Stalingrad 1942-1943 (TiS) – wykaz żetonów

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

NIEMCY

Sztaby armii
6 Armia

Sztaby korpusów
IV
VI
VIII
XI
XIV
XXIV
XXXVIII
XXXXVIII
LI
LVIII

Lotnictwo
Lotnictwo 1
Lotnictwo 2
Lotnictwo 3
Lotnictwo 4

Artyleria
1 Art./6 A (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
2 Art./6 A (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
Art./IV KA (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
Art./VI KA (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
Art./VIII KA (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
Art./XI KA (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
Art./XIV KA (X) Artyleria zmot. 150 mm (3-2-7)
Art./XXIV KA (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
Art./XXXVIII KA (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
Art./XXXXVIII KA (X) Artyleria zmot. 150 mm (3-2-7)
Art./LI KA (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
Art./LVIII KA (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)

194 BDz.Szt. (X) StuG III (ż *) (3-7)
I/503 (I) Tygrys (cz *) (3-6)

6 DPanc.
11 (III) Pz IV (cz *) (6-7)
4 (III) Piechota zmot. (5-7)
114 (III) Piechota zmot. (5-7)
Art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-7)

14 DPanc.
36 (III) Pz IV (cz *) (6-7)
103 (III) Piechota zmot. (5-7)
108 (III) Piechota zmot. (5-7)
Art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-7)

16 DPanc.
2 (III) Pz IV (cz *) (7-7)
64 (III) Piechota zmot. (5-7)
79 (III) Piechota zmot. (5-7)
Art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-7)

17 DPanc.
39 (III) Pz IV (cz *) (7-7)
40 (III) Piechota zmot. (5-7)
63 (III) Piechota zmot. (5-7)
Art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-7)

22 DPanc.
20 (III) Pz IV (cz *) (7-7)
129 (III) Piechota zmot. (5-7)
140 (III) Piechota zmot. (5-7)
Art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-7)

23 DPanc.
201 (III) Pz IV (cz *) (6-7)
126 (III) Piechota zmot. (5-7)
128 (III) Piechota zmot. (5-7)
Art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-7)

24 DPanc.
24 (III) Pz IV (cz *) (7-7)
21 (III) Piechota zmot. (5-7)
26 (III) Piechota zmot. (5-7)
Art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-7)

3 DZmot.
8 (III) Piechota zmot. (4-7)
29 (III) Piechota zmot. (4-7)
Art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-7)

29 DZmot.
15 (III) Piechota zmot. (4-7)
71 (III) Piechota zmot. (4-7)
Art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-7)

60 DZmot.
120 (III) Piechota zmot. (4-7)
271 (III) Piechota zmot. (4-7)
Art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-7)

100 DLek.
54 (III) Piechota zmot. (4-7)
227 (III) Piechota zmot. (4-7)
Art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-7)

113 DLek.
260 (III) Piechota zmot. (4-7)
261 (III) Piechota zmot. (4-7)
Art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-7)

44 DP
131 (III) Piechota (5-4)
132 (III) Piechota (5-4)
134 (III) Piechota (5-4)

71 DP
191 (III) Piechota (5-4)
194 (III) Piechota (5-4)
211 (III) Piechota (5-4)

76 DP
178 (III) Piechota (4-4)
202 (III) Piechota (4-4)
230 (III) Piechota (4-4)

79 DP
208 (III) Piechota (5-4)
212 (III) Piechota (5-4)
226 (III) Piechota (5-4)

94 DP
267 (III) Piechota (5-4)
274 (III) Piechota (5-4)
276 (III) Piechota (5-4)

295 DP
516 (III) Piechota (5-4)
517 (III) Piechota (5-4)
518 (III) Piechota (5-4)

297 DP
522 (III) Piechota (5-4)
523 (III) Piechota (5-4)
524 (III) Piechota (5-4)

305 DP
576 (III) Piechota (5-4)
577 (III) Piechota (5-4)
578 (III) Piechota (5-4)

335 DP
682 (III) Piechota (5-4)
683 (III) Piechota (5-4)
684 (III) Piechota (5-4)

371 DP
669 (III) Piechota (5-4)
670 (III) Piechota (5-4)
766 (III) Piechota (5-4)

376 DP
672 (III) Piechota (5-4)
673 (III) Piechota (5-4)
674 (III) Piechota (5-4)

384 DP
534 (III) Piechota (5-4)
535 (III) Piechota (5-4)
536 (III) Piechota (5-4)

389 DP
544 (III) Piechota (5-4)
545 (III) Piechota (5-4)
546 (III) Piechota (5-4)

Razem – 111 żetonów

RUMUNI

Sztaby armii
3 Armia

Sztaby korpusów
II
IV
V
VI
VII

Artyleria
art./3 A (X) Artyleria 150 mm (5-3-4)
art./II KA (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
art./IV KA (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
art./V KA (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
art./VI KA (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)

1 (XX) Kawaleria (4-4)
5 (XX) Kawaleria (4-4)
6 (XX) Kawaleria (4-4)
7 (XX) Kawaleria (4-4)
8 (XX) Kawaleria (4-4)

1 DPanc.
1 (III) Pz IV (4-7)
2 (III) Piechota zmot. (4-6)

1 DP
1 (III) Piechota (4-4)
2 (III) Piechota (4-4)
3 (III) Piechota (4-4)

2 DP
4 (III) Piechota (4-4)
5 (III) Piechota (4-4)
6 (III) Piechota (4-4)

4 DP
10 (III) Piechota (3-4)
11 (III) Piechota (3-4)
12 (III) Piechota (3-4)

5 DP
13 (III) Piechota (3-4)
14 (III) Piechota (3-4)
15 (III) Piechota (3-4)

9 DP
25 (III) Piechota (3-4)
26 (III) Piechota (3-4)
27 (III) Piechota (3-4)

11 DP
31 (III) Piechota (3-4)
32 (III) Piechota (3-4)
33 (III) Piechota (3-4)

13 DP
37 (III) Piechota (3-4)
38 (III) Piechota (3-4)
39 (III) Piechota (3-4)

14 DP
40 (III) Piechota (3-4)
41 (III) Piechota (3-4)
45 (III) Piechota (3-4)

15 DP
42 (III) Piechota (3-4)
43 (III) Piechota (3-4)
46 (III) Piechota (3-4)

18 DP
(III) Piechota (3-4)
(III) Piechota (3-4)
(III) Piechota (3-4)

20 DP
44 (III) Piechota (3-4)
45 (III) Piechota (3-4)
51 (III) Piechota (3-4)

Razem – 51 żetonów

WĘGRZY

108 DLek.
1 (III) Piechota (3-4)
2 (III) Piechota (3-4)

Razem – 2 żetony

WŁOSI

3 (XX) Piechota (4-4)

Razem – 1 żeton

ZSRR

Sztaby armii
5 U
1 Pz
4 Pz
5 Pz
2
21
24
51
57
62
64
65
66

Lotnictwo
Lotnictwo 1
Lotnictwo 2
Lotnictwo 3
Lotnictwo 4
Lotnictwo 5
Lotnictwo 6

Artyleria
5 Art. (XX) Artyleria 150 mm (6-4-3)
6 Art. (XX) Artyleria 150 mm (6-4-3)
7 Art. (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
21 Art. (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
22 Art. (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
23 Art. (XX) Artyleria 150 mm (6-4-3)
24 Art. (XX) Artyleria 150 mm (5-3-4)
25 Art. (XX) Artyleria 150 mm (6-4-3)
28 Art. (XX) Artyleria 150 mm (6-4-3)
29 Art. (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
51 Art. (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
52 Art. (XX) Artyleria 150 mm (6-3-3)
53 Art. (XX) Artyleria 150 mm (6-3-3)
54 Art. (XX) Artyleria 150 mm (5-3-4)
55 Art. (XX) Artyleria 150 mm (6-4-3)
56 Art. (XX) Artyleria 150 mm (5-3-4)
60 Art. (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
61 Art. (XX) Artyleria 150 mm (5-3-3)
62 Art. (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
64 Art. (XX) Artyleria 150 mm (6-3-3)
65 Art. (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
67 Art. (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
69 Art. (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)
70 Art. (X) Artyleria 150 mm (4-2-4)
72 Art. (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)

13 P-Panc. (X) Artyleria p-panc. (b *) (3-3)
20 P-Panc. (X) Artyleria p-panc. (b *) (3-3)

5 DK/III (XX) Kawaleria (4-6)
6 DK/III (XX) Kawaleria (4-6)
21 DKG/VIII (XX) Kawaleria (4-6)
55 DKG/VIII (XX) Kawaleria (4-6)
61 DK/IV (XX) Kawaleria (4-6) x 2
112 DKG/VIII (XX) Kawaleria (4-6)

10 NKWD (XX) NKWD (7-4)

23 (XX) Piechota (5-4)
29 (XX) Piechota (5-4)
38 (XX) Piechota (5-4)
42 (X) Piechota (3-4)
45 (XX) Piechota (5-4)
49 (XX) Piechota (5-4)
63 (XX) Piechota (5-4) x 2
64 (XX) Piechota (6-4)
76 (XX) Piechota (5-4)
84 (XX) Piechota (5-4)
87 (XX) Piechota (6-4)
91 (XX) Piechota (6-4)
92 (X) Piechota (3-4)
93 (XX) Piechota (5-4)
95 (XX) Piechota (5-4)
96 (XX) Piechota (5-4)
97 (XX) Piechota (5-4)
98 (XX) Piechota (7-4)
99 (XX) Piechota (5-4)
112 (XX) Piechota (6-4)
113 (XX) Piechota (7-4)
115 (X) Piechota (3-4)
116 (XX) Piechota (5-4)
119 (XX) Piechota (5-4)
120 (XX) Piechota (6-4)
124 (X) Piechota (3-4)
126 (XX) Piechota (5-4)
130 (XX) Piechota (6-4)
131 (XX) Piechota (5-4)
138 (XX) Piechota (5-4)
143 (X) Piechota (3-4)
147 (XX) Piechota (5-4)
149 (X) Piechota (3-4)
153 (XX) Piechota (5-4)
157 (XX) Piechota (5-4)
159 (XX) Piechota (5-4)
160 (X) Piechota (6-4)
169 (XX) Piechota (5-4)
173 (XX) Piechota (6-4)
181 (XX) Piechota (6-4)
184 (XX) Piechota (5-4)
192 (XX) Piechota (5-4)
193 (XX) Piechota (6-4)
196 (XX) Piechota (5-4)
197 (XX) Piechota (5-4)
204 (XX) Piechota (5-4)
205 (XX) Piechota (5-4)
207 (XX) Piechota (5-4)
209 (XX) Piechota (5-4)
212 (XX) Piechota (6-4)
214 (XX) Piechota (5-4)
223 (XX) Piechota (5-4)
226 (XX) Piechota (5-4)
229 (XX) Piechota (6-4)
233 (XX) Piechota (5-4)
244 (XX) Piechota (6-4)
252 (XX) Piechota (5-4)
258 (XX) Piechota (6-4)
260 (XX) Piechota (5-4)
273 (XX) Piechota (6-4)
277 (XX) Piechota (5-4)
284 (XX) Piechota (6-4)
293 (XX) Piechota (5-4)
298 (XX) Piechota (5-4)
300 (XX) Piechota (5-4)
302 (XX) Piechota (5-4)
304 (XX) Piechota (5-4)
308 (XX) Piechota (6-4)
315 (XX) Piechota (6-4)
321 (XX) Piechota (6-4)
333 (XX) Piechota (7-4)
339 (XX) Piechota (5-4)
343 (XX) Piechota (6-4)
346 (XX) Piechota (5-4)
387 (XX) Piechota (6-4)
422 (XX) Piechota (6-4)

4 BZmot./IV (X) Piechota zmot. (3-7)
14 BZmot./XXVI (X) Piechota zmot. (3-7)
15 BZmot./XVI (X) Piechota zmot. (3-7)
17 BZmot./XIII (X) Piechota zmot. (3-7)
36 BZmot./IV (X) Piechota zmot. (3-7)
44 BZmot./I (X) Piechota zmot. (3-7)
59 BZmot./IV (X) Piechota zmot. (3-7)
60 BZmot./IV (X) Piechota zmot. (3-7)
61 BZmot./XIII (X) Piechota zmot. (3-7)
62 BZmot./XIII (X) Piechota zmot. (3-7)

9 PM./XXIII (X) Piechota morska (3-4)
20 PM./XIII (X) Piechota morska (3-4)
22 PM./XXII (X) Piechota morska (3-4)
32 PM./XXVIII (X) Piechota morska (3-4)
36 PM (X) Piechota morska (3-4)
38 PM (X) Piechota morska (3-4)
66 PM (X) Piechota morska (3-4)
154 PM (X) Piechota morska (3-4)
156 PM (X) Piechota morska (3-4)

54 RU (X) Piechota (4-3)
76 [RU] (X) Piechota (3-3)
77 RU (X) Piechota (3-3)
115 RU (X) Piechota (3-3)
118 RU (X) Piechota (3-3)
156 RU (X) Piechota (3-3)
159 RU (X) Piechota (4-3)

3 (XX) Piechota gwardii (7-4)
4 (XX) Piechota gwardii (7-4)
13 (XX) Piechota gwardii (6-4)
14 (XX) Piechota gwardii (7-4)
15 (XX) Piechota gwardii (7-4)
24 (XX) Piechota gwardii (7-4)
27 (XX) Piechota gwardii (7-4)
33 (XX) Piechota gwardii (7-4)
36 (XX) Piechota gwardii (7-4)
37 (XX) Piechota gwardii (6-4)
39 (XX) Piechota gwardii (6-4)
40 (XX) Piechota gwardii (7-4)
47 (XX) Piechota gwardii (6-4)
49 (XX) Piechota gwardii (7-4)
50 (XX) Piechota gwardii (7-4)
51 (XX) Piechota gwardii (7-4)
52 (XX) Piechota gwardii (7-4)

4 Zmot./II (X) Piechota zmot. gwardii (4-7)
5 Zmot./II (X) Piechota zmot. gwardii (4-7)
6 Zmot./II( X) Piechota zmot. gwardii (4-7)
7 Zmot./II (X) Piechota zmot. gwardii (4-7)

19 BPanc./XXVI (X) T-26 (4-7)
39 BPanc./XXVIII (X) T-26 (4-7)
40 Panc. (X) T-26 (3-8)
56 BPanc. (X) T-26 (4-7)
91 Panc. (X) T-26 (4-7)
99 Panc./XXIII (X) T-26 (4-7)
125 Panc. (X) T-26 (3-8)
133 Panc./XXII (X) T-26 (3-7)
135 Panc. (X) T-26 (3-8)
155 Panc. (X) T-26 (3-8)
159 BPanc./I (X) T-26 (4-7)
164 BPanc./XVI (X) T-26 (3-7)
176 Panc./XXII (X) T-26 (4-7)
182 Panc./XXII (X) T-26 (4-7)
189 Panc./XXIII (X) T-26 (4-7)
254 BPanc. (X) T-26 (3-7)

121 Panc. (X) Valentine (3-7)
163 Panc./XIII (X) T-70 (4-7)
216 BPanc./XXVI (X) T-70 (4-7)

55 Panc./XXVIII (X) M3 (4-6)
107 BPanc./XVI (X) M3 (4-6)
166 Panc./XIII (X) M3 (4-6)
173 Panc./XXII (X) M3 (4-6)

45 BPanc./IV (X) KW-1 (5-6)
85 BPanc./IV (X) KW-1 (5-6)
169 Panc./XIII (X) KW-1 (5-6)
235 Panc. (X) KW-1 (5-6)

3 Panc.G/VII (X) T-34/76 (5-8)
8 BPanc.Gw. (X) T-34/76 (5-7)
10 BPanc. (X) T-34/76 (5-7)
13 BPanc. (X) T-34/76 (5-7)
62 Panc./VII (X) T-34/76 (5-8)
64 BPanc. (X) T-34/76 (5-7)
84 Panc. (X) T-34/76 (5-8)
87 Panc./VII (X) T-34/76 (5-8)
89 BPanc./I (X) T-34/76 (6-7)
90 Panc. (X) T-34/76 (4-8)
102 BPanc./IV (X) T-34/76 (6-7)
109 BPanc./XVI (X) T-34/76 (6-7)
117 BPanc./I (X) T-34/76 (6-7)
157 BPanc./XXVI (X) T-34/76 (6-7)

Razem – 219 żetonów

Razem wszystkich – 384 żetony

Autor: Gonzo

Opublikowano 30.12.2006 r.

Poprawiony: środa, 27 kwietnia 2011 09:49