Armia saska 1763-1815 (1)

  • Drukuj

Informacje o książce
Autor: Jan Snopkiewicz
Wydawca: Inforteditions
Seria: Wojownicy
Rok wydania: 2008
Stron: 95
Wymiary: 23,5 x 16,4 x 0,5 cm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-89943-28-6

Recenzja
W 2008 roku, nakładem wydawnictwa Inforteditions, ukazała się pierwsza część książki Jana Snopkiewicza pt. Armia saska 1763-1815. Poświęcona ona została armii państwa, z którym kraj nasz łączyły w XVIII i początkach XIX wieku silne więzi. W pierwszej połowie XVIII wieku oraz w okresie Księstwa Warszawskiego wyrażały się one w posiadaniu wspólnego władcy (August II Mocny, August III, a potem Fryderyk August). Obie monarchie wiele dzieliło, ale i wiele łączyło. Można powiedzieć, że wzajemnie się one uzupełniały. Różnice występowały głównie na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej – Saksonia była państwem absolutnym oraz posiadała rozwinięty przemysł, z kolei Rzeczpospolita ewoluowała w tym okresie od republiki szlacheckiej do monarchii konstytucyjnej, zaś jej przemysł znajdował się jeszcze w powijakach. W przeciwieństwie do wyżej wspomnianych płaszczyzn, wydaje się, że na niwie militarnej więcej nas jednak łączyło, w tym zwłaszcza fakt posiadania dobrej kawalerii, a w naszym przypadku, początkowo przynajmniej silnych predyspozycji do stworzenia takowej (końcówka panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, w tym wojna 1792 roku i powstanie kościuszkowskie, to w większości okres upadku polskiej kawalerii, odrodzenie nastąpiło nieco później).

Książka przynależy do serii poświęconej armiom poszczególnych państw z różnych okresów historycznych: ich strukturom organizacyjnym, uzbrojeniu, umundurowaniu, taktyce. Uzupełniają tematykę pozycji krótkie historie pułków i regimentów, informacje dotyczące zasad rekrutacji żołnierzy, życia obozowego, a także udziału poszczególnych jednostek w toczących się w omawianym okresie działaniach wojennych.

Nie jest to obszerna publikacja – wraz z przypisami liczy sobie 95 stron. Jak stwierdza we wstępie autor, jego praca miała bardziej charakter kompilatorski – celem było zebranie w jednym miejscu możliwie największej ilości informacji na temat ówczesnej armii saskiej, brak bowiem dotychczas jakichkolwiek bardziej szczegółowych pozycji na ten temat. Chronologicznie część pierwsza obejmuje okres do roku 1810, kiedy to doszło w armii saskiej do bardzo poważnych zmian organizacyjnych. Część druga poświęcona będzie okresowi 1810-1815.

Armia saska 1763-1815 (1) skupia się rzecz jasna głównie na epoce napoleońskiej. Napisana została przez pasjonata wargamingu historycznego i rekonstrukcji historycznych, co za tym idzie koncentruje się na kwestiach przydatnych hobbystom, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy organizacyjne i mundurowe. Znajdziemy w niej też kilka ilustracji, choć większość z nich nie jest kolorowa. Za to od strony graficznej niewątpliwie pozytywnie wypadają mapki. Dla niektórych bardzo cenne mogą być też schematy ukazujące formowanie szyków i wykazy organizacyjne umieszczone obok siebie porównawczo (można się dzięki nim dowiedzieć, ilu żołnierzy, podoficerów, oficerów i funkcyjnych było w danym okresie w poszczególnych rodzajach jednostek i jak to się zmieniało).

Książka napisana została przejrzyście, w sposób skondensowany – tak, by przy niewielkiej objętości zmieścić możliwie najwięcej informacji. Jeśli porównywać ją do innych publikacji, trochę nawiązuje do Wielkiej Armii Roberta Bieleckiego, który swego czasu stawiał sobie za cel m. in. pokazanie, że armia napoleońska to nie byli tylko Francuzi (i Polacy), że walczyły w niej także jednostki innych narodowości, o których za sprawą napoleońskiej propagandy, przypisującej gros sukcesów Francuzom, historia trochę zapomniała. Tymczasem oddziały te także dawały w wojnach tamtej epoki dowody męstwa. Nieraz zdarzało się, że pod względem wartości bojowej przewyższały jednostki francuskie. Tak też było w przypadku niektórych jednostek armii saskiej, zwłaszcza jej znakomitej kawalerii.

Reasumując, polecam książkę miłośnikom epoki napoleońskiej. Może być ona ciekawa o tyle, że pozwala poznać jeden z jej mniej znanych fragmentów.

Autor: Raleen

Opublikowano 10.02.2009 r.

Poprawiony: środa, 29 grudnia 2010 14:09