Bitwy II wojny światowej (1 edycja) – wykaz żetonów

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

NIEMCY

6 Armia
I/10 SAR – artyleria ciężka (150 mm)
II/10 SAR – artyleria ciężka (150 mm)
III/10 SAR – artyleria ciężka (150 mm)
I/11 SAR – artyleria ciężka (150 mm)
II/11 SAR – artyleria ciężka (150 mm)
III/11 SAR – artyleria ciężka (150 mm)
61 sap. – saperzy zmotoryzowani
62 sap. – saperzy zmotoryzowani
600 b. karny – spadochroniarze
6 z.b.V. – piechota (komandosi)
6 oddz. dyw. – spadochroniarze
1 strz. wyb. – strzelcy wyborowi
1 pzf – piechota z panzerfaustami
Sztab

I KA
Sztab

8 DFort.
1 b.fort. – piechota
2 b.fort. – piechota
3 b.fort. – piechota
4 b.fort.ckm – piechota z ckm
5 b.fort.sap. – saperzy
6 b.fort.moz. – moździerze
7 b.fort.art. – artyleria lekka (105 mm)
8 b.fort.sap. – saperzy
9 b.fort.ckm – piechota z ckm
10 b.fort.art. – artyleria lekka (105 mm)
11 p-panc.fort. – artyleria przeciwpancerna (PaK)
Sztab

2 DSpad.
I/2 FR – spadochroniarze
II/2 FR – spadochroniarze
III/2 FR – spadochroniarze
I/6 FR – spadochroniarze
II/6 FR – spadochroniarze
III/6 FR – spadochroniarze
I/7 FR – spadochroniarze
II/7 FR – spadochroniarze
III/7 FR – spadochroniarze
I/2 FAR – artyleria lekka szybowcowa (105 mm)
II/2 FAR – artyleria lekka szybowcowa (105 mm)
III/2 FAR – artyleria lekka szybowcowa (105 mm)
2 ckm – spadochroniarze z ckm
2 sap. – saperzy spadochronowi
2 p-panc. – artyleria przeciwpancerna szybowcowa (PaK)
Sztab

3 DP
I/8 – piechota
II/8 – piechota
I/29 – piechota
II/29 – piechota
I/50 – piechota
II/50 – piechota
I/3 AR – artyleria lekka (105 mm)
II/3 AR – artyleria lekka (105 mm)
III/3 AR – artyleria lekka (105 mm)
Rozp. – SdKfz 222
sap. – saperzy
p-panc. – artyleria przeciwpancerna (PaK)
p-lot. – Flak 88 mm
Sztab

XXIV KPanc.
bcz – Pz IV
I/1 Fiz. – piechota zmotoryzowana
II/1 Fiz. – piechota zmotoryzowana
Rozp. – Puma
d. art. – Wespe
sap. – saperzy zmotoryzowani
1 Flak – Flak 88 mm
2 Flak – Flak 88 mm
3 Flak – Flak 88 mm
Sztab

16 DPanc.
I/2 PzR – Pantera
II/2 PzR – Pz IV
I/64 PGR – SdKfz 251
II/64 PGR – piechota zmotoryzowana
I/79 PGR – SdKfz 251
II/79 PGR – piechota zmotoryzowana
I/16 AR – Wespe
II/16 AR – Hummel
III/16 AR – artyleria lekka zmotoryzowana (105 mm)
16 p-panc. – Hetzer
16 b. dz. szt. – StuG IV
16 Rozp. – Puma
16 p-lot. – Demag
16 sap. – saperzy zmotoryzowani
Sztab

17 DPanc.
I/39 PzR – Pantera
II/39 PzR – Pz IV
I/40 PGR – SdKfz 251
II/40 PGR – piechota zmotoryzowana
I/63 PGR – SdKfz 251
II/63 PGR – piechota zmotoryzowana
I/27 AR – Wespe
II/27 AR – Hummel
III/27 AR – artyleria lekka zmotoryzowana (105 mm)
17 p-panc. – Hetzer
17 b. dz. szt. – StuG IV
17 Rozp. – Puma
17 p-lot. – Demag
17 sap. – saperzy zmotoryzowani
Sztab

Specjalne
1 B. N. – bateria artylerii nadbrzeżnej
1 x pociąg pancerny
2 x pociąg transportowy

Morskie
ZU-1 – kutry torpedowe
ZU-2 – kutry torpedowe

Lotnictwo
1 L.M.
1 L.S.
1 L.B.
1 L.T.
1 L.R.

Niemcy – 108 żetonów


POLACY

1 Armia (pol.)
Sztab

I KA (pol.)
sap. – saperzy zmotoryzowani
Sztab

1 DPanc.
1/10 – Sherman
2/10 – Sherman
24/10 – Sherman
10/10 – Half-track
Podh./3 – Half-track
8/3 – Half-track
9/3 – Half-track
I/1 – Sexton
II/1 – Sexton
I/2 – Sexton
II/2 – Sexton
10 psk – Cromwell
1 p-panc. – Achilles
1 ckm – ckm zmotoryzowany
2 ckm – ckm zmotoryzowany
1 sap. – saperzy zmotoryzowani
1 p-lot. – zmotoryzowana lekka artyleria przeciwlotnicza (nkm)
Sztab

2 DPanc.
1/2 – Sherman
4/2 – Sherman
5/2 – Sherman
64/16 – Half-track
65/16 – Half-track
66/16 – Half-track
I/7 – Sexton
II/7 – Sexton
I/16 – Sexton
II/16 – Sexton
puł karp. – Humber
2 p-panc. – Achilles
2 sap. – saperzy zmotoryzowani
2 p-lot. – zmotoryzowana lekka artyleria przeciwlotnicza (nkm)
2 kom – komandosi
Sztab

16 BPanc.
3 – Sherman
5 – Sherman
14 puł – Sherman
16 drag – Half-track
Sztab

II KA (pol.)
I/9 pac – artyleria ciężka
II/9 pac – artyleria ciężka
I/10 pac – artyleria ciężka
II/10 pac – artyleria ciężka
I/11 pac – artyleria ciężka
II/11 pac – artyleria ciężka
Rozp. – Humber
7 p-panc. – Achilles
7 p-lot. – ciężka artyleria przeciwlotnicza (90 mm)
8 p-lot. – ciężka artyleria przeciwlotnicza (90 mm)
sap. – saperzy zmotoryzowani
Sztab

3 DSK
1/1 – piechota
2/1 – piechota
3/1 – piechota
4/2 – piechota
5/2 – piechota
6/2 – piechota
7/3 – piechota
8/3 – piechota
9/3 – piechota
I/1 – artyleria lekka (75 mm)
II/1 – artyleria lekka (75 mm)
I/2 – artyleria lekka (75 mm)
II/2 – artyleria lekka (75 mm)
I/3 – artyleria lekka (75 mm)
II/3 – artyleria lekka (75 mm)
12 puł – Humber
3 ckm – piechota z ckm
3 p-panc. – artyleria przeciwpancerna (17 funt.)
3 sap. – saperzy
3 p-lot. – ciężka artyleria przeciwlotnicza (90 mm)
Sztab

5 KDP
10/4 – piechota
11/4 – piechota
12/4 – piechota
13/5 – piechota
14/5 – piechota
15/5 – piechota
16/6 – piechota
17/6 – piechota
18/6 – piechota
I/4 – artyleria lekka (75 mm)
II/4 – artyleria lekka (75 mm)
I/5 – artyleria lekka (75 mm)
II/5 – artyleria lekka (75 mm)
I/6 – artyleria lekka (75 mm)
II/6 – artyleria lekka (75 mm)
Rozp. – Humber
5 ckm – piechota z ckm
5 p-panc. – artyleria przeciwpancerna (17 funt.)
5 sap. – saperzy
5 p-lot. – ciężka artyleria przeciwlotnicza (90 mm)
Sztab

14 BPanc.
3 puł – Sherman
15 puł – Sherman
10phuz – Sherman
Sztab

Polacy – 100 żetonów


AMERYKANIE

1 Armia (USA)
70 b.amf. – amfibie
741 b.amf. – amfibie
743 b.amf. – amfibie
111 bac – artyleria ciężka
112 bac – artyleria ciężka
113 bac – artyleria ciężka
65 sap. – saperzy zmotoryzowani
66 sap. – saperzy zmotoryzowani
67 sap. – saperzy zmotoryzowani
Sztab

VIII KA (USA)
759 – Sherman
81 bac – M12
82 bac – M12
83 bac – M12
2 bcl – Stuart
8Rozp – Stuart
81 p-panc. – Achilles
sap. – saperzy zmotoryzowani
430 p-lot. – zmotoryzowana ciężka artyleria przeciwlotnicza (90 mm)
91 Trans – kolumna transportowa
92 Trans – kolumna transportowa
Sztab

2 DPanc.
I/41 – Sherman
II/41 – Sherman
III/41 – Sherman
I/63 – Sherman
II/63 – Sherman
III/63 – Sherman
I/67 – Half-track
II/67 – Half-track
III/67 – Half-track
14 b.art. – Sexton
78 b.art. – Sexton
92 b.art. – Sexton
82 Rozp. – Humber
2 p-panc. – Achilles
2 p-lot. – zmotoryzowana lekka artyleria przeciwlotnicza (nkm)
17 sap. – saperzy zmotoryzowani
Sztab

3 DPanc.
I/32 – Sherman
II/32 – Sherman
III/32 – Sherman
I/33 – Sherman
II/33 – Sherman
III/33 – Sherman
I/36 – Half-track
II/36 – Half-track
III/36 – Half-track
54 b.art. – Sexton
67 b.art. – Sexton
391 b.art. – Sexton
83 Rozp. – Humber
3 p-panc. – Achilles
3 p-lot. – zmotoryzowana lekka artyleria przeciwlotnicza (nkm)
23 sap. – saperzy zmotoryzowani
Sztab

9 DP
I/39 – piechota
II/39 – piechota
III/39 – piechota
I/47 – piechota
II/47 – piechota
III/47 – piechota
I/60 – piechota
II/60 – piechota
III/60 – piechota
I/9 art – artyleria lekka (105 mm)
II/9 art – artyleria lekka (105 mm)
III/9 art – artyleria lekka (105 mm)
IV/9 art – artyleria lekka (105 mm)
9 Rozp. – Stuart
9 p-panc. – artyleria przeciwpancerna 57 mm
9 sap. – saperzy
9 p-lot. – ciężka artyleria przeciwlotnicza (90 mm)
Sztab

Morskie
X M.W.A.
XI M.W.A.
XII M.W.A.
1 Gr. Des.
2 Gr. Des.
3 Gr. Des.
4 Gr. Des.

Lotnictwo
1 L.M.
2 L.M.
1 L.S.
2 L.S.
81 L.B.
82 L.B.
83 L.B.
101 L.T.
102 L.T.
1 L.R.

Amerykanie – 91 żetonów

Razem wszystkich – 299 żetonów

Autor: Raleen

Opublikowano 17.05.2023 r.

Poprawiony: środa, 17 maja 2023 06:36