Konkurs Wydawnictwa Bellona (49 edycja) – rozstrzygnięcie

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Minął czas na nadsyłanie odpowiedzi, zatem pora rozstrzygnąć czterdziestą dziewiątą edycję konkursu Wydawnictwa Bellona, w którym do wygrania są książki historyczne Wydawnictwa.

 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI

1. Bitwa ta miała miejsce w starożytności. Rozpoczęła się od uderzenia prawego skrzydła słabszej liczebnie armii A, składającego się z greckich najemników. Podczas gdy reszta sił obu stron stała w miejscu, przeciwnicy Greków pierzchli przed walką, zaś ci rzucili się za nimi w pościg. Wówczas liczniejsza armia B rozpoczęła oskrzydlanie lewej flanki mniej licznej armii A. Wobec przewagi liczebnej przeciwnika wódz armii A, nie widząc innego wyjścia, wraz z przybocznym oddziałem ciężkiej jazdy rzucił się do ataku na stanowisko dowodzenia władcy będącego dowódcą armii B, a zarazem jego bratem. Prawie mu się udało, dotarł bowiem do miejsca, gdzie znajdował się dowódca armii B i w pojedynku udało mu się go nawet zranić, niestety wkrótce potem został zabity. By dodać odwagi swojemu wojsku dowódca armii A nie nosił zbroi ani hełmu, co ułatwiło zadanie jego przeciwnikom. Śmierć wodza przypieczętowała klęskę armii A. Większość jej oddziałów poddała się wkrótce dowódcy armii B. Katastrofę przetrwał jedynie kontyngent grecki. Co to za bitwa, w którym roku miała miejsce, jakie armie starły się w niej i kto nimi dowodził?

bitwa pod Kunaksą (401 r. p.n.e.), starły się w niej armia Imperium Perskiego pod dowództwem króla królów Artakserksesa II (armia B) i armia jego brata Cyrusa Młodszego składająca się z Persów oraz kontyngentu najemnych oddziałów greckich (armia A)

2. Był synem wielkiego władcy, który odegrał ważną rolę w dziejach swojego państwa. Sam również doczekał się jednego z zaszczytniejszych przydomków, jakimi byli obdarzani panujący w wiekach średnich. Początki jego rządów wiązały się z buntem przeciwko ojcu. Ten ostatni zmarł podczas przygotowywania wyprawy mającej poskromić jego ambicje. W drodze do władzy musiał pokonać swojego brata, co mu się udało. Wtedy jednak do kraju wtargnął silny monarcha sąsiedniego państwa, który udzielił jego bratu wsparcia. Monarcha ów zdobył stolicę kraju i osadził jego brata na tronie. Nie na wiele się to jednak zdało. Wkrótce główny bohater naszego pytania ponownie pokonał brata i opanował stolicę. W późniejszym okresie musiał jeszcze walczyć z innym swoim bratem i przejściowo oddać mu kontrolę nad częścią ziem na wschodzie, ale po jego rychłej śmierci objął władanie nad niemal wszystkimi terytoriami należącymi niegdyś do jego ojca. Większość jego panowania to pasmo sukcesów politycznych i militarnych. Prowadził liczne wojny z sąsiadami. Na zachodzie przyłączył terytorium utracone w trakcie wspomnianej wcześniej interwencji silnego monarchy sąsiedniego państwa na rzecz jego brata, a później rozszerzył na tym kierunku swoje władztwo o kolejne ziemie. Zorganizował wielką wyprawę zbrojną na jedną z największych metropolii ówczesnego świata, której dowództwo oddał jednemu ze swoich synów. Zakończyła się ona jednak niepowodzeniem. Ufundował wiele obiektów sakralnych, m.in. rozpoczął budowę dwóch katedr. Zasłynął także jako fortyfikator. Doprowadził do wielu koligacji rodzinnych swojego rodu, w tym wydał swoje córki za kilku monarchów europejskich. Jak nazywał się ów władca?

Jarosław I Mądry

Pytania były średnio trudne, więcej problemów sprawiło drugie, ale zdecydowana większość odpowiedzi była prawidłowa.

 

Po losowaniu nagrody powędrują do następujących osób:

1) Patryk Masny

2) Marsz

3) Kretus

Gratulujemy nagrodzonym. Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali odpowiedzi.

Z nagrodzonymi skontaktujemy się mailowo co do przesłania nagród.

Kolejna edycja będzie 50. Z tej okazji przygotowujemy coś specjalnego. Będzie więcej nagród i więcej możliwości wykazania się. Startujemy na początku lutego.

 

Dyskusja o konkursie na FORUM STRATEGIE

Autor: Raleen

Opublikowano 28.01.2024 r.