Kozacy w Wehrmachcie 1941-1945

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Informacje o książce
Autor: Samuel J. Newland
Tłumaczenie: Michał Kompanowski
Wydawca: Bellona
Rok wydania: 2010
Stron: 234
Wymiary : 18,3 x 16,5 x 1,5 cm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-11-11882-9

Recenzja
Kozacy! Ta dumna grupa etniczna i społeczna od lat fascynuje rzesze historyków. Ich dzieje, wojskowość, mentalność, sposób życia to zagadnienia niezwykle pasjonujące. Co spowodowało, że ta dumna kasta wojowników, ci pretorianie carów Rosji w trakcie II wojny światowej stanęli do walki ramię w ramię z siłami zbrojnymi III Rzeszy? Na to intrygujące pytanie w książce „Kozacy w Wehrmachcie 1941-1945” postarał się znaleźć odpowiedź Samuel J. Newland.

Praca owego historyka jest próbą kompleksowego ukazania przyczyn służby Kozaków i samego jej przebiegu w Wehrmachcie, a także i w SS. Autor przedstawia w pierwszych rozdziałach książki krótki zarys historii i cech charakterystycznych Kozaczyzny jako grupy społecznej, co jest niezbędne do lepszego zrozumienia postawy Kozaków podczas II wojny światowej, oraz podstawowe założenia nazistowskiej polityki względem narodów zamieszkujących Europę Wschodnią, głównie Słowian. Następnie p. Newland płynnie przechodzi do kolejnych rozdziałów pracy, ukazujących tworzenie i służbę pierwszych kozackich formacji militarnych u boku III Rzeszy. Bardzo ciekawym aspektem ukazanym w książce jest przedstawienie zmieniającego się nastawienia przywódców III Rzeszy do Kozaków i do ich służby w wojskach ówczesnych Niemiec. Kluczowym zagadnieniem dla zrozumienia świetnej postawy w boju jednostek złożonych z Kozaków i wiernej służby kozackich oddziałów u boku niemieckich wojsk (co jest ewenementem jeżeli spojrzymy na „osiągnięcia” innych cudzoziemskich formacji Wehrmachtu i SS złożonych z przedstawicieli narodów tworzących ZSRR) jest przedstawienie sylwetek głównych politycznych i wojskowych przywódców kozackich (atamanów) oraz sylwetek niemieckiej kadry oficerskiej oddelegowanej do jednostek kozackich, z naciskiem położonym na przedstawienie ich stosunku do Kozaków i ich zwyczajów. Potem Samuel J. Newland ukazuje historię i szlak bojowy najpierw 1 Kozackiej Dywizji Kawalerii, a następnie XV Kozackiego Korpusu Kawalerii od sformowania w Mławie 1 Dywizji i przerzutu Kozaków do Jugosławii, do walki z partyzantką Tity, aż po kapitulację korpusu gen. von Pannwitza przed Brytyjczykami na terenie Austrii. Praca byłaby niekompletna gdyby Autor nie przedstawił późniejszych losów Kozaków po ich dostaniu się do niewoli brytyjskiej. Wychodząc ku temu naprzeciw historyk opisał proces repatriacji żołnierzy kozackich i ich rodzin do ZSRR.

Podsumowując, Samuel J. Newland w swojej pracy pokusił się o pełne i kompleksowe ukazanie służby Kozaków w armii III Rzeszy. Książka ta może śmiało aspirować do rangi podstawowej pracy dotyczącej służby Kozaków w Wehrmachcie i SS. „Kozacy w Wehrmachcie 1941-1945” to dzieło doskonale służące jako wstęp do głębszego zajęcia się owym zagadnieniem. Pracę tę bez przeszkód można polecić każdemu zainteresowanemu tematem służby narodów i obywateli ZSRR w siłach zbrojnych III Rzeszy – nie zawiedzie ona czytelnika. Styl w jakim książka została napisana sprawia, że jest ona przystępna dla każdego, nie tylko dla specjalistów zajmujących się przedmiotem będącym treścią książki. Kolejnym walorem pracy są interesujące zdjęcia, wzbogacające „Kozaków w Wehrmachcie 1941-1945”. W efekcie otrzymujemy bardzo dobrą publikację historyczną. Gorąco polecam!

Autor: Damian Szewczyk

Opublikowano 08.05.2011 r.