Kasserine 1943 (Dragon) – wykaz żetonów

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

NIEMCY

DAK
1/7 (Nebelwerfer zmot.)
2/7 (Nebelwerfer zmot.)
Rozp. (Puma)
sap.
p-panc. (PaK zmot.)
X p-lot. (Flak 88 mm)
X k.transp.
Sztab
KG Mert (Piechota zmot.)
KG Stolz (Piechota zmot.)
KG Groll (Pz IV)
KG Smid (Pz IV)

1/501 b.cz.c. (Tiger, jednostka SS)

I/1 szt. HG (Piechota zmot.)
II/1 szt. HG (Piechota zmot.)
III/1 szt. HG (Piechota zmot.)

10 DPanc.
I/7 PzR (Pz IV)
II/7 PzR (Pz IV)
I/69 PGR (Piechota zmot.)
II/69 PGR (Piechota zmot.)
I/86 PGR (Piechota zmot.)
II/86 PGR (Piechota zmot.)
III/86 PGR (Piechota zmot.)
90 p-panc. (Hetzer)
49 sap.
301 p-lot. (Demag)
10 mot. (Motocykliści)
10 Rozp. (SdKfz 222)
I/90 AR (Haubica 105 mm zmot.)
II/90 AR (Haubica 105 mm zmot.)
III/90 AR (Haubica 105 mm zmot.)
moz. (Moździerze, ZO=4)
Sztab

21 DPanc.
I/5 PzR (Pz IV)
II/5 PzR (Pz IV)
I/125 PGR (Piechota zmot.)
II/125 PGR (Piechota zmot.)
III/125 PGR (Piechota zmot.)
I/104 PGR (Piechota zmot.)
II/104 PGR (Piechota zmot.)
III/104 PGR (Piechota zmot.)
21 p-panc. (Hetzer)
200 sap.
p-lot. (Demag)
12 mot. (Motocykliści)
200 Rozp. (SdKfz 222)
I/55 AR (Haubica 105 mm zmot.)
II/55 AR (Haubica 105 mm zmot.)
III/55 AR (haubica 105 mm zmot.)
Sztab

134 DPanc. (wł.)
I/31 (L11/39)
II/31 (L11/39)
I/5 Bers. (Piechota zmot.)
II/5 Bers. (Piechota zmot.)
III/5 Bers. (Piechota zmot.)
p-panc. (PaK zmot.)
sap.
Rozp. (AB 40 albo AB 41)
I/131 AR (Schneider zmot., ZO=5)
II/131 AR (Schneider zmot., ZO=5)
III/131 AR (Schneider zmot., ZO=5)
Sztab
KG Malini (L11/39)
KG Livio (Piechota zmot.)

334 DP
I/754
II/754
III/754
I/755
II/755
III/755
I/756
II/756
III/756
p-panc. (PaK)
sap.
p-lot. (Demag)
Rozp. (Motocykliści)
I/334 AR (Haubica 105 mm)
II/334 AR (Haubica 105 mm)
III/334 AR (Haubica 105 mm)
IV/334 AR (Haubica 105 mm)
Sztab

4 L.S. i 5 L.S. (lotnictwo szturmowe)

Razem – 84 żetony

ALIANCI

II KA (USA)
1 kol.transp.
Sztab
GR.B Alen (Piechota zmot.)
GR.B Bardo (Piechota zmot.)
GR.B Bryan (Piechota zmot.)
GR.B Grost (Piechota zmot.)
GR.B Long (Piechota zmot.)
GR.B Honan (Piechota zmot.)
GR.B Rody
GR.B Welvert

1 DP (USA)
I/16
II/16
III/16
I/18
II/18
III/18
I/26
II/26
III/26
1 Rozp. (Stuart)
1 sap.
1 p-panc. (57 mm)
1 p-lot. (90 mm)
Sztab
5 art. (Haubica 105 mm)
7 art. (Haubica 105 mm)
32 art. (Haubica 105 mm)
33 art. (Haubica 150 mm)

34 DP (USA)
I/33
II/33
III/33
I/35
II/35
III/35
I/68
II/68
III/68
34 Rozp. (Stuart)
34 sap.
34 p-panc. (57 mm)
34 p-lot. (90 mm)
Sztab
125 art. (Haubica 150 mm)
151 art. (Haubica 105 mm)
175 art. (Haubica 105 mm)
185 art. (Haubica 105 mm)

9 DP (USA)
I/39
II/39
III/39
I/47
II/47
III/47
I/60
II/60
III/60
9 Rozp. (Stuart)
9 sap.
2 p-panc. (57 mm)
2 p-lot. (90 mm)
Sztab
26 art. (Haubica 105 mm)
34 art. (Haubica 150 mm)
60 art. (Haubica 105 mm)
84 art. (Haubica 105 mm)

DP Oran (franc.)
1/1
2/1
120/1
3/2
4/2
43/2
5/3
6/3
71/3
Sztab

6 DPanc (bryt.)
10 NY/26 (Sherman)
1 RGH/26 (Sherman)
2 NY/26 (Sherman)
16/5/26 (Piechota w halftruckach)
YR/1 Gw. (Piechota w halftruckach)
GH/1 Gw. (Piechota w halftruckach)
2/5L/1 Gw. (Piechota w halftruckach)
sap.
61 p-panc. (17 funt. zmot.)
p-lot. (90 mm zmot.)
Rozp. (Humber I)
Sztab
I/60 art. (Haubica 75 mm zmot.)
II/60 art. (Haubica 75 mm zmot.)
I/61 art. (Haubica 75 mm zmot.)
II/61 art. (Haubica 75 mm zmot.)
GB Longh (Piechota w halftruckach)
GB Fink (Sherman)

1 DPanc. (USA)
1 (Sherman)
13 (Sherman)
69 (Sherman)
I/6 (Piechota zmot.)
II/6 (Piechota zmot.)
III/6 (Piechota zmot.)
81 Rozp. (Stuart)
16 sap.
p-panc. (57 mm zmot.)
92 p-lot. (90 mm zmot.)
Sztab
I/68 art. (Haubica 105 mm zmot.)
II/68 art. (Haubica 105 mm zmot.)
III/68 art. (Haubica 105 mm zmot.)
27 art. (Haubica 105 mm zmot.)
CCA (Sherman)
CCB (Sherman)

Razem – 109 żetonów

Razem wszystkich – 193 żetony

Wśród żetonów pomocniczych warto zwrócić uwagę na 6 specjalnych żetonów do oznaczania stanów pogody (opracowanych tylko dla tej gry).

Autorzy: Gonzo, Raleen

Opublikowano 23.12.2006 r.

Poprawiony: środa, 19 stycznia 2011 08:37