Smoleńsk 1941 (Mirage) – wykaz żetonów

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

NIEMCY

Sztaby armii
2 Armia
2 Gr. Pz.
3 Gr. Pz.

Sztaby korpusów
V
VI
VII
VIII
IX
XII
XIII
XX
XXIV Pz.
XXXIX Pz.
XXXXIV Pz.
XXXXVII Pz.
LVII Pz.

Artyleria
1 art./2 (X) Artyleria 150 mm (3-2-8)
2 art./2 (X) Artyleria 150 mm (3-2-6)
1 art./3 (X) Artyleria 150 mm (4-3-8)
2 art./3 (X) Artyleria 150 mm (4-2-8)
art./5 (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)
art./6 (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)
1 art./7 (X) Artyleria 150 mm (3-2-6)
2 art./7 (X) Artyleria 150 mm (3-2-6)
1 art./8 (X) Artyleria 150 mm (3-2-6)
2 art./8 (X) Artyleria 150 mm (3-2-6)
1 art./9 (X) Artyleria 150 mm (3-2-6)
2 art./9 (X) Artyleria 150 mm (3-2-6)
art./12 (X) Artyleria 150 mm (3-2-8)
1 art./13 (X) Artyleria 150 mm (4-3-8)
2 art./13 (X) Artyleria 150 mm (3-2-6)
art./20 (X) Artyleria 150 mm (4-3-6)
art./24 (X) Artyleria 150 mm (3-2-8)
art./39 (X) Artyleria 150 mm (3-2-8)
1 art./46 (X) Artyleria 150 mm (3-2-8)
2 art./46 (X) Artyleria 150 mm (4-2-8)
art./47 (X) Artyleria 150 mm (4-2-8)
art./57 (X) Artyleria 150 mm (3-2-4)

Lotnictwo
Lotnictwo 1
Lotnictwo 2
Lotnictwo 3
Lotnictwo 4
Lotnictwo 5
Lotnictwo 6
Lotnictwo 7
Lotnictwo 8
Lotnictwo 9
Lotnictwo 10

900 (X) Piechota zmot. (6-8)
GD (III) Piechota zmot. (6-8)

1 DKaw.
1 PK (III) Kawaleria (3-8)
2 PK (III) Kawaleria (3-8)
22 PK (III) Kawaleria (3-8)

DZmot. „R”
11 (III) Piechota zmot. (5-8)
D (III) Piechota zmot. (5-8)
DF (III) Piechota zmot. (5-8)

5 DP
14 (III) Piechota (5-6)
56 (III) Piechota (5-6)
75 (III) Piechota (5-6)

6 DP
18 (III) Piechota (4-6)
37 (III) Piechota (4-6)
58 (III) Piechota (4-6)

7 DP
19 (III) Piechota (5-6)
61 (III) Piechota (5-6)
62 (III) Piechota (5-6)

8 DP
28 (III) Piechota (4-6)
38 (III) Piechota (4-6)
84 (III) Piechota (4-6)

15 DP
81 (III) Piechota (4-6)
88 (III) Piechota (4-6)
106 (III) Piechota (4-6)

17 DP
21 (III) Piechota (4-6)
55 (III) Piechota (4-6)
95 (III) Piechota (4-6)

23 DP
9 (III) Piechota (4-6)
67 (III) Piechota (4-6)
68 (III) Piechota (4-6)

26 DP
39 (III) Piechota (4-6)
77 (III) Piechota (4-6)
78 (III) Piechota (4-6)

28 DP
7 (III) Piechota (4-6)
49 (III) Piechota (4-6)
83 (III) Piechota (4-6)

31 DP
12 (III) Piechota (4-6)
17 (III) Piechota (4-6)
82 (III) Piechota (4-6)

34 DP
80 (III) Piechota (4-6)
107 (III) Piechota (4-6)
253 (III) Piechota (4-6)

35 DP
34 (III) Piechota (5-6)
109 (III) Piechota (5-6)
111 (III) Piechota (5-6)

78 DP
195 (III) Piechota (4-6)
215 (III) Piechota (4-6)
238 (III) Piechota (4-6)

106 DP
239 (III) Piechota (4-6)
240 (III) Piechota (4-6)
241 (III) Piechota (4-6)

112 DP
110 (III) Piechota (4-6)
256 (III) Piechota (4-6)
258 (III) Piechota (4-6)

129 DP
427 (III) Piechota (4-6)
428 (III) Piechota (4-6)
430 (III) Piechota (4-6)

131 DP
431 (III) Piechota (4-6)
432 (III) Piechota (4-6)
434 (III) Piechota (4-6)

137 DP
447 (III) Piechota (4-6)
448 (III) Piechota (4-6)
449 (III) Piechota (5-6)

161 DP
336 (III) Piechota (4-6)
364 (III) Piechota (4-6)
371 (III) Piechota (4-6)

162 DP
303 (III) Piechota (4-6)
314 (III) Piechota (4-6)
329 (III) Piechota (4-6)

197 DP
321 (III) Piechota (4-6)
332 (III) Piechota (4-6)
347 (III) Piechota (4-6)

256 DP
456 (III) Piechota (4-6)
476 (III) Piechota (4-6)
481 (III) Piechota (4-6)

258 DP
458 (III) Piechota (4-6)
478 (III) Piechota (4-6)
479 (III) Piechota (4-6)

260 DP
460 (III) Piechota (4-6)
470 (III) Piechota (4-6)
480 (III) Piechota (4-6)

263 DP
435 (III) Piechota (4-6)
463 (III) Piechota (4-6)
483 (III) Piechota (4-6)

268 DP
468 (III) Piechota (4-6)
488 (III) Piechota (4-6)
499 (III) Piechota (4-6)

292 DP
507 (III) Piechota (4-6)
508 (III) Piechota (4-6)
509 (III) Piechota (4-6)

10 DZmot.
20 (III) Piechota zmot. (5-8)
41 (III) Piechota zmot. (5-8)
art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-8)

18 DZmot.
30 (III) Piechota zmot. (5-8)
51 (III) Piechota zmot. (5-8)

20 DZmot.
76 (III) Piechota zmot. (5-8)
90 (III) Piechota zmot. (5-8)
art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-8)

29 DZmot.
15 (III) Piechota zmot. (5-8)
71 (III) Piechota zmot. (5-8)

3 DPanc.
3 (III) Piechota zmot. (6-8)
6 (III) Pz IV (8-8)
394 (III) Piechota zmot. (6-8)
art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-8)

4 DPanc.
12 (III) Piechota zmot. (6-8)
33 (III) Piechota zmot. (6-8)
35 (III) Pz IV (8-8)
art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-8)

7 DPanc.
6 (III) Piechota zmot. (5-8)
7 (III) Piechota zmot. (5-8)
25 (III) Pz IV (8-8)
art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-8)

10 DPanc.
7 (III) Pz IV (8-8)
69 (III) Piechota zmot. (5-8)
86 (III) Piechota zmot. (5-8)
art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-8)

12 DPanc.
5 (III) Piechota zmot. (5-8)
25 (III) Piechota zmot. (5-8)
29 (III) Pz IV (6-8)
art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-8)

17 DPanc.
39 (III) Pz IV (5-8)
40 (III) Piechota zmot. (5-8)
63 (III) Piechota zmot. (5-8)
art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-8)

18 DPanc.
18 (III) Pz IV (5-8)
52 (III) Piechota zmot. (5-8)
101 (III) Piechota zmot. (5-8)
art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-8)

19 DPanc.
27 (III) Pz IV (5-8)
73 (III) Piechota zmot. (5-8)
74 (III) Piechota zmot. (5-8)

20 DPanc.
21 (III) Pz IV (6-8)
59 (III) Piechota zmot. (5-8)
112 (III) Piechota zmot. (5-8)
art. (III) Artyleria zmot. 105 mm (3-2-8)

Razem wojska niemieckie – 182 żetony

ZSRR

Sztaby armii
4 Armia
13 Armia
16 Armia
19 Armia
20 Armia
21 Armia
24 Armia
28 Armia
30 Armia

Sztaby korpusów
V KPanc. x 2
XX KPanc.

Artyleria
GA/4 A (X) Artyleria 150 mm (4-2-6)
1 GA/13 A (X) Artyleria 150 mm (4-2-6)
2 GA/13 A (X) Artyleria 150 mm (4-2-6)
1 GA/19 A (X) Artyleria 150 mm (4-2-6)
2 GA/19 A (X) Artyleria 150 mm (4-2-6)
3 GA/19 A (X) Artyleria 150 mm (4-2-6)
1 GA/21 A (X) Artyleria 150 mm (4-2-6)
2 GA/21 A (X) Artyleria 150 mm (4-2-6)
1 GA/24 A (X) Artyleria 150 mm (4-2-6)
2 GA/24 A (X) Artyleria 150 mm (4-2-6)
3 GA/24 A (X) Artyleria 150 mm (4-2-6)
1 GA/28 A (X) Artyleria 150 mm (4-2-6)
2 GA/28 A (X) Artyleria 150 mm (4-2-6)
1 GA/30 A (X) Artyleria 150 mm (4-2-6)
2 GA/30 A (X) Artyleria 150 mm (4-2-6)

Lotnictwo
Lotnictwo 1
Lotnictwo 2
Lotnictwo 3
Lotnictwo 4
Lotnictwo 5
Lotnictwo 6
Lotnictwo 7
Lotnictwo 8
Lotnictwo 9
Lotnictwo 10

1 DZmot.
1 (III) Piechota zmot. (9-8)
2 (III) Piechota zmot. (8-8)
3 (III) Piechota zmot. (8-8)

6 (XX) Piechota (4-6)
7 (XX) Piechota (3-6)
8 (XX) Piechota (3-8)

13 DPanc.
13 (III) Piechota zmot. (4-8)
25 (III) T-34/76 (4-8)
26 (III) T-26 (6-8)

17 DPanc.
17 (III) Piechota zmot. (4-8)
33 (III) T-26 (5-8)
34 (III) T-34/76 (8-8)

18 DPanc. (Rewers 57 DPanc.)
57 (III) Piechota zmot. (4-8)
114 (III) T-34/76 (8-8)
115 (III) T-26 (5-8)

18 (XX) Piechota (6-6)
19 (XX) Piechota (8-8)
21 (XX) Kawaleria (5-8)

26 DPanc.
26 (III) Piechota zmot. (4-8)
51 (III) T-26 (4-8)
52 (III) T-26 (3-8)

38 DPanc.
38 (III) Piechota zmot. (4-8)
75 (III) T-34/76 (5-8)
76 (III) T-26 (3-8)

38 (XX) Piechota (6-6)
42 (XX) Piechota (3-6)
46 (XX) Piechota (8-6)
50 (XX) Piechota (4-8)
50 (XX) Kawaleria (5-8)

50 DPanc.
38 (III) Piechota zmot. (4-8)
75 (III) T-34/76 (9-8)
76 (III) T-26 (6-8)

51 (Rewers 53 DKaw.) (XX) Kawaleria (3-8)
52 (XX) Kawaleria (5-8)
53 (Rewers 51 DKaw.) (XX) Kawaleria (5-8)
53 (XX) Piechota (5-6)
55 (XX) Piechota (3-6)
57 (XX) Piechota (7-6)

57 DPanc. (Rewers 18 DPanc.)
57 (III) Piechota zmot. (2-8)
114 (III) T-34/76 (5-8)
115 (III) T-26 (3-8)

61 (XX) Piechota (8-6)
64 (XX) Piechota (4-8)

69 DPanc.
69 (III) Piechota zmot. (4-8)
138 (III) T-26 (4-8)
139 (III) T-26 (4-8)

73 (XX) Piechota (8-6)
75 (XX) Piechota (6-8)
89 (XX) Piechota (8-6)
91 (XX) Piechota (7-6)
100 (XX) Piechota (4-6)

101 DPanc.
101 (III) Piechota zmot. (4-8)
202 (III) T-26 (4-8)
203 (III) T-26 (4-8)

102 DPanc.
102 (III) Piechota zmot. (4-8)
204 (III) T-34/76 (6-8)
205 (III) T-26 (4-8)

102 (XX) Piechota (7-6)

103 DZmot.
180 (III) T-34/76 (6-8)
640 (III) Piechota zmot. (4-8)
710 (III) Piechota zmot. (4-8)

104 DPanc.
104 (III) Piechota zmot. (4-8)
208 (III) T-34/76 (8-8)
209 (III) T-34/76 (6-8)

105 DPanc.
102 (III) Piechota zmot. (4-8)
210 (III) T-26 (5-8)
211 (III) T-26 (3-8)

106 DZmot.
190 (III) T-34/76 (6-8)
511 (III) Piechota zmot. (4-8)
600 (III) Piechota zmot. (4-8)

107 DPanc.
107 (III) Piechota zmot. (4-8)
214 (III) T-34/76 (9-8)
215 (III) T-34/76 (7-8)

107 DZmot.
120 (III) Piechota zmot. (5-8)
143 (III) T-34/76 (12-8)
237 (III) Piechota zmot. (4-8)

109 DZmot.
1 (III) T-34/76 (4-8)
602 (III) Piechota zmot. (4-8)
603 (III) Piechota zmot. (5-8)

110 DPanc.
110 (III) Piechota zmot. (4-8)
220 (III) T-26 (4-8)
221 (III) T-26 (4-8)

110 (XX) Piechota (3-6)
117 (XX) Piechota (7-6)
119 (XX) Piechota (6-6)
120 (XX) Piechota (6-6)
127 (XX) Piechota (8-6)
128 (XX) Piechota (5-6)
129 (XX) Piechota (5-6)
132 (XX) Piechota (8-6)
133 (XX) Piechota (7-8)
134 (XX) Piechota (7-6)
137 (XX) Piechota (8-6)
138 (XX) Piechota (7-6)
142 (XX) Piechota (7-6)
143 (XX) Piechota (5-6)
144 (XX) Piechota (8-6)
145 (XX) Piechota (8-6)
148 (XX) Piechota (8-6)
149 (XX) Piechota (8-6)
152 (XX) Piechota (8-6)
153 (XX) Piechota (4-6)
155 (XX) Piechota (5-6)
158 (XX) Piechota (7-6)
160 (XX) Piechota (8-6)
161 (XX) Piechota (4-6)
162 (XX) Piechota (7-6)
166 (XX) Piechota (5-8)
166 (XX) Piechota (6-6)
171 (XX) Piechota (8-6)
172 (XX) Piechota (7-6)
178 (XX) Piechota (8-6)
187 (XX) Piechota (8-6)

210 DZmot.
211 (III) Piechota zmot. (3-8)
212 (III) Piechota zmot. (4-8)
213 (III) Piechota zmot. (3-8)

217 (XX) Piechota (7-6)

220 DZmot.
175 (III) T-26 (6-8)
320 (III) Piechota zmot. (3-8)
602 (III) Piechota zmot. (3-8)

222 (XX) Piechota (7-6)
229 (XX) Piechota (7-6)
233 (XX) Piechota (7-6)
242 (XX) Piechota (7-6)
248 (XX) Piechota (7-6)
250 (XX) Piechota (6-6)
251 (XX) Piechota (7-6)
269 (XX) Piechota (7-6)
282 (XX) Piechota (6-6)
303 (XX) Piechota (6-6)
307 (XX) Piechota (6-6)
307 (XX) Piechota (6-6)
309 (XX) Piechota (6-6)

Razem wojska radzieckie – 169 żetonów

Razem wszystkich – 351 żetonów

Autor: Gonzo

Opublikowano 09.05.2007 r.

Poprawiony: niedziela, 23 stycznia 2011 10:58