Kircholm 1605 (Dragon) – wykaz żetonów

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

POLACY

Dowódcy:
Dąbrowa (1-1)
Sapieha (1-1)
Wojna (1-1)
Chodkiewicz (2-2)

Husaria:
1 Lacki (4-0-7/12-0-2*)
2 Lacki (4-0-7/12-0-2*)
3 Lacki (4-0-7/12-0-2*)
4 Lacki (4-0-7/12-0-2*)
1 Machowski (4-0-7/12-0-2*)
2 Machowski (4-0-7/12-0-2*)
Wielamowski (4-0-7/12-0-2*)
Giedroj (4-0-7/12-0-2*)
Niewiaromski (4-0-7/12-0-2*)
Kossakowski (4-0-7/12-0-2*)
Boruchowski (4-0-7/12-0-2*)
Sapieha (4-0-7/12-0-2*)
Chodkiewicz (5-0-7/15-0-2*)
1 Wojna (6-0-7/18-0-2*)
2 Wojna (6-0-7/18-0-2*)

Petyhorcy:
1 Sapieha (3-0-7/9-0-2*)
2 Sapieha (3-0-7/9-0-2*)
3 Sapieha (3-0-7/9-0-2*)
4 Sapieha (3-0-7/9-0-2*)
1 Dąbrowa (3-0-7/9-0-2*)
2 Dąbrowa (3-0-7/9-0-2*)
Zachar (3-0-7/9-0-2*)
Strzelecki (3-0-7/9-0-2*)

Rajtarzy:
1 ks. Fryderyk (2-0-7/1-2-5)
2 ks. Fryderyk (2-0-7/1-2-5)
3 ks. Fryderyk (2-0-7/1-2-5)

Arkebuzeria:
Plettemberg (2-0-7/1-2-5)
Wall (1-0-7/0,5-1-5)
Witting (2-0-7/1-2-5)

Tatarzy:
Mustafa (0,5-1-9/-)
Salima (1-1-9/-)
Bogdan (1-1-9/-)
Ibraim (1-1-9/-)

Wolontariusze:
Kiszka (1-0-9/-)
Talwosz (1-0-9/-)
Białłozor (1-0-9/-)

Piechota:
Dzikowski (2-5-3/4-5-(2))
Ross (2-5-3/4-5-(2))
Niewiar. (2-5-3/4-5-(2))

Artyleria:
1 – bateria A (0,5-(1)/0,25-3)
2 – bateria A (0,5-(1)/0,25-3)
3 – bateria B (0,5-(1)/0,25-3)

Razem – 46

SZWEDZI

Dowódcy:
Brandt (1-1)
Mansfeld (1-1)
Lenartsson (1-1)
Lüneburski (1-1)
Karol IX (2-2)

Rajtarzy:
1 Gwardia (3-0-7/2-3-5)
2 Gwardia (3-0-7/2-3-5)
3 Gwardia (3-0-7/2-3-5)
4 Gwardia (3-0-7/2-3-5)
5 Gwardia (3-0-7/2-3-5)
6 Gwardia (3-0-7/2-3-5)
7 Gwardia (3-0-7/2-3-5)
1/1 Brandt (2-0-7/1-2-5)
2/1 Brandt (2-0-7/1-2-5)
3/1 Brandt (2-0-7/1-2-5)
4/1 Brandt (2-0-7/1-2-5)
1/2 Brandt (2-0-7/1-2-5)
2/2 Brandt (2-0-7/1-2-5)
3/2 Brandt (2-0-7/1-2-5)
4/2 Brandt (2-0-7/1-2-5)
1/3 Brandt (2-0-7/1-2-5)
2/3 Brandt (2-0-7/1-2-5)
3/3 Brandt (2-0-7/1-2-5)
4/3 Brandt (2-0-7/1-2-5)
1/1 Mansfeld (2-0-7/1-2-5)
2/1 Mansfeld (2-0-7/1-2-5)
3/1 Mansfeld (2-0-7/1-2-5)
4/1 Mansfeld (2-0-7/1-2-5)
1/2 Mansfeld (2-0-7/1-2-5)
2/2 Mansfeld (2-0-7/1-2-5)
1/3 Mansfeld (2-0-7/1-2-5)
2/3 Mansfeld (2-0-7/1-2-5)
3/3 Mansfeld (2-0-7/1-2-5)
4/3 Mansfeld (2-0-7/1-2-5)
1/1 Karol IX (2-0-7/1-2-5)
2/1 Karol IX (2-0-7/1-2-5)
3/1 Karol IX (2-0-7/1-2-5)
1/2 Karol IX (2-0-7/1-2-5)
2/2 Karol IX (2-0-7/1-2-5)
3/2 Karol IX (2-0-7/1-2-5)
4/2 Karol IX (2-0-7/1-2-5)
1/3 Karol IX (2-0-7/1-2-5)
2/3 Karol IX (2-0-7/1-2-5)
3/3 Karol IX (2-0-7/1-2-5)
1/4 Karol IX (2-0-7/1-2-5)
2/4 Karol IX (2-0-7/1-2-5)
3/4 Karol IX (2-0-7/1-2-5)
1/5 Karol IX (2-0-7/1-2-5)
2/5 Karol IX (2-0-7/1-2-5)
3/5 Karol IX (2-0-7/1-2-5)

Piechota:
1/1 Lüneburski (2-4-3/4-4-(2))
2/1 Lüneburski (2-4-3/4-4-(2))
1/2 Lüneburski (2-4-3/4-4-(2))
2/2 Lüneburski (2-4-3/4-4-(2))
1/3 Lüneburski (1-3-3/2-3-(2))
2/3 Lüneburski (1-3-3/2-3-(2))
1/4 Lüneburski (2-4-3/4-4-(2))
2/4 Lüneburski (2-4-3/4-4-(2))
1/5 Lüneburski (2-4-3/4-4-(2))
2/5 Lüneburski (2-4-3/4-4-(2))
1/1 Lenartsson (2-4-3/4-4-(2))
2/1 Lenartsson (2-4-3/4-4-(2))
1/2 Lenartsson (2-4-3/4-4-(2))
2/2 Lenartsson (2-4-3/4-4-(2))
1/3 Lenartsson (2-4-3/4-4-(2))
2/3 Lenartsson (2-4-3/4-4-(2))
1/4 Lenartsson (2-4-3/4-4-(2))
2/4 Lenartsson (2-4-3/4-4-(2))
1/5 Lenartsson (2-4-3/4-4-(2))
2/5 Lenartsson (2-4-3/4-4-(2))
1/6 Lenartsson (2-4-3/4-4-(2))
2/6 Lenartsson (2-4-3/4-4-(2))
1/7 Lenartsson (2-4-3/4-4-(2))
2/7 Lenartsson (2-4-3/4-4-(2))

Artyleria:
1 – bateria B (0,5-(1)/0,25-3)
2 – bateria B (0,5-(1)/0,25-3)
3 – bateria A (0,5-(1)/0,25-3)
4 – bateria B (0,5-(1)/0,25-3)

Razem – 78

Razem w obu armiach – 124

Uwagi: W nawiasach, obok identyfikatorów jednostek, podano współczynniki oddziałów znajdujące się na awersach i rewersach żetonów, właściwe dla szyków, które mogą one przyjmować. Gwiazdka oznacza szyk zwarty (może go przyjmować jedynie husaria i pancerni). Znak „-„ oznacza, że dany oddział może występować jedynie w jednym szyku (dotyczy to chorągwi Tatarów i wolontariuszy). W przypadku dowódców podano, podobnie jak odnośnie oddziałów, współczynniki zamieszczone na żetonach, czyli współczynnik wpływu na walkę wręcz i współczynnik porządkowania.

Autor: Raleen

Opublikowano 24.12.2006 r.