Szczury Pustyni (Dragon) – wykaz żetonów

  • Drukuj

Poniższy wykaz przedstawia żetony z I edycji gry.

WŁOSI

X KA
sztab

XX KA
sztab

XXI KA
sztab

XXII KA
sztab
Sap

BPanc.
I/BPanc.
II/BPanc.

 

2 BS
sztab
I/3
II/3
III/3
I/4
II/4
III/4
I/2 RA
II/2 RA
III/2 RA

17 DP
sztab
I/27
II/27
III/27
I/28
II/28
III/28
I/26 RA
II/26 RA
III/26 RA

25 DP
sztab
I/39
II/39
III/39
I/40
II/40
III/40
I/55 RA
II/55 RA

27 DP
sztab
I/19
II/19
III/19
I/20
II/20
III/20
I/55 RA
II/55 RA
III/55 RA

60 DP
sztab
I/85
II/85
III/85
I/86
II/86
III/86
I/42 RA
II/42 RA
III/42 RA

61 DP
sztab
I/69
II/69
III/69
I/70
II/70
III/70
I/43 RA
II/43 RA
III/43 RA

63 DP
sztab
I/157
II/157
III/157
I/158
II/158
III/158
I/45 RA
II/45 RA
III/45 RA

64 DP
sztab
I/141
II/141
III/141
I/142
II/142
III/142
I/203 RA
II/203 RA
III/203 RA

101 DPZmot.
sztab
I/9 Bers.
II/9 Bers.
III/9 Bers.
I/65
II/65
III/65
I/66
II/66
III/66
I/101 RA
II/101 RA

102 DPZmot.
sztab
I/7 Bers.
II/7 Bers.
III/7 Bers.
I/61
II/61
III/61
I/62
II/62
III/62
I/46 RA
II/46 RA

132 DPanc.
sztab
I/32 pcz
II/32 pcz
I/8 Bers.
II/8 Bers.
III/8 Bers.
I/132 RA
II/132 RA
III/132 RA

Razem – 119 żetonów (bez żetonów makiet i baz zaopatrzenia)

NIEMCY

DAK
sztab
p-panc
p-lot

5 DLek.
sztab
I/5 p.cz.
II/5 p.cz.
I/104 PGR
II/104 PGR
III/104 PGR
3 Rozp.
2 b.ckm
8 b.ckm
39 p-panc
200 Sap.
I/155 RA
II/155 RA
III/155 RA

15 DPanc.
sztab
I/8 p.cz.
II/8 p.cz.
I/115 PGR
II/115 PGR
III/115 PGR
33 Rozp.
8 b.ckm
33 p-lot
33 p-panc
I/33 RA
II/33 RA
III/33 RA

21 DPanc.
sztab
I/5 pcz
II/5 pcz
I/104 PGR
II/104 PGR
III/104 PGR
Sap.
39 p-panc
3 p-lot
2 b.ckm
3 Rozp.
I/155 RA
II/155 RA
III/155 RA

Dywizja A
sztab (brak żetonu, jest w wykazie jednostek)
I/155 PGR
II/155 PGR
III/155 PGR
I/361 PGR
II/361 PGR
III/361 PGR
605 p-panc
580 Rozp.

90 DLek.
sztab
I/155 PGR
II/155 PGR
III/155 PGR
I/200 PGR
II/200 PGR
III/200 PGR
I PGR Afrika
II PGR Afrika
III PGR Afrika
605 p-panc
p-lot
580 Rozp.
200 Sap.

Lotnictwo
1 L.M.
2 L.M.
3 L.M.
4 L.M.
1 L.R.
2 L.R.
3 L.R.
1 L.S.
2 L.S.
3 L.S.
4 L.S.
5 L.S.
1 L.B.
2 L.B.
3 L.B.

8 żetonów makiet, 20 żetonów baz zaopatrzenia

Razem – 82 żetony (bez żetonów makiet i baz zaopatrzenia)

ALIANCI

XIII KA
sztab
Sap.
1 pak
104 pak
107 pak
1 KDG
p-lot
12/18
13/18
14/18

XXX KA
sztab
p-lot

Jednostki korpuśne
6 Rozp.
4 Rozp.
1 KDG
3 Rozp.
7 Rozp.
12 pl
11 Husars
3 BPanc
1/32 BCz.
4/32 BCz.
42/1 BCz.
44/1 BCz.
I/22 BGw
II/22 BGw
III/22 BGw

1 DPanc.
sztab
2/22
3/22
4/22
TB/2
9/2
10/2
42/1 BCz
8/1

7 DPanc.
sztab
3/4
5/4
8/4
2/7
6/7
7/7
2/22
3/22
4/22
Sap.
p-panc
p-lot
1 GWA
2 GWA
3 GWA
4 GWA

70 DP
sztab
3GH/14
6GH/14
4BGC/14
DOF/16
LM/16
CBH/16
PRC/23
1CF/23
4SS/23
ckm
Sap.
3 p-panc (brak żetonu, jest w wykazie jednostek)
p-lot
I/31 pal
II/31 pal
I/42 pal
II/42 pal
I/61 pal
II/61 pal

1 DP (płd.-afr.)
sztab
NK/1
R/1
T/1
NR/2
1/2
CH/2
D/3
R/3
LH/3
1 ckm
Sap.
4/8 Rozp.
I/1 pal
II/1 pal
I/4 pal
II/4 pal
I/7 pal
II/7 pal

50 DP (płd.-afr.)
sztab
5Y/69
5H/69
7H/69
6D/151
8D/151
9D/151
IRC/150
GH/150
2SA/150
ckm
74 pal
102 pal
111 pal
124 pal
44 Rozp.

2 DP (płd.-afr.)
sztab
13/4
14/4
15/4
16/5
17/5
18/5
19/6
20/6
21/6
1 ckm (brak żetonu, jest w wykazie jednostek)
2 pal
3 pal
8 pal
9 pal
Sap
p-lot
4/8 Rozp. (brak żetonu, jest w wykazie jednostek)

2 DP (nowozel.)
sztab
21/4
22/4
23/4
24/4
25/5
26/5 (w wykazie jednostek występuje jako 25/5, żeton nie jest przypisany do żadnej dywizji)
28 Maori/5
19/6
20/6
27/6
p-lot
4 pal
5 pal
6 pal
7 pal
27 ckm
Sap. (brak żetonu, jest w wykazie jednostek)
2 b.cz.lek.

4 DP (hind.)
sztab
4/16/7
1/2/7
18/7
1P/11
1A/11
4/7/11
1E/5
3/10/5
4GH/5
1 pal
11 pal
32 pal
2 ckm
6 ckm
Sap.
p-lot

6 DP (austr.)
sztab
16/16
17/16
18/16
19/17
20/17
21/17
22/18
23/18
24/18
ckm

9 DP (austr.)
sztab
13/20
15/20
17/20
28/24
32/24
43/24
23/26
24/26
48/26
2 ckm
Sap.
3 p-panc
4 p-lot
I/51 pal
II/51 pal
3 pal
7 pal
8 pal
12 pal

Brygada Wolnych Francuzów
I/1 FF
II/1 FF
III/1 FF
Art/1 FF

(oznaczenie 2 i 4 dywizji)
10/3 (4 d)
11/3 (4 d)
12/3 (2 d)

3 BKZmot. (hind.)
sztab
2/3 BKZmot
11/3 BKZmot
18/3 BKZmot

SBSK (pol)
sztab
I/SBSK
II/SBSK
III/SBSK (żeton zdublowany)
11 b.czech./SBSK
2 b.austr./SBSK
art./SBSK

201 BGw.
sztab
I/201 BGw
II/201 BGw
III/201 BGw
art./201 BGw

Lotnictwo
1 L.M.
2 L.M.
3 L.M.
4 L.M.
5 L.M.
6 L.M.
7 L.M.
1 L.R.
2 L.R.
3 L.R.
1 L.S.
2 L.S.
3 L.S.
1 L.B.
2 L.B.
3 L.B.
4 L.B.

Flota
1 Flota Transp.
2 Flota Transp.

8 żetonów makiet, 15 żetonów baz zaopatrzenia

Razem – 235 żetonów (bez żetonów makiet i baz zaopatrzenia)

Razem wszystkich – 436 żetonów

Autor: Arkon

Opublikowano 08.06.2011 r.

Poprawiony: sobota, 07 października 2017 12:51