Konkurs Wydawnictwa Bellona (34 edycja) – rozstrzygnięcie

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Minął czas na nadsyłanie odpowiedzi, zatem pora rozstrzygnąć trzydziestą czwartą edycję konkursu Wydawnictwa Bellona, w którym do wygrania są książki historyczne Wydawnictwa.

 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI

1. Wojny te toczyły się w tym samym stuleciu i uważane są za część większego konfliktu. Nazwa pierwszej z nich pochodzi od takiego samego imienia jakie nosili dwaj rywalizujący ze sobą władcy. Jej przyczyną były spory dynastyczne i terytorialne. Uważa się, że w dłuższej perspektywie wojna ta przyczyniła się do integracji obu rywalizujących ze sobą królestw. Nazwa drugiej wojny, podobnie jak pierwszej, pochodzi od takiego samego imienia, jakie nosiły dwie rywalizujące ze sobą spadkobierczynie praw do tronu. Była to w całej rozciągłości wojna domowa, ale z licznym udziałem obcych. O jakie dwie wojny chodzi i jakiego większego konfliktu były one częścią?

wojna dwóch Piotrów, wojna dwóch Joann, wojna stuletnia

2. Wojna ta pierwotnie toczyła się o tron w jednym z państw europejskich, jednak wydarzenia, które ją zainicjowały, wkrótce stały się dobrym pretekstem do rywalizacji mocarstw ogarniającej całą Europę. Rozpoczęło się od walk między dwoma pretendentami do tronu, wspieranymi przez przeciwstawne potęgi. Zaangażowanie części spośród wspierających ich państw okazało się jednak bardziej werbalne. Działania wojenne na terytorium państwa będącego pierwotnym przedmiotem sporu nie trwały długo. Mocarstwo A, wspierające pretendenta, któremu powinna przypaść korona, wkrótce uznało, że nie może zbyt wiele dla niego zrobić w jego ojczyźnie. Za to postanowiło zrewanżować się swoim przeciwnikom na innych teatrach działań wojennych, co też mu się w większości udało. W bliższej mu części Europy obie strony konfliktu zaokrągliły swoje posiadłości kosztem mniejszych państw. Mocarstwo C, sprzymierzone z mocarstwem A, popierającym prawowitego pretendenta do tronu, zyskało władzę nad pewnym królestwem, którą utraciło niewiele lat wcześniej, a wraz z nim nad pewną wyspą. Mocarstwo A opanowało ważną pograniczną prowincję wskutek układów z jej dotychczasowym władcą, które obejmowały zgodę na poślubienie dziedziczki tronu mocarstwa B. Prowincję tą oddano na osłodę w dożywotnie władanie nieszczęsnemu pretendentowi do tronu, któremu mocarstwo A nie było w stanie skutecznie pomóc. Po jego śmierci miała ona zostać inkorporowana do mocarstwa A. Mocarstwo B, będące jednym z głównych przeciwników mocarstw A i C, także opanowało dla swojej dynastii nowe terytoria, w tym tron jednego z księstw na południu, umacniając zdobycze uzyskane w dawniejszych wojnach. Podaj co to za wojna i odgadnij jakie mocarstwa kryją się pod literami A, B i C.

wojna o sukcesję polską (1733-1735), A – Francja, B – Austria, C – Hiszpania

Pytania okazały się trudne i tym razem otrzymaliśmy niewiele odpowiedzi. Z początku zanosiło się nawet na to, że w ogóle nie będzie trzeba robić losowania. Dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi.

 

Po losowaniu nagrody powędrują do następujących osób:

1) Michał Mazanowski

2) Piotr Kasperowicz

3) Eligiusz Idczak

Gratulujemy nagrodzonym. Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali odpowiedzi.

Z nagrodzonymi skontaktujemy się mailowo co do przesłania nagród.

 

Dyskusja o konkursie na FORUM STRATEGIE

Autor: Raleen

Opublikowano 29.10.2022 r.