Nota prawna

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

1. Materiały (teksty, zdjęcia, grafiki i inne) zamieszczone na Portalu Strategie, zwanym dalej „Portalem”, stanowią własność intelektualną ich autorów. Kopiowanie bądź wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Portalu wykraczające poza tzw. dozwolony użytek osobisty, przewidziany przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wymaga uprzedniej, pisemnej zgody właściciela Portalu.

2. Autor materiału, który za jego zgodą zostaje opublikowany na Portalu, oświadcza tym samym, że jest on jego autorstwa i jego publikacja na Portalu nie narusza przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Osoba niebędąca autorem materiału, a posiadająca uprawnienia prawnoautorskie pozwalające na jego publikację na Portalu, za której zgodą materiał zostaje opublikowany, oświadcza tym samym, że jego publikacja na Portalu nie narusza przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności praw autora oraz praw osób trzecich, którym autor udzielił licencji wyłącznej bądź na rzecz których dokonał przeniesienia autorskich praw majątkowych do publikowanego materiału.

3. Wszelkie znajdujące się na Portalu znaki firmowe i towarowe są prawnie zastrzeżone i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, chyba że w sposób wyraźny co innego wynika ze sposobu ich zamieszczenia i rodzaju materiału, w ramach  którego zostały umieszczone.

4. Poglądy i opinie wyrażane w tekstach i innych materiałach zamieszczonych na Portalu są poglądami i opiniami ich autorów, nie zaś redakcji, redaktora naczelnego bądź właściciela Portalu.

5. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo redagowania tekstów i innych materiałów zamieszczanych na Portalu, zarówno przed ich publikacją jak i później – dopóki są one zamieszczone na Portalu.

6. Autor bądź osoba niebędąca autorem, a posiadająca uprawnienia prawnoautorskie pozwalające na publikację materiału na Portalu, za której zgodą został on na nim opublikowany, może dokonywać w nim zmian (w przypadku osoby niebędącej autorem – o ile posiada do tego stosowne uprawnienia, wynikające z jej umowy z autorem) przez cały okres, przez który jest on zamieszczony na Portalu.

7. Odnośnie wszelkich kwestii prawnych, w szczególności dotyczących praw autorskich i własności intelektualnej materiałów zamieszczonych na Portalu, w tym dotyczących zgody na wykorzystanie materiałów zamieszczonych na Portalu wykraczające poza dozwolony użytek osobisty, prosimy kontaktować się mailowo z redaktorem naczelnym Portalu, przez adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: niedziela, 12 października 2014 10:13