Iganie 1831 (Dragon Hobby (5) 1/1999) – errata do planszy

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Wiele osób miewa wątpliwości co do tego, gdzie dokładnie zaczynają grę wojska polskie i rosyjskie oraz gdzie wchodzą uzupełnienia. Co prawda w czasopiśmie Dragon Hobby podano współrzędne pól, pech jednak chciał, że nie zrobiono z boku mapy oznaczeń, które rzędy są A, a które B, w związku z tym z samych oznaczeń na mapie wiele się nie dowiemy.

Położenie wyjściowe wojsk można natomiast ustalić na podstawie literatury historycznej dotyczącej tej bitwy. Ja skorzystałem z map i opisów zamieszczonych w książce Tomasza Strzeżka Polska ofensywa wiosenna 1831 r., Olsztyn 2002.

Wojska polskie powinny zaczynać bitwę (jest to ich ustawienie wyjściowe) na skraju lasu znajdującego się przy południowej krawędzi planszy (przy tej która jest ponumerowana, jako jedyna). Wojska rosyjskie, które są wyjściowo na planszy, powinny znajdować się między Iganiami a wzgórzem, na którym stał wiatrak (młyn). Na mapie do gry wiatrak powinien stać na ostatnim, położonym najbardziej na północ wzgórzu; ten wiatrak jest kilkakrotnie wspominany w opisach bitwy i może być punktem odniesienia.

Rozstawienie Rosjan podane przez autora jest generalnie dobre. Główny problem to rosyjskie posiłki i to którą drogą mają wchodzić, bo drogi do wyboru są co najmniej dwie. Powinny one wchodzić drogą znajdującą się najbardziej na północ, idącą w lesie, zza zachodniej krawędzi planszy. Patrząc na przebieg bitwy należy raczej wykluczyć inne drogi.

Autor: Raleen

Opublikowano 12.07.2006 r.

Poprawiony: środa, 22 grudnia 2010 19:03