XIV Pola Chwały – defilada rekonstruktorów (cz. 2)

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Drugą część relacji z defilady rekonstruktorów otwiera Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej – Komisariat w Radomiu, odtwarzająca Policję Państwową z okresu międzywojennego. Warto wspomnieć, że w tym roku przypada 100 rocznica powołania tej formacji. Za nimi rekonstruktorzy odtwarzający Policję (a także Milicję Obywatelską) z innych, mniej chwalebnych okresów. Kto był niegrzeczny, mógł dostać pałką (po obowiązkowym wezwaniu do rozejścia się) i w ten namacalny sposób przenieść się w czasy stanu wojennego. W sumie w imprezie wzięło udział około 40 grup rekonstrukcji historycznej. Jak zwykle nie zbrakło kawalerii i pojazdów z ciekawym wyposażeniem. Bardzo dużą, mam wrażenie, że z roku na rok coraz większą grupę stanowią rekonstruktorzy odtwarzający współczesne formacje wojskowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza część relacji

Dyskusja o imprezie na FORUM STRATEGIE

Autor: Raleen
Zdjęcia: Raleen

Opublikowano 04.10.2018 r.

Poprawiony: piątek, 04 października 2019 11:32