Konkurs Wydawnictwa Bellona (31 edycja) – rozstrzygnięcie

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Minął czas na nadsyłanie odpowiedzi, zatem pora rozstrzygnąć trzydziestą pierwszą edycję konkursu Wydawnictwa Bellona, w którym do wygrania są książki historyczne Wydawnictwa.

 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI

1. X był władcą niezbyt dużego państwa A. Jego ojczyzna kilkadziesiąt lat wcześniej stanowiła część składową większego państwa, które uległo obcemu najazdowi i przestało istnieć. Ojczyzna bohatera pytania stanowiła mniej więcej 1/3 terytorium owego większego państwa i choć nie została opanowana, to jej władca został lennikiem najeźdźców. X został wkrótce potem władcą większego państwa B. Zasłynął tam jako jeden z wybitniejszych monarchów, choć jego rządy nie trwały długo. Dokonał reformy jazdy i powołał nowy rodzaj piechoty. Jako władca państwa B z sukcesem prowadził wojnę z państwem C będącym jego przeciwnikiem na wschodzie, opanowując dwa ważne miasta będące zarazem twierdzami. Wojna utknęła dopiero podczas oblężenia kolejnego wielkiego miasta-twierdzy i ostatecznie zakończyła się traktatem korzystnym dla B. Zidentyfikuj władcę X oraz państwa A, B i C.

X – Stefan Batory, A – Siedmiogród, B – Rzeczpospolita Obojga Narodów, C – Wielkie Księstwo Moskiewskie.

2. X było średniej wielkości państwem, nie za wielkim, ale też nie za małym, w każdym razie na tyle dużym by jego władcy mieli pewne znaczenie w europejskiej polityce. Położenie i brak wystarczającego potencjału by odgrywać samodzielną rolę zmuszało ich do wchodzenia w różnego rodzaju mniej bądź bardziej trwałe alianse. Pierwszym z partnerów, z pomocą którego władcy X usiłowali odegrać większą rolę, było państwo, A położone na wschód od X. Związek ten początkowo rokował wiele i formalnie trwał przez kilkadziesiąt lat, ale nie przyniósł spodziewanych efektów. W późniejszym okresie władcy X lawirowali między mocarstwami B i C. Początkowo byli sojusznikiem B, jednak wskutek klęsk poniesionych przez nie w wojnach z C, zostali, trochę z przymusu, sojusznikiem C. Wkrótce nastały jednak nowe czasy i C poniosło druzgocącą klęskę w wojnie z mocarstwem D. W wojnie tej armia X walczyła jako sojusznik po stronie C. W zmienionej sytuacji X szybko porzuciło sojusz z C, stając się sojusznikiem mocarstwa D. Władca tego ostatniego z chęcią przystał na to, za udział w przegranej wojnie X musiało jednak dostarczyć D duży kontyngent znakomitych koni, z których słynęła kawaleria X. Sojusz z D sprawił, że władca X, obecnie noszący już tytuł królewski, objął tron także w innym państwie będącym sojusznikiem D. Spektakularna klęska D, która niebawem nastąpiła, ponownie zmusiła władców X do całkowitej reorientacji swojej polityki zagranicznej. Państwu X groził całkowity rozbiór i wymazanie z mapy Europy. Ostatecznie, dzięki zabiegom dyplomatycznym, jego władcom udało się uratować koronę, stracili jednak znaczną część terytorium na rzecz żądnego zemsty państwa C. Proszę zidentyfikować państwa X, A, B, C i D.

X Saksonia, A Rzeczpospolita Obojga Narodów, B Austria, C Prusy, D Francja.

Pytania okazały się nieco trudniejsze niż poprzednio, ale dobrych odpowiedzi nie brakowało. Dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi.

 

Po losowaniu nagrody powędrują do następujących osób:

1) Sapieha

2) Bartosz Przewoźnik

3) Mariusz Landowski

Gratulujemy nagrodzonym. Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali odpowiedzi.

Z nagrodzonymi skontaktujemy się mailowo co do przesłania nagród.

 

Dyskusja o konkursie na FORUM STRATEGIE

Autor: Raleen

Opublikowano 26.07.2022 r.