Konkurs Wydawnictwa Bellona (45 edycja) – rozstrzygnięcie

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Minął czas na nadsyłanie odpowiedzi, zatem pora rozstrzygnąć czterdziestą piątą edycję konkursu Wydawnictwa Bellona, w którym do wygrania są książki historyczne Wydawnictwa.

 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI

1. Bitwa w XVII wieku z udziałem wojsk polsko-litewskich, trwająca 3 dni, i ostatecznie zwycięska dla strony polskiej, mimo że przeciwnik dysponował znaczną przewagą liczebną. Pierwszego dnia w walkach przeważali Polacy, drugiego dnia ich przeciwnicy, a trzeciego dnia znowu Polacy. Co to za bitwa?

bitwa pod Beresteczkiem (1651)

2. Bitwa w XVI wieku z udziałem wojsk polskich, zwycięska dla nich, mimo bardzo dużej przewagi sił przeciwnika. Armia koronna broniła się w oparciu o umocniony obóz, który opasano taborem. Starcie rozpoczęło się od pojedynku artyleryjskiego, następnie polski hetman usiłował sprowokować przeciwnika wyprowadzając przed obóz piechotę. Rzuciła się na nią lekka jazda przeciwnika, ale w większości została odparta ogniem. Decydującą rolę w bitwie odegrała polska ciężkozbrojna jazda, w tym husaria. Przeciwnik nie był w stanie przeciwstawić jej równorzędnej formacji konnej, ponieważ jego jazda w większości nie posiadała zbroi. Armią przeciwnika dowodził sam władca, który został ranny w walce i musiał uchodzić z pola bitwy. Batalia ta przekreśliła jego sny o potędze i dążenia do uzyskania samodzielnej pozycji politycznej. Co to za bitwa?

bitwa pod Obertynem (1531)

Tym razem pytania okazały się łatwe i otrzymaliśmy dużo poprawnych odpowiedzi.

 

Po losowaniu nagrody powędrują do następujących osób:

1) Lech Przybylski

2) Mirek Kamiński

3) Marti123

Gratulujemy nagrodzonym. Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali odpowiedzi.

Z nagrodzonymi skontaktujemy się mailowo co do przesłania nagród.

 

Dyskusja o konkursie na FORUM STRATEGIE

Autor: Raleen

Opublikowano 30.09.2023 r.