Wiedeń 1683 (Dragon) – wykaz żetonów

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

POLACY
Jan III Sobieski (2-4)
Jabłonowski (2-3)
Sieniawski (2-3)
Lubomirski (1-2)

Zgrupowanie Króla
1 Króla – Husaria – 4-0-6 (*)
2 Króla – Husaria – 4-0-6 (*)
3 Króla – Husaria – 3-0-6 (*)
1 Króla – Pancerni – 3-0-6 (*)
2 Króla – Pancerni – 3-0-6 (*)

Zgrupowanie Jabłonowskiego
Jabłonowski – Husaria – 4-0-6 (*)
Dönhoff – Piechota polska – 4-4-3
Gröben – Piechota polska – 5-5-3
Łącki – Piechota polska – 2-2-3
Morstin – Piechota polska – 2-2-3
Bidziński – Polscy dragoni – 2-1-5
- Spieszeni dragoni – 2-2-3
De Maligny – Polscy dragoni – 2-1-5
- Spieszeni dragoni – 2-2-3
Jabłonowski – Polscy dragoni – 2-1-5
- Spieszeni dragoni – 2-2-3
Królewska – Polscy dragoni – 2-1-5
- Spieszeni dragoni – 2-2-3
1 Jabłonowski – Lekka jazda – 2-0-6 (*)
2 Jabłonowski – Lekka jazda – 1-0-6 (*)
1 Jabłonowski – Pancerni – 3-0-6 (*)
2 Jabłonowski – Pancerni – 3-0-6 (*)
Miączyński – Pancerni – 3-0-6 (*)
Wiśniowiecki – Pancerni – 3-0-6 (*)
Artyleria

Zgrupowanie Sieniawskiego
Butler – Piechota polska – 3-3-3
Dennenem. – Piechota polska – 5-5-3
Krauze – Piechota polska – 5-5-3
Zamoyski – Piechota polska – 3-3-3
Potocki – Husaria – 2-0-6 (*)
Sieniawski – Husaria – 3-0-6 (*)
Karczewski – Lekka jazda – 2-0-6 (*)
Radecki – Lekka jazda – 1-0-6 (*)
1 Sieniawski – Pancerni – 3-0-6 (*)
2 Sieniawski – Pancerni – 3-0-6 (*)
Potocki – Pancerni – 3-0-6 (*)

Zgrupowanie Lubomirskiego
Königsegg – Polscy dragoni – 2-1-5
- Spieszeni dragoni – 2-2-3
Gniński – Husaria – 2-0-6 (*)
Tedtwin – Kirasjerzy – 2-0-5 (*)
Lubomirski – Kirasjerzy – 2-0-5 (*)
1 Lubomirski – Pancerni – 2-0-6 (*)
2 Lubomirski – Pancerni – 2-0-6 (*)

AUSTRIACY
Karol (2-4)
Starhemberg (2-4)
v. Baden (piech.) (1-3)
Caprara (kaw.) (1-2)
Sachsen (kaw.) (1-2)

12 x artyleria wałowa
7 x Wiedeń – Piechota austriacka – 1-1-2
5 x Wiedeń – Piechota austriacka – 2-2-2
3 x Wiedeń – Piechota austriacka – 3-3-2
Caprara – Kirasjerzy – 3-2-5
Caraffa – Kirasjerzy – 3-2-5
Dinewald – Kirasjerzy – 3-2-5
Gondola – Kirasjerzy – 3-2-5
Götz – Kirasjerzy – 3-2-5
Helleweil – Kirasjerzy – 3-2-5
Kery – Kirasjerzy – 3-2-5
Mercy – Kirasjerzy – 3-2-5
Montecuccoli – Kirasjerzy – 3-2-5
Piccolomini – Kirasjerzy – 3-2-5
Pollfy – Kirasjerzy – 3-2-5
Rabatta – Kirasjerzy – 3-2-5
Sachsen – Kirasjerzy – 3-2-5
Taaffe – Kirasjerzy – 3-2-5
Heissler – Dragoni – 2-1-5
- Spieszeni dragoni – 2-2-3
Küffstein – Dragoni – 2-1-5
- Spieszeni dragoni – 2-2-3
Schultz – Dragoni – 2-1-5
- Spieszeni dragoni – 2-2-3
Styrum – Dragoni – 2-1-5
- Spieszeni dragoni – 2-2-3
1 Ces – Piechota austriacka – 6-6-3
2 Ces – Piechota austriacka – 6-6-3
3 Ces – Piechota austriacka – 3-6-3
Grana – Piechota austriacka – 6-6-3
v. Baden – Piechota austriacka – 6-6-3
Artyleria

SASI
Jan Jerzy III (kaw.) (1-2)
v. Goltz (piech.) (1-3)

Gwardia – Kirasjerzy – 2-1-5
v. Goltz – Kirasjerzy – 2-1-5
v. Plotha – Kirasjerzy – 2-1-5
Traut. – Kirasjerzy – 2-1-5
Reuss – Dragoni – 2-1-5
- Spieszeni dragoni – 2-2-3
1 Sasi – Piechota niemiecka – 2-2-3
2 Sasi – Piechota niemiecka – 2-2-3
Gwardia – Piechota niemiecka – 4-4-3
Flemming – Piechota niemiecka – 4-4-3
Kuffer – Piechota niemiecka – 4-4-3
v. Goltz – Piechota niemiecka – 4-4-3
v. Löben – Piechota niemiecka – 4-4-3

FRANKONI
v. der Leyen (0-2)
v. Waldeck (1-4)

1 Frank – Piechota niemiecka – 2-2-3
2 Frank – Piechota niemiecka – 3-3-3
Gw. Hanower. – Piechota niemiecka – 3-3-3
Köth – Piechota niemiecka – 5-5-3
v. Andlau – Piechota niemiecka – 5-5-3
v der Leyen – Piechota niemiecka – 5-5-3
Wirtemb. – Piechota niemiecka – 3-3-3
Hohenzolern – Kawaleria niemiecka – 2-1-5
Bayeruth – Kawaleria niemiecka – 2-1-5
Schutzbar – Dragoni – 2-1-5
- Spieszeni dragoni – 2-2-3

BAWARCZYCY
Max Emanuel (1-1)
v. Degenfeld (1-3)

Okręg. – Piechota bawarska (Typ – 2) – 2-2-3
Salzburg – Piechota bawarska (Typ – 2) – 2-2-3
Degenfeld – Piechota bawarska (Typ – 1) – 6-6-3
Mercy – Piechota bawarska (Typ – 1) – 6-6-3
Perouse – Piechota bawarska (Typ – 1) – 6-6-3
Preysing – Piechota bawarska (Typ – 1) – 6-6-3
Steinau – Piechota bawarska (Typ – 1) – 6-6-3
Arca – Kirasjerzy – 3-2-5
Bartels – Kirasjerzy – 3-2-5
Beauvau – Kirasjerzy – 3-2-5
Schütz – Kirasjerzy – 3-2-5
Degenfeld – Dragoni – 3-2-5
- Spieszeni dragoni – 3-3-3

Razem armia Sprzymierzonych: 138 żetonów

MOŁDAWIANIE
Jerzy Duca (0-1)
7 x Mołdawia – Mołdawianie – 2-0-6

WOŁOSI
Serban (0-1)
8 x Wołochia – Wołosi – 2-0-6

TATARZY
Hadży Gerej (2-2)
Murad Gerej (1-2)
12 x Tatarzy – Tatarzy – 2-1-7 (*)

TURCY
Kara Mustafa (1-4)
Ibrahim (1-4)
Sary Abaza (1-3)

Sipahowie
Osman (1-3)
12 x Sipahi – Sipahowie – 3-0-6 (*)

Janczarzy
Mustafa Bekri (1-3)
(puste pole nazwy) – Janczarzy – 5-5-3
11 x Jeniczeri – Janczarzy – 5-5-3
1 Jeniczeri – Janczarzy – 3-3-3
2 Jeniczeri – Janczarzy – 2-2-3
3 Jeniczeri – Janczarzy – 3-3-3
4 Jeniczeri – Janczarzy – 2-2-3

Turcy
Deli Bekir (2-2)
Chalil (2-2)
Kara Mehmed (1-3)
Hasan (1-2)
Szejchogłu (1-2)

6 x Artyleria
6 x Artyleria wałowa

2 x Anatol. – Piechota turecka – 2-2-3
Siwas – Piechota turecka – 2-2-3
2 x Bośnia – Bośniacy – 4-4-3
Albańska Gw. – Albańczycy – 4-4-3
Jen. Wezyra – Janczarzy – 5-5-3
Jen. Damasc. – Janczarzy – 2-2-3

1 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3
2 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3
3 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3
4 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3
5 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3
6 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3
7 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3
8 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3
9 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3
10 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3
11 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3
12 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3
13 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3
14 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3
15 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3
16 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3
17 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3
18 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3
19 – Spieszona jazda turecka – 2-0-3

Adan – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
Aleppo – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
7 x Anatolia – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
2 x Belgrad – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
Bośnia – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
6 x Buda – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
Damaszek – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
2 x Diarbekir – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
Eger – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
Egipt – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
5 x Erzerum – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
Janowan – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
Kanizsy – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
3 x Karaman – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
Maras – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
2 x Oczaków – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
14 x Rumelia – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
4 x Siwas – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
Temesvar – Jazda turecka – 3-0-6 (*)
Ujvar – Jazda turecka – 2-0-6 (*)

Sztandar Proroka

Razem armia osmańska (wraz z sojusznikami): 165 żetonów

Razem wszystkich: 303 żetony

Autor: Gonzo

Opublikowano 10.09.2006 r.

Poprawiony: czwartek, 23 grudnia 2010 18:35