VIII Pola Chwały (27-29.09.2013) – konferencja naukowa

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Stres pola walki od epoki przednowoczesnej po dzień dzisiejszy

Całość konferencji naukowej odbywającej się w Niepołomicach podczas imprezy POLA CHWAŁY podzielona jest na trzy panele. Niżej prezentujemy plan panelu I, prowadzonego przez dr. hab. Michała Stachurę.

UWAGA: W dniu 10.09.2013 plan konferencji został zmodyfikowany. Modyfikacja wiąże się z przyspieszeniem rozpoczęcia konferencji o 2 godziny. Prosimy sprawdzić jeszcze raz godziny poszczególnych paneli i referatów, które częściowo także uległy zmianie.

Piątek 14.00-20.30

14.00-14.30 Rejestracja

Sesja 1: Z dziejów badań nad psychiką żołnierza 14.30-16.30

Dr hab. Michał Stachura, Psychologiczna motywacja żołnierskiej brawury w świetle badań nad antyczną inwektywą

Dr hab. Tadeusz Czekalski, Trwoga na polu bitwy – wybrane aspekty dziewiętnastowiecznych dyskusji o żołnierskim strachu

Dr hab. Ryszard Gryglewski, Zarys historii psychiatrii wojennej

Prof. WIM Dr hab. med. Stanisław Ilnicki, Dzieje leczenia zaburzeń związanych ze stresem wojennym w Wojsku Polskim

Dyskusja

Przerwa 16.30-16.50

Sesja 2: Zjawisko stresu bojowego: spojrzenie medycyny 16.50-18.20

Lek. Karolina Grządziel, Psyche walcząca. Od heroizmu do paniki. Spektrum zachowań żołnierzy w warunkach bojowych

Mgr Sylwia Szymańska, mgr Maciej Zbyszewski, mgr Ana Petrovic, ppłk dr med. Radosław Tworus, mjr lek. Piotr Ilnicki, mjr lek. Andrzej Radzikowski, prof. WIM dr hab. med. Stanisław Ilnicki, Analiza doświadczeń pracy z traumą wojenną weteranów Polskich Kontyngentów Wojskowych 2003-2013

Ppłk dr n. med. Radosław Tworus, Schizofrenia sponsorem PTSD, czyli koszty leczenia zaburzeń związanych ze stresem bojowym

Dyskusja

Przerwa 18.20-18.40

Sesja 3: Stres bojowy od epoki rydwanu do epoki muszkietu 18.40-20.40

Dr Bronisław Szubelak, Wódz w opresji czyli Ramzes II pod Kadesz

Mgr Daniel Budacz, Drabiny jako urządzenie oblężnicze w kontekście starożytnej techniki walki i morale żołnierzy

Dr Adrian Szopa, Jednostka na polu bitwy w źródłach późnoantycznych

Dr Łukasz Niewiński, Problem dezercji w armii Skonfederowanych Stanów Ameryki (1861-1865)

 

Sobota 9.30-14.10

Dr Robert Kowalski, Powitanie, 9.30-9.45

Sesja 4: Terror jako metoda prowadzenia wojny 10.00-11.30

Dr Łukasz Różycki, Niech się nas boją. Sposoby walki barbarzyńców w świetle Strategikonu

Dr hab. Jacek Bonarek, Terror w wojnach bizantyńsko-pieczyńskich XI w.: od bizantyńskiej łagodności do ludobójstwa

Dr Jolanta Walczewska, Czy czas zawsze leczy rany? Objawy i odległe następstwa zespołu stresu pourazowego

Przerwa 11.30-11.50

Sesja 5: Działania psychologiczne w konfliktach asymetrycznych 11.50-13.10

Dr hab. Michał Leśniewski, Życie w komandach burskich w partyzanckiej fazie wojny południowoafrykańskiej, 1900-1902

Dr Bartosz Kruszyński, Operacje rebelianckie i kontr-rebelianckie w Afganistanie od roku 2001 po dzień dzisiejszy w kontekście stresu pola walki

Płk Marek Dragan, Działania psychologiczne na współczesnym polu walki jako czynnik generujący stres pola walki po stronie nieprzyjaciela

Dyskusja

Przerwa 13.10-13.30

Sesja 6: Metody walki ze zjawiskiem stresu bojowego w różnych epokach 13.30-14.40

Prof. Dr hab. Marek Wilczyński, Oddziaływania psychologiczne i dyscyplinujące w armiach późnego antyku

Kpt. mgr Waldemar Kwiatkowski, Jak żołnierz walczy ze stresem bojowym w strefie działań wojennych?

Dyskusja

Dr hab. Michał Stachura, Zamknięcie sesji

 

Autor: Michał Stachura

 

Opublikowano 07.09.2013 r.

Poprawiony: środa, 11 września 2013 19:53