Tannenberg 1914 (Dragon) – wykaz żetonów

  • Drukuj

NIEMCY

8 Armia
Głównodowodzący 8 Armii:
1) v. Pritwitz (20)
2) Hindenburg (30)

I Korpus
Dowódca: v. Francois (3A **)
1/1/I (8-5-5)
2/1/I (7-5-5)
3/2/I (8-5-5)
4/2/I (7-5-5)
1/I (6-3-5-5)
15R/I (6-3-5-5)

III Korpus Kawalerii
Dowódca: Frommel (3N *)
1/1 (4-5-6)
2/1 (4-5-6)
3/1 (4-5-6)
23/8 (4-5-6)
38/8 (4-5-6)
40/8 (4-5-6)

XI Korpus
Dowódca: v. Pluskow (3N *)
43/22/XI (8-5-5)
44/22/XI (7-5-5)
76/38/XI (7-5-5)
83/38/XI (8-5-5)
18/XI (6-3-5-5)

XVII Korpus
Dowódca: v. Mackensen (3N *)
70/35/XVII (8-5-5)
87/35/XVII (7-5-5)
69/36/XVII (7-5-5)
71/36/XVII (8-5-5)
17/XVII (6-3-5-5)

XX Korpus
Dowódca: v. Scholtz (3N *)
73/37/XX (8-5-5)
75/37/XX (8-5-5)
72/41/XX (7-5-5)
74/41/XX (8-5-5)
5/XX (6-3-5-5)

I Korpus Rezerwowy (IR)
Dowódca: v. Below (3N *)
1/1R/IR (5-4-5)
72/1R/IR (6-4-5)
69/36R/IR (6-4-5)
70/36R/IR (5-4-5)
4R/IR (6-3-4-5)

Korpus Rezerwowy Gwardii (RG)
Dowódca: v. Gallwitz (3N *)
RG/1G/RG (7-5-5)
15R/1G/RG (8-5-5)
5/3G/RG (8-5-5)
6/3G/RG (8-5-5)
1G/RG (6-3-5-5)

Królewiec
Dowódca: v. Pappritz (6N *)
E/HRK (5-3-4)
9L/HRK (6-3-4)
1/SBK (6-3-4)
2/SBK (5-3-4)
3/SBK (5-3-4)

Twierdza Boyen
Boyen (X) (18-9-5-0)
1/Boyen (III) (2-3-4)
2/Boyen [III] (1-3-4)

5L/35R (6-3-4)
20L/35R (6-3-4)
19L/HRP (III) (6-3-4)***
19L/HRP (III) (6-3-4)***
5/3R (5-4-5)
6/3R (5-3-4)
33/LDG (5-3-4)
34/LDG (5-3-4)
2L (4-3-4)
69E (5-3-4)
70L (5-3-4)
1/6L [X] (2-3-4)
2/6L [X] (2-3-4)
3/6L [III] (1-3-4)

*** – dwa żetony o tym samym identyfikatorze.

Razem: 69 żetonów
Dodatkowo: 20 żetonów maskowania jednostek

ROSJANIE

1 Armia
Dowódca: Rennekampf (5/2)
1/1 (4-2-4-4)
2/1 (4-2-4-4)
3/1 (4-2-4-4)
5 Strz (8-4-4)
1 SBK (2-3-6)
1/1 (3-3-6)
2/1 (3-3-6)
1/2 (3-3-6)
2/2 (3-3-6)
1/3 (3-3-6)
2/3 (3-3-6)
1/1G (3-3-6)
2/1G (3-3-6)
1/2G (3-3-6)
2/2G (3-3-6)

I Korpus
Dowódca: 1) Artamonow (2B), 2) Sirelius (2N *)
1/22/I (7-4-4)
2/22/I (7-4-4)
1/24/I (7-4-4)
2/24/I (7-4-4)
1/I (4-2-4-4)
Modlin/I (4-2-4-4)

III Korpus
Dowódca: Jepaczin (2N *)
1/25/III (7-4-4)
2/25/III (7-4-4)
1/27/III (4-4-4)
2/27/III (7-4-4)
3/III (4-2-4-4)

IV Korpus
Dowódca: Alijew (2N *)
1/30/IV (7-4-4)
2/30/IV (7-4-4)
1/40/IV (7-4-4)
2/40/IV (7-4-4)
4/IV (4-2-4-4)

VI Korpus
Dowódca: Błagowieszczański (2B)
1/4/VI (6-4-4)
2/4/VI (6-4-4)
1/16/VI (6-4-4)
2/16/VI (6-4-4)
6/VI (4-2-4-4)

XX Korpus
Dowódca: Smirnow (2N *)
1/28/XX (7-4-4)
2/28/XX (7-4-4)
1/29/XX (7-4-4)
2/29/XX (7-4-4)
20/XX (4-2-4-4)

1/1 (tabory) (0-2-2)
2/1 (tabory) (0-2-2)
3/1 (tabory) (0-2-2)

2 Armia
Dowódca: Samsonow (5/2)
1/2 (4-2-4-4)
2/2 (4-2-4-4)
3/2 (4-2-4-4)
1 Strz (8-4-4)
1/4 (3-3-6)
2/4 (3-3-6)
1/6 (3-3-6)
2/6 (3-3-6)
1/15 (3-3-6)
2/15 (3-3-6)

II Korpus
Dowódca: Scheideman (2N *)
1/26/II (7-4-4)
2/26/II (7-4-4)
1/43/II (7-4-4)
2/43/II (7-4-4)
2/II (4-2-4-4)
23/XIII/II (4-2-4-4)

XIII Korpus
Dowódca: Klujew (2N *)
1/1XIII (7-4-4)
2/1/XIII (6-4-4)
1/36/XIII (7-4-4)
2/36/XIII (7-4-4)
13/XIII (4-2-4-4)

XV Korpus
Dowódca: Martos (2A *)
1/6/XV (6-4-4)
2/6/XV (6-4-4)
1/8/XV (6-4-4)
2/8/XV (6-4-4)
15/XV (4-2-4-4)

1/2 (8-4-4)
2/2 (7-4-4)
1/3G (5-4-5)
2/3G (8-4-4)

1/2 (tabory) (0-2-2)
2/2 (tabory) (0-2-2)

10 Armia
Dowódca: Pflug (5/2)
1 S Tur/I T (8-4-4)

XXII Korpus
Dowódca: v. den Brinken (2B *)
1 S Fin/XXII (8-4-4)
2 S Fin/XXII (8-4-4)
3 S Fin/XXII (8-4-4)
4 S Fin/XXII (8-4-4)

III Korpus Syberyjski (IIIS)
Dowódca: Radkiewicz (2N *)
1/7S/IIIS (7-4-4)
2/7S/IIIS (7-4-4)
1/8S/IIIS (7-4-4)
2/8S/IIIS (7-4-4)
III S (4-2-4-4)

1/10 (tabory) (0-2-2)

XXVI Korpus
Dowódca: Leontowicz (1B)
1/53R/XXVI (5-3-3)
2/53R/XXVI (5-3-3)
1/56R/XXVI (5-3-3)
2/56R/XXVI (5-3-3)

XXVII Korpus
Dowódca: Olchowski (1B)
1/59/XXVII (5-3-3)
2/59/XXVII (5-3-3)
1/77/XXVII (5-3-3)
2/77/XXVII (5-3-3)

1/54R (5-3-3)
2/54R (5-3-3)
1/57R (5-3-3)
2/57R (5-3-3)
1/68R (5-3-3)
2/68R (5-3-3)
1/72R (5-3-3)
2/72R (5-3-3)
1/73R (5-3-3)
2/73R (5-3-3)
1/76R (5-3-3)
2/76R (5-3-3)
1/79R (5-3-3)
2/79R (5-3-3)

Razem: 124 żetony
Dodatkowo: 10 żetonów maskowania jednostek

Razem wszystkich: 193 żetony (oraz 30 żetonów maskowania jednostek)

Objaśnienia skrótów:
HRK – Główna Rezerwa Królewca
SBK – pozostałe oddziały Królewca
Boyen – załoga twierdzy Boyen
L – oddziały Landwehry
G – oddziały gwardii
R – oddziały rezerwy
Strz – strzelcy

Skala jednostek: (X) – brygada, [X] – oddział wydzielony z brygady, (III) – pułk, [III] – oddział wydzielony z pułku; wszystkie nieoznaczone jednostki piechoty i kawalerii są w skali brygady (X), a wszystkie nieoznaczone jednostki artylerii w skali dywizjonu (II).

Autor: Raleen

Opublikowano 29.08.2006 r.

Poprawiony: czwartek, 23 grudnia 2010 12:12