Waterloo 1815 (Dragon) – wykaz żetonów

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Francuzi (niebieski)
Napoleon – Dowódca
Ney – Dowódca

1 – Tyralierzy (2-4-4)
2 – Tyralierzy (2-4-4)
3 – Tyralierzy (2-4-4)
4 – Tyralierzy (2-4-4)
5 – Tyralierzy (2-4-4)
6 – Tyralierzy (2-4-4)
7 – Tyralierzy (2-4-4)
8 – Tyralierzy (2-4-4)
9 – Tyralierzy (2-4-4)
10 – Tyralierzy (2-4-4)
11 – Tyralierzy (2-4-4)
12 – Tyralierzy (2-4-4)
13 – Tyralierzy (2-4-4)
14 – Tyralierzy (2-4-4)
15 – Tyralierzy (2-4-4)
16 – Tyralierzy (2-4-4)
17 – Tyralierzy (2-4-4)
18 – Tyralierzy (2-4-4)
19 – Tyralierzy (2-4-4)
20 – Tyralierzy (2-4-4)
21 – Tyralierzy (2-4-4)
22 – Tyralierzy (2-4-4)

Gwardia (czerwony)
Drouot – Dowódca Gwardii
1/1 Gren. Gd. (Friant) – Grenadierzy Gwardii (5-5-4)
1/2 Gren. Gd. (Friant) – Grenadierzy Gwardii (5-5-4)
1/3 Gren. Gd. (Friant) – Grenadierzy Gwardii (5-5-4)
1/4 Gren. Gd. (Friant) – Grenadierzy Gwardii (4-5-4)
2/1 Gren. Gd. (Friant) – Grenadierzy Gwardii (4-5-4)
2/2 Gren. Gd. (Friant) – Grenadierzy Gwardii (4-5-4)
2/3 Gren. Gd. (Friant) – Grenadierzy Gwardii (4-5-4)
2/4 Gren. Gd. (Friant) – Grenadierzy Gwardii (4-5-4)
1/1 Strz. Gd (Morand) – Strzelcy Gwardii (5-5-4)
1/2 Strz. Gd (Morand) – Strzelcy Gwardii (5-5-4)
1/3 Strz. Gd (Morand) – Strzelcy Gwardii (5-5-4)
1/4 Strz. Gd (Morand) – Strzelcy Gwardii (5-5-4)
2/1 Strz. Gd (Morand) – Strzelcy Gwardii (4-5-4)
2/2 Strz. Gd (Morand) – Strzelcy Gwardii (4-5-4)
2/3 Strz. Gd (Morand) – Strzelcy Gwardii (5-5-4)
23 – Tyralierzy i Woltyżerowie Gwardii (2-5-4)
24 – Tyralierzy i Woltyżerowie Gwardii (2-5-4)
25 – Tyralierzy i Woltyżerowie Gwardii (2-5-4)
26 – Tyralierzy i Woltyżerowie Gwardii (2-5-4)
27 – Tyralierzy i Woltyżerowie Gwardii (2-5-4)
28 – Tyralierzy i Woltyżerowie Gwardii (2-5-4)
29 – Tyralierzy i Woltyżerowie Gwardii (2-5-4)
30 – Tyralierzy i Woltyżerowie Gwardii (2-5-4)
31 – Tyralierzy i Woltyżerowie Gwardii (2-5-4)
32 – Tyralierzy i Woltyżerowie Gwardii (2-5-4)
1/1 Wol. Gd. (Duhesme) – Woltyżerowie Gwardii (5-5-4)
2/1 Wol. Gd. (Duhesme) – Woltyżerowie Gwardii (4-5-4)
1/3 Wol. Gd. (Duhesme) – Woltyżerowie Gwardii (5-5-4)
2/3 Wol. Gd. (Duhesme) – Woltyżerowie Gwardii (4-5-4)
1/1 Tyr. Gd. (Duhesme) – Tyralierzy Gwardii (4-5-4)
2/1 Tyr. Gd. (Duhesme) – Tyralierzy Gwardii (5-5-4)
1/3 Tyr. Gd. (Duhesme) – Tyralierzy Gwardii (5-5-4)
2/3 Tyr. Gd. (Duhesme) – Tyralierzy Gwardii (4-5-4)
1 Kon. Gd. – Artyleria konna (3-0-8)
1 Kon. Gd. – Artylerzyści Gwardii (2-4-4)
2 Kon. Gd. – Artyleria konna (3-0-8)
2 Kon. Gd. – Artylerzyści Gwardii (2-4-4)
3 Kon. Gd. – Artyleria konna (3-0-8)
3 Kon. Gd. – Artylerzyści Gwardii (2-4-4)
4 Kon. Gd. – Artyleria konna (3-0-8)
4 Kon. Gd. – Artylerzyści Gwardii (2-4-4)
1 Gd. – Artyleria piesza (4-0-4)
1 Gd. – Artylerzyści Gwardii (2-4-4)
2 Gd. – Artyleria piesza (4-0-4)
2 Gd. – Artylerzyści Gwardii (2-4-4)
3 Gd. – Artyleria piesza (4-0-4)
3 Gd. – Artylerzyści Gwardii (2-4-4)
4 Gd. – Artyleria piesza (4-0-4)
4 Gd. – Artylerzyści Gwardii (2-4-4)
5 Gd. – Artyleria piesza (4-0-4)
5 Gd. – Artylerzyści Gwardii (2-4-4)
6 Gd. – Artyleria piesza (4-0-4)
6 Gd. – Artylerzyści Gwardii (2-4-4)
7 Gd. – Artyleria piesza (4-0-4)
7 Gd. – Artylerzyści Gwardii (2-4-4)
8 Gd. – Artyleria piesza (4-0-4)
8 Gd. – Artylerzyści Gwardii (2-4-4)
9 Gd. – Artyleria piesza (4-0-4)
9 Gd. – Artylerzyści Gwardii (2-4-4)
Żand. Gd. (Guyot) – Grenadierzy konni Gwardii (1-5-8) * * *
1 St. Kon. G. (Levebvre) – Strzelcy konni Gwardii (5-5-10) * (*)
2 St. Kon. G. (Levebvre) – Strzelcy konni Gwardii (5-5-10) * (*)
1 Gr. Kon. G. (Guyot) – Grenadierzy konni Gwardii (4-5-8) * * *
2 Gr. Kon. G. (Guyot) – Grenadierzy konni Gwardii (3-5-8) * * *
1 Drag. Gd. (Guyot) – Dragoni Gwardii (4-5-8) * * *
2 Drag. Gd. (Guyot) – Dragoni Gwardii (3-5-8) * * *
1 Lans. Gd. (Levebvre) – Lansjerzy Gwardii (Ułani) (3-5-10) * *
2 Lans. Gd. (Levebvre) – Lansjerzy Gwardii (Ułani) (4-5-10) * *

I Korpus (żółty)
D’Erlon – Dowódca I Korpusu
1/55 Lek. (Allix) – Piechota lekka (5-4-4)
2/55 Lek. (Allix) – Piechota lekka (4-4-4)
1/13 Lek. (Donzelot) – Piechota lekka (5-4-4)
2/13 Lek. (Donzelot) – Piechota lekka (4-4-4)
3/13 Lek. (Donzelot) – Piechota lekka (4-4-4)
1/8 (Durutte) – Piechota liniowa (4-4-4)
2/8 (Durutte) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/17 (Donzelot) – Piechota liniowa (5-4-4)
2/17 (Donzelot) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/19 (Donzelot) – Piechota liniowa (5-4-4)
2/19 (Donzelot) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/21 (Marcognet) – Piechota liniowa (4-4-4)
2/21 (Marcognet) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/25 (Marcognet) – Piechota liniowa (5-4-4)
2/25 (Marcognet) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/28 (Allix) – Piechota liniowa (4-4-4)
2/28 (Allix) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/29 (Durutte) – Piechota liniowa (4-4-4)
2/29 (Durutte) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/31 (Donzelot) – Piechota liniowa (4-4-4)
2/31 (Donzelot) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/45 (Marcognet) – Piechota liniowa (4-4-4)
2/45 (Marcognet) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/46 (Marcognet) – Piechota liniowa (4-4-4)
2/46 (Marcognet) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/54 (Allix) – Piechota liniowa (4-4-4)
2/54 (Allix) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/85 (Durutte) – Piechota liniowa (4-4-4)
2/85 (Durutte) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/95 (Durutte) – Piechota liniowa (4-4-4)
2/95 (Durutte) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/105 (Allix) – Piechota liniowa (4-4-4)
2/105 (Allix) – Piechota liniowa (4-4-4)
1 Kon./I – Artyleria konna (3-0-8)
1 Kon./I – Artylerzyści (2-4-4)
1/I – Artyleria piesza (4-0-4)
1/I – Artylerzyści (2-4-4)
2/I – Artyleria piesza (4-0-4)
2/I – Artylerzyści (2-4-4)
3/I – Artyleria piesza (4-0-4)
3/I – Artylerzyści (2-4-4)
4/I – Artyleria piesza (4-0-4)
4/I – Artylerzyści (2-4-4)
5/I – Artyleria piesza (4-0-4)
5/I – Artylerzyści (2-4-4)
3/Jacquinot – Strzelcy konni (3-4-10) * (*)
3/Jacquinot – Lansjerzy (3-4-10) * *
4/Jacquinot – Lansjerzy (3-4-10) * *
7/Jacquinot – Huzarzy (Typ 1) (3-4-10)

II Korpus (jasnozielony)
Reille – Dowódca II Korpusu
1/1 Lek. (Hieronim) – Piechota lekka (5-4-4)
2/1 Lek. (Hieronim) – Piechota lekka (4-4-4)
3/1 Lek. (Hieronim) – Piechota lekka (4-4-4)
4/1 Lek. (Hieronim) – Piechota lekka (5-4-4)
1/2 Lek. (Bachelu) – Piechota lekka (3-4-4)
2/2 Lek. (Bachelu) – Piechota lekka (3-4-4)
3/2 Lek. (Bachelu) – Piechota lekka (3-4-4)
1/4 Lek. (Foy) – Piechota lekka (3-4-4)
2/4 Lek. (Foy) – Piechota lekka (3-4-4)
3/4 Lek. (Foy) – Piechota lekka (3-4-4)
1/1 (Hieronim) – Piechota liniowa (4-4-4)
2/1 (Hieronim) – Piechota liniowa (4-4-4)
3/1 (Hieronim) – Piechota liniowa (5-4-4)
1/2 (Hieronim) – Piechota liniowa (4-4-4)
2/2 (Hieronim) – Piechota liniowa (5-4-4)
3/2 (Hieronim) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/3 (Hieronim) – Piechota liniowa (5-4-4)
2/3 (Hieronim) – Piechota liniowa (4-4-4)
3/3 (Hieronim) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/61 (Bachelu) – Piechota liniowa (2-4-4)
2/61 (Bachelu) – Piechota liniowa (3-4-4)
1/72 (Bachelu) – Piechota liniowa (3-4-4)
2/72 (Bachelu) – Piechota liniowa (2-4-4)
1/92 (Foy) – Piechota liniowa (3-4-4)
2/92 (Foy) – Piechota liniowa (3-4-4)
1/93 (Foy) – Piechota liniowa (3-4-4)
2/93 (Foy) – Piechota liniowa (3-4-4)
1/100 (Foy) – Piechota liniowa (3-4-4)
2/100 (Foy) – Piechota liniowa (3-4-4)
3/100 (Foy) – Piechota liniowa (3-4-4)
1/108 (Bachelu) – Piechota liniowa (3-4-4)
2/108 (Bachelu) – Piechota liniowa (2-4-4)
1 Kon./II – Artyleria konna (3-0-8)
1 Kon./II – Artylerzyści (2-4-4)
1/II – Artyleria piesza (4-0-4)
1/II – Artylerzyści (2-4-4)
2/II – Artyleria piesza (4-0-4)
2/II – Artylerzyści (2-4-4)
4/II – Artyleria piesza (4-0-4)
4/II – Artylerzyści (2-4-4)
5/II – Artyleria piesza (4-0-4)
5/II – Artylerzyści (2-4-4)
1/Pire – Lansjerzy (3-4-10) * *
5/Pire – Lansjerzy (3-4-10) * *
6/Pire – Lansjerzy (3-4-10) * *
6/Pire – Strzelcy konni (4-4-10) * *

VI Korpus (pomarańczowy)
Lobau – Dowódca VI Korpusu
1/5 Lek. (Jeanin) – Piechota lekka (3-4-4)
2/5 Lek. (Jeanin) – Piechota lekka (3-4-4)
1/5 (Simmer) – Piechota liniowa (5-4-4)
2/5 (Simmer) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/10 (Jeanin) – Piechota liniowa (3-4-4)
2/10 (Jeanin) – Piechota liniowa (3-4-4)
1/11 (Simmer) – Piechota liniowa (4-4-4)
2/11 (Simmer) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/27 (Simmer) – Piechota liniowa (4-4-4)
2/27 (Simmer) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/84 (Simmer) – Piechota liniowa (4-4-4)
2/84 (Simmer) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/107 (Jeanin) – Piechota liniowa (3-4-4)
2/107 (Jeanin) – Piechota liniowa (3-4-4)
1 Kon./VI – Artyleria konna (3-0-8)
1 Kon./VI – Artylerzyści (2-4-4)
1/VI – Artyleria piesza (4-0-4)
1/VI – Artylerzyści (2-4-4)
2/VI – Artyleria piesza (4-0-4)
2/VI – Artylerzyści (2-4-4)
3/VI – Artyleria piesza (4-0-4)
3/VI – Artylerzyści (2-4-4)

I Korpus Kawalerii (różowy)
Pajol – Dowódca I Korpusu Kawalerii
1/Subervie – Lansjerzy (3-4-10) * *
2/Subervie – Lansjerzy (4-4-10) * *
11/Subervie – Strzelcy konni (4-4-10) * (*)
4/Domon – Strzelcy konni (2-4-10) * (*)
9/Domon – Strzelcy konni (3-4-10) * (*)
12/Domon – Strzelcy konni (3-4-10) * (*)
1/I Kaw. – Artyleria konna (3-0-8)
1/I Kaw. – Artylerzyści (2-4-4)
2/I Kaw. – Artyleria konna (3-0-8)
2/I Kaw. – Artylerzyści (2-4-4)

III Korpus Kawalerii (ciemnozielony)
Kellerman – Dowódca III Korpusu Kawalerii
1/d’Hurbal – Karabinierzy (3-5-8) * * *
2/d’Hurbal – Karabinierzy (3-5-8) * * *
2/d’Hurbal – Kirasjerzy (3-4-8) * * *
3/d’Hurbal – Kirasjerzy (3-4-8) * * *
2/L’Hertier – Dragoni (3-4-8) * * *
7/L’Hertier – Dragoni (3-4-8) * * *
8/L’Hertier – Kirasjerzy (2-4-8) * * *
11/L’Hertier – Kirasjerzy (2-4-8) * * *
1/III Kaw. – Artyleria konna (3-0-8)
1/III Kaw. – Artylerzyści (2-4-4)
2/III Kaw. – Artyleria konna (3-0-8)
2/III Kaw. – Artylerzyści (2-4-4)

IV Korpus Kawalerii (jasnoniebieski)
Milhaud – Dowódca IV Korpusu Kawalerii
5/Delort – Kirasjerzy (3-4-8) * * *
6/Delort – Kirasjerzy (3-4-8) * * *
9/Delort – Kirasjerzy (2-4-8) * * *
10/Delort – Kirasjerzy (3-4-8) * * *
1/Wathier – Kirasjerzy (3-4-8) * * *
4/Wathier – Kirasjerzy (3-4-8) * * *
7/Wathier – Kirasjerzy (3-4-8) * * *
12/Wathier – Kirasjerzy (2-4-8) * * *
1/IV Kaw. – Artyleria konna (3-0-8)
1/IV Kaw. – Artylerzyści (2-4-4)
2/IV Kaw. – Artyleria konna (3-0-8)
2/IV Kaw. – Artylerzyści (2-4-4)

Razem – 250

Anglicy (czerwony)
Wellington – Dowódca

1 – Tyralierzy (2-4-4)
2 – Tyralierzy (2-4-4)
3 – Tyralierzy (2-4-4)
4 – Tyralierzy (2-4-4)
5 – Tyralierzy (2-4-4)
6 – Tyralierzy (2-4-4)
7 – Tyralierzy (2-4-4)
8 – Tyralierzy (2-4-4)
9 – Tyralierzy (2-4-4)
10 – Tyralierzy (2-4-4)
11 – Tyralierzy (2-4-4)
12 – Tyralierzy (2-4-4)
13 – Tyralierzy (1-5-4) (ż *)
14 – Tyralierzy (1-5-4) (ż *)
15 – Tyralierzy (1-5-4) (ż *)
16 – Tyralierzy (1-5-4) (ż *)
17 – Tyralierzy (1-5-4) (ż *)
18 – Tyralierzy (1-5-4) (ż *)
19 – Tyralierzy (1-5-4) (ż *)
20 – Tyralierzy (1-5-4) (ż *)
21 – Tyralierzy (1-5-4) (ż *)
22 – Tyralierzy (1-5-4) (ż *)

I Korpus (żółty)
Wilhelm – Dowódca I Korpusu
2/73 (C. Halkett) – Szkoci (5-5-4)
1/1 F. Gw. (Maitland) – Gwardia piesza (7-5-4)
3/1 F. Gw. (Maitland) – Gwardia piesza (8-5-4)
2/3 F. Gw. (Byng) – Gwardia piesza (6-5-4)
2/2 C. Gw. (Byng) – Gwardia piesza (6-5-4)
2/69 Sth. L. (C. Halkett) – Piechota liniowa (4-4-4)
2/30 Cambr. (C. Halkett) – Piechota liniowa (5-4-4)
33 Yorksh. (C. Halkett) – Piechota liniowa (5-4-4)
5 K.G.L. (Ompteda) – Piechota liniowa (3-4-4)
8 K.G.L. (Ompteda) – Piechota liniowa (4-4-4)
1 Lek. K.G.L. (Ompteda) – Piechota lekka (4-4-4)
2 Lek. K.G.L. (Ompteda) – Piechota lekka (3-4-4)
Lek./5 K.G.L. (Ompteda) – Piechota lekka (1-4-4)
Lek./1 F.Gw. (Maitland) – Strzelcy angielscy (2-5-4) (ż *)
Lek./2 F.Gw. (Byng) – Strzelcy angielscy (2-5-4) (ż *)
Kühlmann K.G.L. – Artyleria konna (4-0-8)
Kühlmann K.G.L. – Artylerzyści angielscy (2-4-4)
Cleeves K.G.L. – Artyleria piesza (4-0-4)
Cleeves K.G.L. – Artylerzyści angielscy (2-4-4)
Lloyd R.F.A. – Artyleria piesza (4-0-4)
Lloyd R.F.A. – Artylerzyści angielscy (2-5-4)
Sandham R.F.A. – Artyleria piesza (4-0-4)
Sandham R.F.A. – Artylerzyści angielscy (2-5-4)

II Korpus (jasnozielony)
Hill – Dowódca II Korpusu
3/14 Buck. (Mitchell) – Piechota liniowa (5-4-4)
1/23 Buck. (Mitchell) – Piechota liniowa (5-4-4)
1/71 Lek. G.H. (Adam) – Szkoci (6-5-4)
1/1/52 Lek. Ox. (Adam) – Piechota lekka (4-4-4)
2/1/52 Lek. Ox. (Adam) – Piechota lekka (4-4-4)
1/51 Lek. (Mitchell) – Piechota lekka (3-4-4)
2/51 Lek. (Mitchell) – Piechota lekka (2-4-4)
1 K.G.L. (du Plat) – Piechota liniowa (4-4-4)
2 K.G.L. (du Plat) – Piechota liniowa (5-4-4)
3 K.G.L. (du Plat) – Piechota liniowa (4-4-4)
4 K.G.L. (du Plat) – Piechota liniowa (5-4-4)
1/2/95 Rifles (Adam) – Strzelcy angielscy (2-5-4) (ż *)
2/2/95 Rifles (Adam) – Strzelcy angielscy (2-5-4) (ż *)
1/3/95 Rifles (Adam) – Strzelcy angielscy (2-5-4) (ż *)
2/3/95 Rifles (Adam) – Strzelcy angielscy (2-5-4) (ż *)
Sympher K.G.L. – Artyleria konna (4-0-8)
Sympher K.G.L. – Artylerzyści angielscy (2-4-4)
Bolton R.F.A. – Artyleria piesza (4-0-4)
Bolton R.F.A. – Artylerzyści angielscy (2-5-4)

Korpus Kawalerii (niebieski)
Uxbridge – Dowódca Korpusu Kawalerii
Whinyates (M.R.C.) – Rakietnicy (4-4-8)
Bull R.H.A – Artyleria konna (4-0-8)
Bull R.H.A – Artylerzyści angielscy (2-5-4)
Gardiner R.H.A. – Artyleria konna (3-0-8)
Gardiner R.H.A. – Artylerzyści angielscy (2-5-4)
Mercer R.H.A. – Artyleria konna (4-0-8)
Mercer R.H.A. – Artylerzyści angielscy (2-5-4)
Ramsay R.H.A. – Artyleria konna (4-0-8)
Ramsay R.H.A. – Artylerzyści angielscy (2-5-4)
Smith R.H.A. – Artyleria konna (3-0-8)
Smith R.H.A. – Artylerzyści angielscy (2-5-4)
11 (Vandeleur) – Lekcy dragoni (3-4-10) * (*)
12 (Vandeleur) – Lekcy dragoni (4-4-10) * (*)
13 (Arentssch) – Lekcy dragoni (4-4-10) * (*)
16 (Vandeleur) – Lekcy dragoni (3-4-10) * (*)
23 (Dornberg) – Lekcy dragoni (3-4-10) * (*)
7/Grant – Huzarzy (Typ 1) (4-4-10) * (*)
15/Grant – Huzarzy (Typ 1) (4-4-10) * (*)
10/Vivian – Huzarzy (Typ 1) (4-4-10) * (*)
18/Vivian – Huzarzy (Typ 2) (4-4-10) * (*)
1 K.G.L. (Vivian) – Huzarzy (Typ 2) (5-4-10) * (*)
1 K.G.L. (Dornberg) – Lekcy dragoni (4-4-10) * (*)
2 K.G.L. (Dornberg) – Lekcy dragoni (4-4-10) * (*)
2 K.G.L. (Grant) – Huzarzy (Typ 2) (3-4-10) * (*)
3 K.G.L. (Arentssch) – Huzarzy (Typ 2) (5-4-10) * (*)
1 Life Gd. (Somerset) – Dragoni angielscy (Typ 3) (2-5-8) * * *
2 Life Gd. (Somerset) – Dragoni angielscy (Typ 3) (2-5-8) * * *
1 R.D. (Somerset) – Dragoni angielscy (Typ 1) (4-5-8) * * *
1 K.D. Gd. (Ponsonby) – Dragoni angielscy (Typ 1) (4-5-8) * * *
2 S.G. (Ponsonby) – Dragoni angielscy (Typ 1) (3-5-8) * * *
6 I.D. (Ponsonby) – Dragoni angielscy (Typ 1) (3-5-8) * * *
R. Hrs. Gd. (Somerset) – Dragoni angielscy (Typ 3) (2-5-8) * * *

Korpus Rezerwowy (ciemnozielony)
Picton – Dowódca Korpusu Rezerwowego
1/1/95 Rifles (Kempt) – Strzelcy angielscy (2-5-4) (ż *)
2/1/95 Rifles (Kempt) – Strzelcy angielscy (2-5-4) (ż *)
1/79 C.H. (Kempt) – Szkoci (5-5-4)
3/1 Royal Scots (Pack) – Szkoci (4-5-4)
1/42 Black Watch (Pack) – Szkoci (4-5-4)
1/92 Gordon Hg. (Pack) – Szkoci (4-5-4)
1/4 (Lambert) – Piechota liniowa (5-4-4)
1/27 (Lambert) – Piechota liniowa (6-4-4)
1/32 (Kempt) – Piechota liniowa (5-4-4)
1/40 (Lambert) – Piechota liniowa (5-4-4)
2/81 (Lambert) – Piechota liniowa (4-4-4)
1/28 C.R. (Kempt) – Piechota liniowa (5-4-4)
2/44 East Essex (Pack) – Piechota angielska (4-4-4)
Beane R.H.A. – Artyleria konna (4-0-8)
Beane R.H.A. – Artylerzyści angielscy (2-5-4)
Ross R.H.A. – Artyleria konna (4-0-8)
Ross R.H.A. – Artylerzyści angielscy (2-5-4)
Hutchesson R.F.A. – Artyleria piesza (4-0-4)
Hutchesson R.F.A. – Artylerzyści angielscy (2-5-4)
Ibert R.F.A. – Artyleria piesza (4-0-4)
Ibert R.F.A. – Artylerzyści angielscy (2-5-4)
Morrison R.F.A. – Artyleria piesza (4-0-4)
Morrison R.F.A. – Artylerzyści angielscy (2-5-4)
Roger R.F.A. – Artyleria piesza (4-0-4)
Roger R.F.A. – Artylerzyści angielscy (2-5-4)
Sinclair R.F.A. – Artyleria piesza (4-0-4)
Sinclair R.F.A. – Artylerzyści angielscy (2-5-4)
Unett R.F.A. – Artyleria piesza (4-0-4)
Unett R.F.A. – Artylerzyści angielscy (2-5-4)

Razem – 130

Hanowerczycy (pomarańczowy)
I Korpus (żółty)

Lüneburg (Kielmann) – Piechota liniowa (4-4-4)
Grübenhagen (Kielmann) – Piechota liniowa (4-4-4)
Werden (Kielmann) – Piechota liniowa (4-4-4)
Bremen (Kielmann) – Piechota liniowa (4-4-4)
York (Kielmann) – Piechota liniowa (4-4-4)
1 jeg. Sporken (Kielmann) – Piechota lekka (2-4-4)
2 jeg. Sporken (Kielmann) – Piechota lekka (2-4-4)
Lüneburg tyr. (Kielmann) – Piechota lekka (1-4-4)

II Korpus (jasnozielony)
Quackenbrück (Halkett) – Piechota liniowa (5-3-4)
Salzgitter (Halkett) – Piechota liniowa (5-3-4)
Bremervörde (Halkett) – Piechota liniowa (5-3-4)
Osnabrück (Halkett) – Piechota liniowa (5-3-4)
Ruttberg – Artyleria piesza (3-0-4)
Ruttberg – Artylerzyści (2-4-4)

Korpus Rezerwowy (ciemnozielony)
Gifhorn (Wincke) – Piechota liniowa (5-3-4)
Hildesheim (Wincke) – Piechota liniowa (4-3-4)
Hameln (Wincke) – Piechota liniowa (5-3-4)
Peine (Wincke) – Piechota liniowa (4-3-4)
Osterode (Best) – Piechota liniowa (5-3-4)
Werden (Best) – Piechota liniowa (5-3-4)
Münden (Best) – Piechota liniowa (5-3-4)
Lüneburg (Best) – Piechota liniowa (4-3-4)
Braun – Artyleria piesza (3-0-4)
Braun – Artylerzyści (2-4-4)

Korpus Kawalerii (niebieski)
Cumberland (Estorff) – Huzarzy (3-2-10) * (*)
Brem.-Ver. (Estorff) – Huzarzy (3-3-10) * (*)
ks. Reg. (Estorff) – Huzarzy (3-3-10) * (*)

Razem – 27

Brunszwik (ciemnozielony)
II Korpus (jasnozielony)

1 – Tyralierzy (2-3-4)
2 – Tyralierzy (2-3-4)
3 – Tyralierzy (2-3-4)
4 – Tyralierzy (2-3-4)
5 – Tyralierzy (2-3-4)
6 – Tyralierzy (2-3-4)
1 Specht – Piechota liniowa (4-2-4)
2 Specht – Piechota liniowa (4-2-4)
3 Specht – Piechota liniowa (4-2-4)
1 Lek. Buttlar – Piechota lekka (4-3-4)
2 Lek. Buttlar – Piechota lekka (4-3-4)
3 Lek. Buttlar – Piechota lekka (4-3-4)
st. p. Buttlar – Piechota liniowa (4-2-4)
Gd. Buttlar – Gwardia Brunszwiku (4-3-4)
Heinemann – Artyleria konna (3-0-8)
Heinemann – Artylerzyści (2-3-4)
Moll – Artyleria piesza (4-0-4)
Moll – Artylerzyści (2-3-4)

Korpus Kawalerii (niebieski)
1 reg. huz. – Huzarzy (4-2-10) * (*)
1 reg. uł. – Ułani (1-2-10) * *

Razem – 20

Niderlandczycy (jasnoniebieski)
Korpus Kawalerii (niebieski)

1/Tripp – Karabinierzy (4-3-8) * * *
2/Tripp – Karabinierzy (3-3-8) * * *
3/Tripp – Karabinierzy (3-3-8) * * *
4/Ghigny – Lekcy dragoni (4-3-10) * (*)
8/Ghigny – Huzarzy (5-3-10) * (*)
5/Merlen – Lekcy dragoni (5-3-10) * (*)
5/Merlen – Huzarzy (4-3-10) * (*)
Petter – Artyleria konna (3-0-8)
Petter – Artylerzyści (2-3-4)

I Korpus (żółty)
1/1 Kruse – Piechota liniowa (6-3-4)
2/1 Kruse – Piechota liniowa (6-3-4)
3/1 Kruse – Piechota liniowa (6-3-4)
1/Reg. Oran. (Bernard) – Piechota liniowa (6-3-4)
2/Reg. Oran. (Bernard) – Piechota liniowa (6-3-4)
3/Reg. Oran. (Bernard) – Piechota liniowa (6-3-4)
1/1/2 Nassau (Bernard) – Piechota liniowa (4-3-4)
2/1/2 Nassau (Bernard) – Piechota liniowa (3-3-4)
2/2 Nassau (Bernard) – Piechota liniowa (6-3-4)
1/3/2 Nassau (Bernard) – Piechota liniowa (4-3-4)
2/3/2 Nassau (Bernard) – Piechota liniowa (3-3-4)
jeg. Nassau (Bernard) – Piechota lekka (1-4-4)
27 jeg. (Bylandt) – Piechota lekka (5-3-4)
35 jeg. (Ditmers) – Piechota lekka (5-3-4)
36 jeg. (d’Aubreme) – Piechota lekka (4-3-4)
3 mil. (d’Aubreme) – Piechota niderlandzka (4-2-4)
4 mil. (Ditmers) – Piechota niderlandzka (4-2-4)
5 mil. (Bylandt) – Piechota niderlandzka (4-2-4)
6 mil. (Ditmers) – Piechota niderlandzka (4-2-4)
7 mil. (Bylandt) – Piechota niderlandzka (4-2-4)
8 mil. (Bylandt) – Piechota niderlandzka (3-2-4)
10 mil. (d’Aubreme) – Piechota niderlandzka (5-2-4)
17 mil. (Ditmers) – Piechota niderlandzka (4-2-4)
19 mil. (Ditmers) – Piechota niderlandzka (4-2-4)
2 (Ditmers) – Piechota niderlandzka (4-2-4)
3 (d’Aubreme) – Piechota niderlandzka (4-3-4)
7 (Bylandt) – Piechota niderlandzka (5-3-4)
12 (d’Aubreme) – Piechota niderlandzka (3-3-4)
13 (d’Aubreme) – Piechota niderlandzka (4-3-4)
1 – Tyralierzy (2-3-4)
2 – Tyralierzy (2-3-4)
3 – Tyralierzy (2-3-4)
4 – Tyralierzy (2-3-4)
5 – Tyralierzy (2-3-4)
6 – Tyralierzy (2-3-4)
7 – Tyralierzy (2-3-4)
8 – Tyralierzy (2-3-4)
9 – Tyralierzy (2-3-4)
10 – Tyralierzy (2-3-4)
Byleveld – Artyleria konna (3-0-8)
Byleveld – Artylerzyści (2-3-4)
Krahmer – Artyleria konna (3-0-8)
Krahmer – Artylerzyści (2-3-4)
Stievanaar – Artyleria piesza (4-0-4)
Stievanaar – Artylerzyści (2-3-4)
Lux – Artyleria piesza (4-0-4)
Lux – Artylerzyści (2-3-4)

Razem – 56
Armia Wellingtona razem – 233

Prusacy (jasnozielony)
Blücher – Dowódca

I Korpus (żółty)
Zieten – Dowódca I Korpusu
1/6 (Pirch) – Piechota pruska (6-4-4)
2/6 (Pirch) – Piechota pruska (5-4-4)
1/7 (Jagow) – Piechota pruska (5-4-4)
2/7 (Jagow) – Piechota pruska (4-4-4)
1/12 (Steinmetz) – Piechota pruska (6-4-4)
2/12 (Steinmetz) – Piechota pruska (5-4-4)
1/24 (Steinmetz) – Piechota pruska (5-4-4)
2/24 (Steinmetz) – Piechota pruska (5-4-4)
1/28 (Pirch) – Piechota pruska (6-4-4)
2/28 (Pirch) – Piechota pruska (5-4-4)
1/29 (Jagow) – Piechota pruska (6-4-4)
2/29 (Jagow) – Piechota pruska (4-4-4)
F/6 (Pirch) – Piechota pruska (5-4-4)
F/7 (Jagow) – Piechota pruska (5-4-4)
F/12 (Steinmetz) – Piechota pruska (5-4-4)
F/24 (Steinmetz) – Piechota pruska (6-4-4)
F/28 (Pirch) – Piechota pruska (5-4-4)
F/29 (Jagow) – Piechota pruska (4-4-4)
1 Śl. strz. (Steinmetz) – Strzelcy pruscy (1-4-4)
2 Śl. strz. (Jagow) – Strzelcy pruscy (1-4-4)
3 Śl. strz. (Steinmetz) – Strzelcy pruscy (2-4-4)
4 Śl. strz. (Jagow) – Strzelcy pruscy (1-4-4)
1/1 West. Lw. (Steinmetz) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
1/2 West. Lw. (Pirch) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
1/3 West. Lw. (Jagow) – Landwehra pruska piesza (4-3-4)
1/4 West. Lw. (Henkel) – Landwehra pruska piesza (3-3-4)
2/1 West. Lw. (Steinmetz) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
2/2 West. Lw. (Pirch) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
2/3 West. Lw. (Jagow) – Landwehra pruska piesza (4-3-4)
2/4 West. Lw. (Henkel) – Landwehra pruska piesza (3-3-4)
F/1 West. Lw. (Steinmetz) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
F/2 West. Lw. (Pirch) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
F/3 West. Lw. (Jagow) – Landwehra pruska piesza (4-3-4)
F/4 West. Lw. (Henkel) – Landwehra pruska piesza (3-3-4)
2 Kon./I – Artyleria konna (3-0-8)
2 Kon./I – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
7 Kon./I – Artyleria konna (3-0-8)
7 Kon./I – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
10 Kon./I – Artyleria konna (3-0-8)
10 Kon./I – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
2c/I – Artyleria piesza (4-0-3)
2c/I – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
6c/I – Artyleria piesza (3-0-4)
6c/I – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
9c/I – Artyleria piesza (4-0-3)
9c/I – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
1H/I – Artyleria piesza (4-0-3)
1H/I – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
1/I – Artyleria piesza (3-0-4)
1/I – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
3/I – Artyleria piesza (3-0-4)
3/I – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
7/I – Artyleria piesza (3-0-4)
7/I – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
8/I – Artyleria piesza (3-0-4)
8/I – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
1 Śl. Röder – Huzarzy (Typ 1) (2-4-8) * (*)
Br./Röder – Ułani (2-4-8) * *
2/Röder – Lekcy dragoni (2-4-7) * *
5/Röder – Lekcy dragoni (2-4-7) * *
1 Westfalia (Röder) – Landwehra pruska konna (2-3-7) * (*)
1 Kurmark (Röder) – Landwehra pruska konna (2-3-7) * (*)
2 Kurmark (Röder) – Landwehra pruska konna (2-3-7) * (*)

II Korpus (jasnoniebieski)
Pirch – Dowódca II Korpusu
1/2 (Tippelskirch) – Piechota pruska (5-4-4)
2/2 (Tippelskirch) – Piechota pruska (5-4-4)
1/9 (Kraft) – Piechota pruska (5-4-4)
2/9 (Kraft) – Piechota pruska (5-4-4)
1/21 (Langen) – Piechota pruska (5-4-4)
2/21 (Langen) – Piechota pruska (5-4-4)
1/23 (Langen) – Piechota pruska (4-4-4)
2/23 (Langen) – Piechota pruska (4-4-4)
1/25 (Tippelskirch) – Piechota pruska (5-4-4)
2/25 (Tippelskirch) – Piechota pruska (5-4-4)
1/26 (Kraft) – Piechota pruska (4-4-4)
2/26 (Kraft) – Piechota pruska (4-4-4)
F/2 (Tippelskirch) – Piechota pruska (5-4-4)
F/9 (Kraft) – Piechota pruska (4-4-4)
F/25 (Tippelskirch) – Piechota pruska (5-4-4)
F/26 (Kraft) – Piechota pruska (4-4-4)
1/1 Elb. Lw. (Kraft) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
2/1 Elb. Lw. (Kraft) – Landwehra pruska piesza (4-3-4)
1/3 Elb. Lw. (Langen) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
2/3 Elb. Lw. (Langen) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
1/5 Westf. Lw. (Tippelskirch) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
2/5 Westf. Lw. (Tippelskirch) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
F/1 Elb. Lw. (Kraft) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
F/3 Elb. Lw. (Langen) – Landwehra pruska piesza (4-3-4)
F/5 Westf. Lw. (Tippelskirch) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
F/23 (Langen) – Landwehra pruska piesza (4-4-4)
Śl./Jürgass – Ułani (4-4-8) * *
1/Jürgass – Lekcy dragoni (4-4-7) * (*)
3/Jürgass – Huzarzy (Typ 1) (4-4-8) * (*)
5/Jürgass – Huzarzy (Typ 1) (3-4-8) * (*)
6/Jürgass – Lekcy dragoni (2-4-7) * *
11/Jürgass – Huzarzy (Typ 1) (3-4-8) * (*)
4 Kurmark (Jürgass) – Landwehra pruska konna (4-3-7) * (*)
5 Kurmark (Jürgass) – Landwehra pruska konna (3-3-7) * (*)

IV Korpus (czerwony)
Bülow – Dowódca IV Korpusu
1/10 (Hacke) – Piechota pruska (7-4-4)
2/10 (Hacke) – Piechota pruska (7-4-4)
1/11 (Ryssel) – Piechota pruska (6-4-4)
2/11 (Ryssel) – Piechota pruska (6-4-4)
1/15 (Hiller) – Piechota pruska (7-4-4)
2/15 (Hiller) – Piechota pruska (6-4-4)
1/18 (Losthin) – Piechota pruska (7-4-4)
2/18 (Losthin) – Piechota pruska (6-4-4)
F/10 (Hacke) – Piechota pruska (6-4-4)
F/15 (Hiller) – Piechota pruska (6-4-4)
F/18 (Losthin) – Piechota pruska (6-4-4)
1/2 Neum. Lw. (Hacke) – Landwehra pruska piesza (6-3-4)
2/2 Neum. Lw. (Hacke) – Landwehra pruska piesza (6-3-4)
1/3 Neum. Lw. (Hacke) – Landwehra pruska piesza (7-3-4)
2/3 Neum. Lw. (Hacke) – Landwehra pruska piesza (6-3-4)
1/1 Pom. Lw. (Ryssel) – Landwehra pruska piesza (7-3-4)
2/1 Pom. Lw. (Ryssel) – Landwehra pruska piesza (7-3-4)
1/2 Pom. Lw. (Ryssel) – Landwehra pruska piesza (7-3-4)
2/2 Pom. Lw. (Ryssel) – Landwehra pruska piesza (6-3-4)
1/1 Śl. Lw. (Hiller) – Landwehra pruska piesza (6-3-4)
2/1 Śl. Lw. (Hiller) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
1/2 Śl. Lw. (Hiller) – Landwehra pruska piesza (6-3-4)
2/2 Śl. Lw. (Hiller) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
1/3 Śl. Lw. (Losthin) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
2/3 Śl. Lw. (Losthin) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
1/4 Śl. Lw. (Losthin) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
2/4 Śl. Lw. (Losthin) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
F/2 Pom. Lw. (Ryssel) – Landwehra pruska piesza (6-3-4)
F/2 Neum. Lw. (Hacke) – Landwehra pruska piesza (6-3-4)
F/3 Neum. Lw. (Hacke) – Landwehra pruska piesza (6-3-4)
F/1 Śl. Lw. (Losthin) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
F/2 Śl. Lw. (Losthin) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
F/3 Śl. Lw. (Losthin) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
F/4 Śl. Lw. (Losthin) – Landwehra pruska piesza (5-3-4)
1 Kon./IV – Artyleria konna (3-0-8)
1 Kon./IV – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
11 Kon./IV – Artyleria konna (3-0-8)
11 Kon./IV – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
12 Kon./IV – Artyleria konna (3-0-8)
12 Kon./IV – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
3c/IV – Artyleria piesza (4-0-4)
3c/IV – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
5c/IV – Artyleria piesza (4-0-4)
5c/IV – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
13c/IV – Artyleria piesza (4-0-4)
13c/IV – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
2/IV – Artyleria piesza (3-0-4)
2/IV – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
11/IV – Artyleria piesza (3-0-4)
11/IV – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
13/IV – Artyleria piesza (3-0-4)
13/IV – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
14/IV – Artyleria piesza (3-0-4)
14/IV – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
21/IV – Artyleria piesza (3-0-4)
21/IV – Artylerzyści pruscy (2-4-4)
1/Wilhelm – Ułani (3-4-8) * *
2/Wilhelm – Huzarzy (Typ 1) (3-4-8) * (*)
8/Wilhelm – Huzarzy (Typ 1) (3-4-8) * (*)
1 Pomorska (Wilhelm) – Landwehra pruska konna (2-3-7) * (*)
2 Pomorska (Wilhelm) – Landwehra pruska konna (2-3-7) * (*)
1 Śl (Wilhelm) – Landwehra pruska konna (2-3-7) * (*)
2 Śl (Wilhelm) – Landwehra pruska konna (2-3-7) * (*)
3 Śl (Wilhelm) – Landwehra pruska konna (2-3-7) * (*)
1 Neurmark (Wilhelm) – Landwehra pruska konna (2-3-7) * (*)
2 Neurmark (Wilhelm) – Landwehra pruska konna (2-3-7) * (*)

Razem – 167

Razem we wszystkich trzech armiach – 650

Autorzy: Gonzo, Raleen

Opublikowano 26.06.2006 r.

Poprawiony: czwartek, 23 grudnia 2010 13:11