O nas

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Portal Strategie to strona poświęcona historii i różnym hobby z historią związanym, w szczególności wargamingowi historycznemu. Gry strategiczne, w tym gry wojenne, rozgrywane na planszy bądź z użyciem figur, były tym co stworzyło nasze środowisko, dla wielu z nas stając się nieodłączną częścią naszych historycznych zainteresowań. Uważamy, że zarówno wargaming, jak i rekonstrukcje historyczne oraz modelarstwo pozwalają na poznawanie i promowanie historii w sposób naszym zdaniem najbardziej przystępny – poprzez rozrywkę, zabawę. Jednocześnie każda z tych pasji oferuje coś, czego nie jest nam w stanie dać nawet najlepsza książka. Czym innym jest bowiem przeczytać o jakiejś bitwie, a czym innym obserwować na żywo jej rekonstrukcję czy spróbować swoich sił jako dowódca podczas symulacji tej bitwy na planszy. Niezależnie od powyższego Portal Strategie pozostaje klasycznym portalem historycznym, publikującym artykuły historyczne i inne materiały, w tym teksty źródłowe, głównie z zakresu historii wojskowości, choć nie wyłącznie. Jego ważnym składnikiem są także działy recenzenckie, w szczególności dział zawierający recenzje książek o tematyce historycznej i militarnej.

Portal w obecnym kształcie jest spadkobiercą działającej w latach 2006-2010 strony Strategie i Stratedzy i stanowi jej rozbudowaną wersję. Zmiana nazwy i adresu strony nastąpiła w celu ściślejszego powiązania portalu z Forum Strategie, którego jest rozwinięciem i dopełnieniem. Portal i forum nawiązują do działalności nieistniejących już obecnie czasopism poświęconych grom wojennym: „Dragona”, „Dragona Hobby” oraz „Gier Wojennych”. Z częścią spośród autorów piszących dla wspomnianych wyżej tytułów mamy przyjemność współpracować. Wśród osób publikujących u nas i współpracujących z naszym portalem znaleźć można także wielu autorów planszowych gier wojennych wydawnictw Dragon, Mirage, Novina i Encore, jak również wydawcę Roberta Gołębiewskiego, znanego polskim graczom głównie za sprawą gier „Ścieżki chwały” i „Sukcesorzy Aleksandra Wielkiego” oraz grupę Los Diablos Polacos – animatora wielu interesujących inicjatyw wargamingowych. Portal współpracuje również z wielu innymi autorami i wydawcami oraz grupami graczy, rekonstruktorów i pasjonatów historii, których nie sposób wszystkich wymienić. Część spośród nas łączy swoje hobby z zawodem historyka, część z pracą w armii bądź innych służbach mundurowych, jeszcze inni z działalnością wydawniczą bądź publicystyczną.

Spośród osób i instytucji, o których chcielibyśmy jeszcze napisać parę słów z uwagi na ich szczególną rolę w początkowej fazie rozwoju forum i strony oraz środowiska wargamingowego z nimi związanego, w pierwszej kolejności nie sposób nie wspomnieć niedziałającego już obecnie Klubu Przy Smolnej, funkcjonującego dawniej w warszawskim liceum im. Jana Zamoyskiego, prowadzonego przez Leszka Kozłowskiego, ostatniego redaktora naczelnego czasopisma „Dragon Hobby” oraz będącego jego spadkobiercą Klubu Agresor, działającego (od 2008 roku, po tym jak zamknięty został Klub Przy Smolnej) w gościnnych podwojach Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i prowadzonego przez Tomasza Bulzackiego. Równie doniosłą rolę w rozwoju środowiska wargamingowego, i to w skali całego kraju, odegrały dwie cykliczne imprezy, zwane przez graczy „konwentami”: odbywający się w Warszawie Grenadier oraz organizowane w Niepołomicach Pola Chwały, z których głównymi organizatorami – Tomaszem Kowalczykiem i Robertem Kowalskim mamy przyjemność blisko współpracować i współorganizować wspomniane imprezy, począwszy od ich pierwszych edycji. Od 2009 roku współpracujemy także w ramach powołanego w związku z ich działalnością stowarzyszenia „Pola Chwały”.

Nasz portal postrzegamy jako miejsce spotkań różnych środowisk pasjonatów historii. Podobnie jak w przypadku naszego forum, które zawsze staraliśmy się rozwijać wielokierunkowo, oraz konwentów Grenadier i Pola Chwały, a obecnie także stowarzyszenia „Pola Chwały”, doświadczenie pokazuje, że współpraca wielu różnych środowisk, które mimo różnic są często w stanie znakomicie się uzupełniać, daje dobre efekty i pozwala stworzyć nową jakość, atrakcyjną również dla tych, którzy dotychczas z historią ani wargamingiem nie mieli nic wspólnego. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych. Staramy się być otwarci na wszelkie nowe pomysły i inicjatywy, jednocześnie liczymy, że każdy z Was znajdzie na naszym portalu coś ciekawego.

Poprawiony: sobota, 03 września 2011 16:17