGPanc. SS
18 (III) Pz IV (4-8)
39 (III) Tr. opanc. (5-8)
40 (III) Piechota zmot. (5-7)
art. (III) Wespe (5-7)

22 DKaw. SS
17 kaw. (III) Kawaleria (4-6)
52 kaw. (III) Kawaleria (4-6)
53 kaw. (III) Kawaleria (4-6)

31 DGren. SS
78 (III) Piechota zmot. (5-7)
79 (III) Piechota zmot. (5-7)
80 (III) Piechota zmot. (5-7)
art. (III) Wespe (4-7)

Jednostki armijne i korpuśne
art./2A (X) Artyleria 150 mm (4-3-4)
art./6A (III) Wespe (5-7)
17 Moz. (X) Nebelwerfer (5-2-4)
19 Moz. (X) Nebelwerfer (5-2-4)
509 (II) Tygrys Królewski (6-8)
I/130 (II) Pantera (5-8)
662 (II) Jagd Pz V (3-8)
721 (III) Jagd Pz V (4-8)
69 dz.szt. (II) StuG IV (3-8)
239 dz.szt. (X) StuG IV (3-8)
303 (X) StuG IV (3-8)
325 dz.szt. (X) StuG IV (3-8)
219 (X) Brummbar (3-7) ż*
92 Gren. (X) Tr. opanc. (4-8)

Dywizje pancerne
DPanc. „FD”
Panc. (III) Pz IV (6-8)
Fiz. (III) Piechota zmot. (5-7)
Gren. (III) Piechota zmot. (5-7)
art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-7)

1 DPanc.
1 (III) Pz IV (6-8)
1 (III) Piechota zmot. (4-7)
113 (III) Piechota zmot. (4-7)
art. (III) Wespe (5-7)

3 DPanc.
3 (III) Piechota zmot. (4-7)
6 (III) Pz IV (6-8)
394 (III) Piechota zmot. (4-7)
art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (4-2-7)

6 DPanc.
4 (III) Piechota zmot. (4-7)
11 (III) Pz IV (6-8)
114 (III) Piechota zmot. (4-7)
art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (4-2-7)

8 DPanc.
10 (III) Pz IV (5-8)
28 (III) Piechota zmot. (4-7)
98 (III) Piechota zmot. (4-7)
art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-4)

13 DPanc.
13 (XX) Pz IV (3-8)

20 DPanc.
21 (III) Pz IV (5-8)
59 (III) Piechota zmot. (4-7)
112 (III) Piechota zmot. (4-7)
art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-7)

23 DPanc.
23 (III) Pz IV (5-8)
126 (III) Piechota zmot. (4-7)
128 (III) Piechota zmot. (4-7)
art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (4-2-7)

24 DPanc.
21 (III) Piechota zmot. (4-7)
24 (III) Pz IV (5-8)
26 (III) Piechota zmot. (4-7)
art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (4-2-7)

Dywizje kawalerii i górskie
3 DKaw.
31 (III) Kawaleria (3-6)
32 (III) Kawaleria (3-6)
Rozp (II) Puma (3-9)

4 DKaw.
5 (III) Kawaleria (4-6)
41 (III) Kawaleria (4-6)
208 (II) Pz IV (3-8)

1 DGór.
98 (III) Piechota górska (3-5)
99 (III) Piechota górska (3-5)

Dywizje piechoty
44 DP
131 (III) Piechota (3-4)
132 (III) Piechota (3-4)
134 (III) Piechota (3-4)

71 DP
184 (III) Piechota (3-4)
191 (III) Piechota (3-4)
194 (III) Piechota (3-4)

96 DP
283 (III) Piechota (3-4)
284 (III) Piechota (3-4)
287 (III) Piechota (3-4)

118 DP
750 (III) Piechota (3-4)
751 (III) Piechota (3-4)

153 DP
715 (III) Piechota (3-4)
716 (III) Piechota (3-4)
717 (III) Piechota (3-4)

211 DP
306 (III) Piechota (3-4)
317 (III) Piechota (3-4)
365 (III) Piechota (3-4)

271 DP
977 (III) Piechota (3-4)
978 (III) Piechota (3-4)
979 (III) Piechota (3-4)

357 DP
944 (III) Piechota (4-4)
945 (III) Piechota (4-4)
946 (III) Piechota (4-4)

711 DP
731 (III) Piechota (4-4)
744 (III) Piechota (4-4)
747 (III) Piechota (4-4)

Razem – 122 żetony

WĘGRZY

Artyleria
art./I (III) Artyleria 150 mm (3-2-4)
art./II (III) Artyleria 150 mm (3-2-4)
art./VI (III) Artyleria 150 mm (3-2-4)
art./VII (III) Artyleria 150 mm (3-2-4)

Jednostki samodzielne
Budapeszt (II) Zrinyi II (4-8)
Solt (III) Piechota (4-4)
Rzeczna (X) Piechota (4-4)

Dywizje pancerne i kawalerii
1 (XX) Turan II (4-8)

1 DHuz.
2 (III) Kawaleria (4-6)
3 (III) Kawaleria (4-6)
7 (II) Zrinyi II (4-8)

2 DPanc.
2 (X) Piechota zmot. (4-7)
3 (X) Piechota zmot. (4-7)
3 (III) Turan II (4-8)

Dywizje piechoty
5 (XX) Piechota (4-4)
12 (XX) Piechota (4-4)

10 DP
3 (III) Piechota (3-4)
6 (III) Piechota (3-4)
8 (III) Piechota (3-4)

20 DP
13 (III) Piechota (3-4)
14 (III) Piechota (3-4)
24 (III) Piechota (3-4)

23 DP
42 (III) Piechota (3-4)
51 (III) Piechota (3-4)
54 (III) Piechota (3-4)

25 DP
1 (III) Piechota (3-4)
25 (III) Piechota (3-4)
26 (III) Piechota (3-4)

Dyw. SL
1 (III) Piechota (3-4)
2 (III) Piechota (3-4)
3 (III) Piechota (3-4)

Razem – 31 żetonów

ZSRR

Budapeszt (Sztab)
52 (XX) Piechota (5-4)
122 (XX) Piechota (5-4)
151 (XX) Piechota (5-4)
155 (XX) Piechota (5-4)
180 (XX) Piechota (5-4)
223 (XX) Piechota (5-4)
236 (XX) Piechota (5-4)
317 (XX) Piechota (5-4)
25 (XX) Piechota gwardii (6-4)
66 (XX) Piechota gwardii (6-4)
11 Gw./V (XX) Kawaleria (5-6)
12 Gw./V (XX) Kawaleria (5-6)
63 Gw./V (XX) Kawaleria (5-6)
art./XVIII (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)
art./XXX (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)
art./LXVIII (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)
1 Gw./I (X) Transp. opanc. (5-8)
2 Gw./I (X) Transp. opanc. (5-8)
3 Gw./I (X) Transp. opanc. (5-8)
4 Gw./II (X) Transp. opanc. (5-8)
5 Gw./II (X) Transp. opanc. (5-8)
6 Gw./II (X) Transp. opanc. (5-8)
13/IV (X) Transp. opanc. (5-8)
14/IV (X) Transp. opanc. (5-8)
15/IV (X) Transp. opanc. (5-8)
16 Gw./VII (X) Transp. opanc. (5-8)
30 Gw./XVIII (X) Transp. opanc. (5-8)
63 Gw./VII (X) Transp. opanc. (5-8)
64 Gw./VII (X) Transp. opanc. (5-8)
art./I (III) SU-85 (3-7)
art./II (III) SU-85 (3-7)
art./IV (III) SU-85 (3-7)
art./V (III) SU-85 (3-7)
art./VII (III) SU-85 (3-7)
art./XVIII (III) SU-85 (3-7)
208 (X) SU-122 (3-6) ż*
363 (X) SU-122 (3-6) ż*
364 (X) SU-122 (3-6) ż*
Panc./V (X) T-34/76 (3-8)
9 Gw./I (X) Sherman (6-8)
41 Gw./VII (X) Sherman (6-8)
36/IV (X) T-34/85 (6-8)
37 Gw./II (X) T-34/85 (6-8)
110 Gw./XVIII (X) T-34/85 (5-8)
170 Gw./XVIII (X) T-34/85 (5-8)
181 Gw./XVIII (X) T-34/85 (5-8)

Grupa Kon.-Zmech. Plijewa
Plijew (Sztab)
8 Gw./VI (XX) Kawaleria (5-6)
9 Gw./IV (XX) Kawaleria (5-6)
10 Gw./IV (XX) Kawaleria (5-6)
13 Gw./VI (XX) Kawaleria (5-6)
30 Gw./IV (XX) Kawaleria (5-6)
56/XXXIII (X) Transp. opanc. (5-8)
art./XXIII (III) SU-85 (4-7)
3/XXXIII (X) T-34/76 (5-8)
39/XXXIII (X) T-34/76 (5-8)
135/XXXIII (X) T-34/76 (5-8)

4 Armia Gwardii
Sztab
1 RU (XX) Piechota (5-4)
84 (XX) Piechota (5-4)
93 (XX) Piechota (5-4)
252 (XX) Piechota (5-4)
4 (XX) Piechota gwardii (6-4)
5 (XX) Piechota gwardii (8-4)
7 (XX) Piechota gwardii (8-4)
24 (XX) Piechota gwardii (7-4)
34 (XX) Piechota gwardii (7-4)
40 (XX) Piechota gwardii (7-4)
41 (XX) Piechota gwardii (7-4)
62 (XX) Piechota gwardii (7-4)
69 (XX) Piechota gwardii (7-4)
80 (XX) Piechota gwardii (7-4)
83 Mor. (X) Piechota gwardii (4-4)
art./4 A (X) Artyleria 150 mm (4-3-4)
art./XX (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)
art./XXI (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)
art./XXXI (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)
art./CXXXV (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)
art. panc. (III) SU-85 (3-7)

6 Armia Pancerna Gwardii
Sztab
2/IX (X) Transp. opanc. (5-8)
6/V (X) Transp. opanc. (5-8)
9/IX (X) Transp. opanc. (5-8)
45/IX (X) Transp. opanc. (5-8)
art./V (III) SU-85 (4-7)
art./IX (III) SU-85 (3-7)
223/IX (X) T-34/76 (6-8)
20 Gw./V (X) T-34/85 (6-8)
21 Gw./V (X) T-34/85 (6-8)
22 Gw./V (X) T-34/85 (6-8)

7 Armia Gwardii
Sztab
53 (XX) Piechota (7-4)
227 (XX) Piechota (7-4)
297 (XX) Piechota (7-4)
303 (XX) Piechota (7-4)
409 (XX) Piechota (7-4)
36 (XX) Piechota gwardii (7-4)
72 (XX) Piechota gwardii (7-4)
81 (XX) Piechota gwardii (7-4)
art./7 A (X) Artyleria 150 mm (4-3-4)
art./XXIV (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)
art./XXV (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)
art./XXVII (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)
25 (X) T-34/76 (4-8)

46 Armia
Sztab
68 (XX) Piechota (5-4)
99 (XX) Piechota (5-4)
316 (XX) Piechota (5-4)
320 (XX) Piechota (5-4)
49 (XX) Piechota gwardii (6-4)
59 (XX) Piechota gwardii (7-4)
86 (XX) Piechota gwardii (6-4)
108 (XX) Piechota gwardii (6-4)
109 (XX) Piechota gwardii (6-4)
art./46 A (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
art./X (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
art./XXIII (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)
art./XXXVII (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)
art. panc. (III) SU-85 (3-7)

57 Armia
Sztab
3 (XX) Piechota (5-4)
19 (XX) Piechota (5-4)
20 (XX) Piechota (5-4)
73 (XX) Piechota (5-4)
113 (XX) Piechota (5-4)
299 (XX) Piechota (5-4)
10 Gw. (XX) Piechota gwardii (7-4)
61 (XX) Piechota gwardii (6-4)
art./57 A (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)
art./VI (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)
art./LXIV (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)
366 (X) SU-85 (3-7)
120 (X) T-34/76 (4-8)

Razem – 134 żetony

RUMUNI

VII KA
Sztab
2 (XX) Piechota (5-4)
9 (XX) Kawaleria (4-6)
19 (XX) Piechota (5-4)
art. (III) Artyleria 150 mm (niem.) (3-2-4)

Razem – 5 żetonów

Razem wszystkich – 290 żetonów

Autor: Gonzo

Opublikowano 31.03.2007 r.

Poprawiony: środa, 09 lutego 2011 17:32