Galicja 1914 (Dragon Hobby (10) 2/2000) – wykaz żetonów

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Rosjanie

4 Armia – Salz (5-2)
(art.) 1/4A (4-2-4-4/2-1-3-3)
(art.) 2/4A (4-2-4-4/2-1-3-3)
(tab.) 1/4 (0-2-2)
(tab.) 2/4 (0-2-2)
1/3 Koz (3-3-6/2-2-5)
2/3 Koz (3-3-6/2-2-5)
1/13* (3-3-6/2-2-5)
2/13 (3-3-6/2-2-5)
1/70 (6-3-4/3-2-3)
2/70 (6-3-4/3-2-3)
1/83* (6-3-4/3-2-3)
2/83 (6-3-4/3-2-3)

XIV Korpus – Żiliński (*B)
(art.) XIV (4-2-4-4/2-1-3-3)
1/18 (8-4-4/4-3-3)
2/18 (8-4-4/4-3-3)
1/45 (8-4-4/4-3-3)
2/45 (8-4-4/4-3-3)
2 strz (8-4-4/4-3-3)

XVI Korpus – Geisman (*N)
(art.) XVI (4-2-4-4/2-1-3-3)
1/41 (8-4-4/4-3-3)
2/41 (8-4-4/4-3-3)
1/47 (8-4-4/4-3-3)
2/47 (8-4-4/4-3-3)

Korpus Grenadierów – Mrozowski (*N)
(art.) Gren (4-2-4-4/2-1-3-3)
1/1 Gren** (8-4-4/4-3-3)
2/1 Gren** (8-4-4/4-3-3)
1/2 Gren (8-4-4/4-3-3)
2/2 Gren (8-4-4/4-3-3)

5 Armia – Ewert (5-2)
(art.) 1/5A (4-2-4-4/2-1-3-3)
(art.) 2/5A (4-2-4-4/2-1-3-3)
(tab.) 1/5 (0-2-2)
(tab.) 2/5 (0-2-2)
1/7 (3-3-6/2-2-5)
2/7 (3-3-6/2-2-5)
1/1 Koz (3-3-6/2-2-5)
2/1 Koz (3-3-6/2-2-5)
2 (3-3-6/2-2-5)
3 (3-3-6/2-2-5)
1/4 Koz (3-3-6/2-2-5)
2/4 Koz (3-3-6/2-2-5)
1/5 Koz (3-3-6/2-2-5)
2/5 Koz (3-3-6/2-2-5)
1/61 (6-3-4/3-2-3)
2/61 (6-3-4/3-2-3)
1/82 (6-3-4/3-2-3)
2/82 (6-3-4/3-2-3)

V Korpus – Litwinow (*A)
(art.) V (4-2-4-4/2-1-3-3)
1/7 (8-4-4/4-3-3)
2/7 (8-4-4/4-3-3)
1/10 (8-4-4/4-3-3)
2/10 (8-4-4/4-3-3)

XVII Korpus – Jakowlew (*B)
(art.) XVII (4-2-4-4/2-1-3-3)
1/3 (8-4-4/4-3-3)
2/3 (8-4-4/4-3-3)
1/35 (8-4-4/4-3-3)
2/35 (8-4-4/4-3-3)

XIX Korpus – Gorbatowski (*A)
(art.) XIX (4-2-4-4/2-1-3-3)
1/17 (8-4-4/4-3-3)
2/17 (8-4-4/4-3-3)
1/38 (8-4-4/4-3-3)
2/38 (8-4-4/4-3-3)

XXV Korpus – Zujew (*A)
(art.) XXV (4-2-4-4/2-1-3-3)
1/3 Gren (8-4-4/4-3-3)
2/3 Gren (8-4-4/4-3-3)
1/46 (8-4-4/4-3-3)
2/46 (8-4-4/4-3-3)

* – brakuje 1/13 – 1 brygady z 13 Dywizji Kawalerii oraz 1 brygady 83 Dywizji Rezerwowej.
** – obie brygady z 1 Dywizji Grenadierów oznaczone są na awersie identyfikatorem „2/1 Gren”.

Austriacy

1 Armia – Dankl
(art.) 1A (5-3-5-4/3-2-4-3)
(tab.) 1/1 (0-2-2)
(tab.) 2/1 (0-2-2)
5/3 (3-4-6/2-3-5)
6/3 (3-4-6/2-3-5)
17/9 (3-4-6/2-3-5)
18/9 (3-4-6/2-3-5)
1 (5-3-4/3-2-3)
110 (5-3-4/3-2-3)

I Korpus – Kirchbach (*A)
(art.) I (4-2-5-4/2-1-4-3)
9/5 (7-4-4/4-3-3)
10/5 (7-4-4/4-3-3)
23/12 (7-4-4/4-3-3)
24/12 (7-4-4/4-3-3)
91/46 (7-4-4/4-3-3)
92/46 (7-4-4/4-3-3)
1 marsz (5-3-3/3-2-2)
101 (7-3-4/4-2-3)

V Korpus – Puhallo (*N)
(art.) V (5-3-5-4/3-2-4-3)
27/14 (7-4-4/4-3-3)
28/14 (7-4-4/4-3-3)
65/33 (7-4-4/4-3-3)
66/33 (7-4-4/4-3-3)
73/37 (7-5-4/4-4-3)
74/37 (7-5-4/4-4-3)
5 marsz (9-3-3/5-2-2)

X Korpus – Meixner (*A)
(art.) X (5-3-5-4/3-2-4-3)
3/2 (7-4-4/4-3-3)
4/2 (7-4-4/4-3-3)
47/24 (7-4-4/4-3-3)
48/24 (7-4-4/4-3-3)
89/45 (7-4-4/4-3-3)
90/45 (7-4-4/4-3-3)
10 marsz (4-3-3/2-2-2)

4 Armia – Auffenberg
(art.) 4A (4-2-5-4/2-1-4-3)
(tab.) 1/4 (0-2-2)
(tab.) 2/4 (0-2-2)
6 marsz (4-3-3/2-2-2)

II Korpus – Schemua (*N)
(art.) II (5-3-5-4/3-2-4-3)
7/4 (7-4-4/4-3-3)
8/4 (7-4-4/4-3-3)
49/25 (7-4-4/4-3-3)
50/25 (7-4-4/4-3-3)
1/13L (6-3-4/3-2-3)
2/13L (6-3-4/3-2-3)

VI Korpus – Boroevic (*N)
(art.) VI (5-3-5-4/3-2-4-3)
29/15 (7-4-4/4-3-3)
30/15 (7-4-4/4-3-3)
53/27 (7-4-4/4-3-3)
54/27 (7-4-4/4-3-3)
77/39 (7-5-4/4-4-3)
78/39 (7-5-4/4-4-3)

IX Korpus – Lothar Edl (*N)
(art.) (4-2-5-4/2-1-4-3)
19/10 (7-4-4/4-3-3)
20/10 (7-4-4/4-3-3)
1/26L* (7-3-4/3-2-3)
2/26L (7-3-4/3-2-3)

XVII Korpus – Huyn (*B)
(art.) XVII (4-2-5-4/2-1-4-3)
37/19 (7-4-4/4-3-3)
38/19 (7-4-4/4-3-3)
2 marsz (4-3-3/2-2-2)
9 marsz (4-3-3/2-2-2)

Grupa J. F. – arcyks. Józef Ferdynand (*N)
(art.) J.F. (5-3-5-4/3-2-4-3)
81/41 (7-5-4/4-4-3)
82/41 (7-5-4/4-4-3)
3/2 (3-4-6/2-3-5)
4/2 (3-4-6/2-3-5)
XIV Korpus – arcyks. Józef Ferdynand (*N)
5/3 (7-4-4/4-3-3)
6/3 (7-4-4/4-3-3)
15/8 (7-4-4/4-3-3)
16/8 (7-4-4/4-3-3)

Gr. Kaw. – Wittmann (*N)
11/6 (3-4-6/2-3-5)
12/6 (3-4-6/2-3-5)
19/10 (3-4-6/2-3-5)
20/10 (3-4-6/2-3-5)

* – brakuje 1 brygady 26 DL.

Uwagi ogólne:
- Brak współczynnika zasięgu dowodzenia na sztabach armii austro-węgierskich oraz na sztabach korpusów obu stron.
- W niektórych przypadkach włączyłem jednostki armijne w skład korpusów, zwłaszcza dotyczy to brygad marszowych, ze względu na to, że rozpoczynają one często grę razem z jednostkami poszczególnych korpusów i dzięki temu łatwiej będzie je w powyższym wykazie odnaleźć. Z kolei, w niektórych przypadkach, rosyjskie dywizje rezerwowe wchodzące w uzupełnieniach zostały wyłączone ze składu korpusów i określone jako jednostki armijne.

Autor: Raleen

Opublikowano 17.06.2008 r.