Konkurs Wydawnictwa Bellona (43 edycja) – rozstrzygnięcie

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Minął czas na nadsyłanie odpowiedzi, zatem pora rozstrzygnąć czterdziestą trzecią edycję konkursu Wydawnictwa Bellona, w którym do wygrania są książki historyczne Wydawnictwa.

 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI

1. W okresie wczesnonowożytnym jeden z władców napisał traktat przedstawiający siły zbrojne własnego państwa oraz fragmentaryczną analizę współczesnej mu sztuki wojennej i jego rękopis, zawierający piękne, kolorowe ilustracje, podarował monarsze sąsiedniego państwa. Wiele lat wcześniej władca ten wojował z ojcem owego monarchy. Później nastąpiła jednak poprawa stosunków i został jego sojusznikiem, a nawet doradzał mu w sprawach polityki swojego regionu. Władca ów założył uniwersytet, który nazwał od swojego imienia, zaś monarcha, któremu podarował tytułowy traktat, nadał uczelni przywilej analogiczny do tego, jaki miał uniwersytet w stołecznym mieście jego państwa. Co to za władca i kto był obdarowanym monarchą oraz jaki tytuł nosiło dzieło?

Autorem dzieła był książę Albrecht Hohenzollern, a obdarowanym król Zygmunt August. Dzieło nosiło tytuł „Die Kriegsordnung des Markgrafen zu Brandenburg Ansbach und Herzogsa zu Preussen Albrechta des Altern”.

2. Jak nazywał się stosunkowo prosty w konstrukcji typ moździerza, stworzony w czasie I wojny światowej przez jednego z oficerów walczących po stronie Ententy, służący do wystrzeliwania pocisków gazowych i zapalających? Nazwa broni pochodzi od nazwiska wynalazcy.

moździerz Livensa; dość często jako odpowiedź pojawiał się moździerz Stokesa, który także pod wieloma względami pasował, chociaż nie był pierwotnie skonstruowany do wystrzeliwania pocisków gazowych i zapalających, natomiast w pytaniu była jeszcze mowa o tym, że wynalazca moździerza był oficerem, co wyklucza jako prawidłową odpowiedź moździerz Stokesa, ponieważ jego wynalazca (Wilfred Stokes) nie był oficerem, w przeciwieństwie do wynalazcy moździerza Livensa (kpt. W.H. Livens).

Tym razem, czy to z powodu wakacji, czy trudności pytań, odpowiedzi otrzymaliśmy trochę mniej niż zwykle.

 

Wyjątkowo bez losowania nagrody powędrują do następujących osób:

1) Piotr Miernik

2) Nikodem Sikorski

3) Hadrian Jakóbczak

Gratulujemy nagrodzonym. Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali odpowiedzi.

Z nagrodzonymi skontaktujemy się mailowo co do przesłania nagród.

 

Dyskusja o konkursie na FORUM STRATEGIE

Autor: Raleen

Opublikowano 29.07.2023 r.