Grunwald 1410 (Dragon) – wykaz żetonów

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

KRZYŻACY
Żeton sztandaru armii

Dowódcy:
v. Jungingen (3)
Lichtenstein (2)
Wallenrode (2)

Oddziały krzyżackie (białe):
Wielka (8/6-8)
Mała (8/6-8)
Zakonu (8/6-8)
Podskarbiego (8/6-8)
K. Gdańska 1 (8/6-8)
K. Gdańska 2 (6/5-8)
K. Gdańska 3 (6/5-8)
M. Królewca 1 (7/5-8)
M. Królewca 2 (6/5-8)
S.M. Królewca (7/5-8)
K. Elbląga 1 (7/5-8)
K. Elbląga 2 (6/5-8)
M. Elbląga (7/5-8)
K. Torunia (7/5-8)
M. Torunia (7/5-8)
K. Balgi 1 (7/5-8)
K. Balgi 2 (7/5-8)
K. Gniewu (7/5-8)
K. Grudziądza (7/5-8)
K. Szczytna (7/5-8)
K. Pokarmina (7/5-8)
K. Stargardu (7/5-8)
K. Pokrzywna (7/5-8)
K. Nieszawy (7/5-8)
K. Człuchowa (7/5-8)
K. Sztumu (7/5-8)
K. Ragnety 1 (7/5-8)
K. Ragnety 2 (7/5-8)
K. Brodnicy (7/5-8)
K. Ostródy (7/5-8)
K. Tucholi (7/5-8)
K. Kowalewa (6/5-8)
M. Olsztyna (7/5-8)
M. Braniewa (7/5-8)
M. Bartoszyc (7/5-8)
M. Pieniężna (7/5-8)
M. Chełmna (5/4-8)
W. Tczewa (7/5-8)
W. Rogoźna (6/5-8)
W. Bratianu (6/5-8)
W. Leske (5/4-8)
Z. Chełmińskiej (6/4-8)
Bp. Chełmińskie (7/5-8)
Bp. Pomezanii (6/5-8)
Bp. Sambii (6/5-8)
Bp. Warmii (6/4-8)
1 (piechota) (3-4)
2 (piechota) (3-4)
3 (piechota) (3-4)
4 (piechota) (3-4)
5 (piechota) (3-4)
6 (piechota) (3-4)
7 (piechota) (3-4)
8 (piechota) (3-4)
9 (piechota) (3-4)
10 (piechota) (3-4)
11 (piechota) (3-4)
12 (piechota) (3-4)
13 (piechota) (3-4)
14 (piechota) (3-4)
Bombardy
Bombardy
Bombardy
Bombardy
Bombardy
Bombardy
Bombardy
czeladź (2-4)
czeladź (2-4)
czeladź (2-4)
czeladź (2-4)

Oddziały Gości Zakonu (niebieskie):
Św. Jerzego (7/5-8)
Austrii (7/5-8)
Niemiec Dolnych (7/5-8)
Łużycka (7/5-8)
Szczecińska (7/5-8)
Śląska (7/5-8)
Kazimierza V (6/5-8)
Konrada Białego (6/5-8)
Turyngii (7/5-8)
Frankońska (6/5-8)
Nadreńska (6/5-8)
Szwajcarska (6/5-8)
Inflancka (7/5-8)
Westfalska (7/5-8)
Miśnieńska (7/5-8)

Żetony wilczych dołów (zielone):
- 15 „prawdziwych”
- 15 „fałszywych”

Razem – 90 (bez wilczych dołów)

POLACY (czerwoni)
Żeton sztandaru armii

Dowódcy:
Jagiełło (3)
Zyndram (2)
Krystyn (2)
Zbigniew (2)

Oddziały:
1 Krakowska (7/6-8)
2 Krakowska (7/6-8)
Gończa (7/6-8)
Nadworna (6/5-8)
Przyboczna (4/3-8)
Św. Jerzego (6/5-8)
Dobiesława (5/4-8)
Arc. Mikołaja (6/5-8)
Podkanclerzego (6/5-8)
Bp. Wojciecha (6/5-8)
Poznańska (7/6-8)
Kaliska (7/6-8)
Sieradzka (6/5-8)
Łęczycka (6/5-8)
Kujawska (6/5-8)
Dobrzyńska (6/5-8)
Wieluńska (5/4-8)
Lubelska (6/5-8)
Przemyska (6/5-8)
Chełmska (6/5-8)
Halicka (6/5-8)
1 Podolska (6/5-8)
2 Podolska (6/5-8)
3 Podolska (5/4-8)
Lwowska (6/5-8)
Sandomierska (6/5-8)
1 Ziemowita (6/5-8)
2 Ziemowita (6/5-8)
Tarnowskiego (6/5-8)
Janusza (6/5-8)
Ligęzy (6/5-8)
Marcina (5/4-8)
Zbigniewa (6/5-8)
Kozichgłów (6/5-8)
Koźlerogi (5/4-8)
Mężyka (6/5-8)
Jenczykowica (6/5-8)
Kmity (6/5-8)
Krystyna (6/5-8)
Jakuba (6/5-8)
Zakliki (6/5-8)
Jędrzeja (6/5-8)
Jana (5/4-8)
Spytka (6/5-8)
Klemensa (6/5-8)
Dobrogosta (6/5-8)
Sędziwoja (6/5-8)
Wincentego (6/5-8)
Mikołaja (5/4-8)
Gryfów (5/4-8)
Gniewosza (5/4-8)
Korybuta (4/3-8)
Szafrańca (5/4-8)
1 (piechota) (3-4)
2 (piechota) (3-4)
3 (piechota) (3-4)
4 (piechota) (3-4)
5 (piechota) (3-4)
6 (piechota) (3-4)
7 (piechota) (3-4)
czeladź (2-4)
czeladź (2-4)
czeladź (2-4)
czeladź (2-4)

LITWINI (żółci)

Dowódcy:
Witold (3)
Semen (2)
Moniwid (2)

Oddziały:
Smoleńska (5/4-10)
Jerzego (5/4-10)
Semena (5/4-10)
Trocka (4/3-10)
Wileńska (4/3-10)
Kowieńska (4/3-10)
Grodzieńska (4/3-10)
Kijowska (4/3-10)
Pińska (4/3-10)
Nowogrodzka (3/2-10)
Witebska (4/3-10)
Drohicka (4/3-10)
Starodubska (4/3-10)
Połocka (4/3-10)
Brzeska (4/3-10)
Mielnicka (4/3-10)
Wołkowyska (4/3-10)
Lidzka (4/3-10)
Miednicka (4/3-10)
Korybuta (4/3-10)
Krzemieniecka (4/3-10)
Mołdawia (3/2-10)
Mołdawia (3/2-10)
Witolda (4/3-10)
Witolda (4/3-10)
Witolda (4/3-10)
Witolda (4/3-10)
Witolda (4/3-10)
Witolda (4/3-10)
Witolda (4/3-10)
Witolda (4/3-10)
Witolda (3/2-10)
Witolda (3/2-10)
1 (piechota) (3-4)
czeladź (2-4)
czeladź (2-4)

TATARZY (pomarańczowi)

Oddziały:
Tatarzy (3/2-10)
Tatarzy (3/2-10)
Tatarzy (3/2-10)
Tatarzy (3/2-10)
Tatarzy (2/2-12)
Tatarzy (2/2-12)
Tatarzy (2/2-12)
czeladź (2-4)
czeladź (2-4)

Razem – 117

Uwagi:
1. W grze występują ponadto żetony pomocnicze „Rozproszenia” – różowe, z literką „R”.
2. Obok nazwisk dowódców w nawiasach podano ich współczynniki porządkowania.
3. Obok identyfikatorów jednostek w nawiasach podano ich siłę (w przypadku jazdy uwzględniono siłę pierwszego uderzenia – współczynnik przed ukośną kreską, i siłę oddziałów, które straciły siłę pierwszego uderzenia – współczynnik po ukośnej kresce) oraz ruchliwość.

Autor: Raleen

Opublikowano 10.09.2006 r.