Napoleon 1796-1800 (Mirage) – uzupełnienia i pytania

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

1. Ile wynosi zmęczenie jednostek po szturmie?
[11.11] 0,5 x K6 (zaokrąglając w górę).

2. Ile wynosi limit objętości garnizonu?
[9.94] Nie ma limitu.

3. Jak wygląda procedura forsownego marszu?
[11.11] Piechota i kawaleria otrzymują +2 PR (kosztem +1 PZ).

4. Pkt [6.1]: w którym scenariuszu kawaleria rosyjska ma o 1 PR więcej?
[6.1] W każdym.

5. Na czym polega walka w marszu?
[6.56] Kosztuje 1 PR (można kontynuować ruch) – patrz opis faz.

6. Czy po zagraniu karty „Rewolucja”, a następnie karty „Zawieszenie broni” można wycofać się do zrewoltowanych miast w celu ich pacyfikacji, czy też należy wycofać się poza obszar zrewoltowanej krainy?
[1.4] Drugie rozwiązanie jest prawidłowe.

7. Czy w sytuacji jak powyżej można wycofać się do miast obleganych aktualnie przez własne jednostki?
[1.4] Tak.

8. Co zrobić z bazą zaopatrzenia, która znajduje się w zrewoltowanej krainie? Może wystawić posiłki? Czy trzeba ją przenieść poza tę krainę?
[1.4] Trzeba ją przenieść do sąsiedniej krainy po zakończeniu miesiąca.

9. Czy twierdze podlegają „Rewolucji”?
[1.4] Nie.

10. Czy można zagrać kartę „Powstanie” na krainę, w której znajduję się tylko i wyłącznie baza zaopatrzenia z posiłkami (zmęczenie 6, rekruci)?
[1.4] Nie.

11. Czy baza powstańców może być umieszczona na wrogim mieście (np. na bazie zaopatrzenia wroga)?
[1.4] Nie.

12. Czy baza powstańców odcina zaopatrzenie?
[1.4] Tak.

13. Czy pacyfikując „Powstanie” należy wchodzącymi na bazę powstańców jednostkami wykonać procedurę sprawdzenia morale (tak jak przed wejściem na wrogą jednostkę)?
[1.4], [11.3] Tak.

14. Czy w sytuacji jak powyżej można wchodzić na bazę powstańców „na raty” (w ciągu kilku etapów), czy też w przypadku niemożliwości wprowadzenia całości sił wymaganych do pacyfikacji powstania należy powtarzać procedurę (sprawdzanie morale przed wejściem na wrogą jednostkę) jego likwidacji od nowa?
[1.4] Nie.

15. Obliczanie strat po rozkazie „Szarża”.
Przykład: gracz nr 1 posiada 10 tys. piechoty i 3 tys. kawalerii, gracz nr 2 posiada 15 tys. piechoty i tysiąc kawalerii (gracz nr 1 ma wojska mniej liczebne, więc po walce to od jego liczebności obliczane będą straty). Nr 1 wydaje rozkaz „Szarża”, jego liczebność wzrasta do 10 tys. piechoty i 12 tys. kaw. Uzyskuje więc przewagę liczebną. Pytanie, od jakiej liczebności obliczać straty: przed czy po szarży (od liczebności gracza nr 1 przed szarżą, czy od liczebności gracza 2 po szarży)?

[9.53] [9.8] Przed szarżą.

16. Czy przegrywający, posiadający przewagę w kawalerii, dodaję sobie z tego tytułu modyfikatory po walce?
[9.8a] Tak.

17. Czy przewagę kawalerii oblicza się biorąc pod uwagę jej liczebność przed, czy po szarży?
[9.8] Przed szarżą.

18. Ile trwa budowa mostu na dużej rzece?
[7.3] W pierwszym etapie oddział podchodzi do rzeki. W następnym przez pełny etap stoi przy rzece. Na początku kolejnego etapu most jest już zbudowany.

19. Jeżeli most wybudowany przez korpus zostanie zniszczony, to czy może on budować następny?
[7.2] Tak.

20. Czy mosty mogą być niszczone przez garnizony, a jeżeli tak, to na jakich zasadach?
[7.4] Nie.

21. Czy zniszczone mosty odbudowywane są z zasobów mostów „korpuśnych”, czy też bez potrzeby ich wykorzystywania?
[7.2] [7.3] Z zasobów korpuśnych.

22. Jaki jest koszt przekroczenia rzeki, jeżeli most przez nią przechodzący znajduje się przy mieście (de facto jest przez nie kontrolowany [7.5])? Czy wnosi on + 1PR (m. rz.) lub + 2PR (d. rz.) ( jak dla przekraczania jej po moście), czy też + 2PR (m. rz.) lub całość PR (d. rz.) oraz ograniczenie do 20 tys. na jedno pole?
[7.5] [6.54] Bierzemy pod uwagę drugie wyjście.

23. Sytuacja jest problematyczna. Dochodzi do bitwy, przegrany decyduję się na wycofanie się do miasta. Po pewnym czasie decyduje się na jego opuszczenie w celu stoczenia bitwy. Do bitwy nie dochodzi (obaj gracze mają rozkazy pasywne). Przeciwnik nie został zmuszony do opuszczenia danego pola. Pytanie 1: czy oblegany może zostać poza miastem, czy też musi się w nim z powrotem zamknąć? Pytanie 2: czy oblężenie może być dalej kontynuowane?
Pytanie 1: musi się zamknąć. Pytanie 2: tak.

24. Czy oddział, który znajduję się na tym samym polu z jednostką przeciwnika (nierozstrzygnięta walka – remis, rozkazy pasywne, otoczenie, obrona uporczywa), może zostać postawiony w stan ucieczki?
Tak.

25. Jeżeli jednostka została zaatakowana w przełęczy przez wszystkie „wejścia” do niej, to czy w przypadku przegranej bitwy może się wycofać, czy też ponosi automatycznie konsekwencje otoczenia, czy też ponosi dwa razy większe straty (Zgodnie z [9.93])?
Zgodnie z [9.93].

26. Co zrobić z rannym w trakcie oblężenia dowódcą?
[9.83] Tak jak ze wszystkimi.

27. Czy jednostka bez zaopatrzenia może oblegać (np. wrogą bazę zaopatrzenia)?
Tak.

28. Czy zajęcie bazy zaopatrzenia następuje automatycznie czy też po przeprowadzeniu skutecznego oblężenia?
Po skutecznym oblężeniu.

29. Czy można przenosić bazę zaopatrzenia, a jeśli tak, to w jaki sposób (ograniczenie odległości, zmniejszenie posiłków)?
Tylko po zakończeniu miesiąca (50% uzupełnień).

30. Gdzie są żetony „zniszczony most?
Redakcja obiecuje w miarę możliwości edytorskich wydrukować je w jednym z najbliższych numerów „Dragona Hobby”.

31. Dlaczego nie wydrukowano karty „Dezercja”?
[1.4] Rozwiązanie problemu – jak wyżej.

32. Jakim dowódcą zastąpić Scherer’a ze scenariusza „1799”?
Wydrukujemy go wkrótce.

33. W scenariuszu „1800” w II Korpusie, kto jest głównodowodzącym: Sztarray czy Klenau?
Sztarray.

34. W scenariuszu „1796” czy po zajęciu Turynu wojska Colli’ego poddają się?
Zgoda!

Tabele uzupełniające szturmy
Miasta
K6/skut. obl 0 1 2 3 4 5
1 Z Z Z Z Z Z
2 Z-50% Z Z Z Z Z
3 Z-100% Z-50% Z Z Z Z
4 NZ Z-100% Z-50% Z Z Z
5 NZ-50% NZ Z-100% Z-50% Z Z
6 NZ-100% NZ-50 NZ Z-100% Z-50% Z
Miasta umocnione
K6/skut. obl 0 1 2 3 4 5
1 Z-50% Z Z Z Z Z
2 Z-100% Z-50% Z Z Z Z
3 NZ Z-100% Z-50% Z Z Z
4 NZ-50% NZ Z-100% Z-50% Z Z
5 NZ-100% NZ-50% NZ Z-100% Z-50% Z
6 NZ-150% NZ-100% NZ-50% NZ Z-100% Z-50%
Twierdze
K6/skut. obl 0 1 2 3 4 5
1 Z-100% Z-50% Z Z Z Z
2 NZ Z-100% Z-50% Z Z Z
3 NZ-50% NZ Z-100% Z-50% Z Z
4 NZ-100% NZ-50% NZ Z-100% Z-50% Z
5 NZ-150% NZ-100% NZ-50% NZ Z-100% Z-50%
6 NZ-200% NZ-150% NZ-100% NZ-50% NZ Z-100%

Z – zdobycie obiektu bez strat,
Z-50%; Z-100% – zdobycie obiektu ze stratami odpowiednio -50%, -100%,
NZ – obiekt niezdobyty,
NZ-50%; NZ-100% – obiekt niezdobyty ze stratami odpowiednio -50%, -100%.
Za 100% uznaje się liczebność zamkniętego w szturmowanym mieście oddziału (w przypadku, gdy na miasto, w którym zamknięty jest oddział liczący 5200 żołnierzy (+garnizon), rezultat „Z-100%” oznacza stratę dla atakującego 8200 żołnierzy (100% = 8200 = 3 tys. garnizon + 5,2 tys. oddział).

Artykuł pochodzi z czasopisma „Dragon Hobby” nr (10) 2/00

Pytania: Mariusz Samulak, Piotr Romańczuk
Odpowiedzi i uzupełnienia: Robert Sypek

Opublikowano 25.10.2007 r.

Poprawiony: środa, 22 grudnia 2010 19:02