Konkurs Wydawnictwa Bellona (30 edycja) – rozstrzygnięcie

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Minął czas na nadsyłanie odpowiedzi, zatem pora rozstrzygnąć trzydziestą edycję konkursu Wydawnictwa Bellona, w którym do wygrania są książki historyczne Wydawnictwa.

 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI

1. Władca państwa A, wspólnie z władcami państw B i C, rozpoczął wojnę z władcą państwa D. Już w trakcie działań wojennych do koalicji walczącej z państwem D dołączyło jeszcze jedno państwo, od niedawna cieszące się suwerennością. Każdy z aliantów liczył na zdobycze terytorialne kosztem państwa D. Władca państwa A chciał odzyskać prowincję będącą częścią państwa E, w którym także panował. Samo państwo E nie było jednak formalnie uczestnikiem wojny, choć wkrótce faktycznie się nim stało. Władca państwa B chciał uzyskać zdobycze terytorialne kosztem państwa D, które dałyby jego krajowi dostęp do morza. Władca państwa C chciał uzyskać zdobycze terytorialne na obszarze wchodzącym formalnie w skład innego państwa, a także część terytorium państwa D. Wojna rozpoczęła się dla koalicjantów bardzo niepomyślnie. Armia państwa B poniosła klęskę, podobnie armia państwa C. W tym ostatnim przypadku do sukcesu państwa D przyczyniło się wsparcie floty angielskiej i holenderskiej. Niedługo potem wojna przeniosła się na terytorium państw E i A. W wyniku bitwy, która rozegrała się na terytorium państwa E, jego władca został pokonany i zmuszony do ucieczki do państwa A, wkrótce również w większości zajętego przez przeciwnika. Pod wpływem tych niepowodzeń władca państwa A abdykował w państwie E, zaś władca państwa D wprowadził tam na tron swojego kandydata. Wojna trwała długie lata. Z czasem jej koleje zaczęły się odwracać. Przyczyniła się do tego w głównej mierze klęska armii państwa D w bitwie z armią państwa B. Ostatecznie państwo D przegrało tę wojnę i przyniosła ona zmierzch jego potęgi. Proszę zidentyfikować państwa A, B, C, D i E.

A – Saksonia, B – Rosja, C – Dania i Norwegia, D – Szwecja, E – Rzeczpospolita Obojga Narodów. Pytanie dotyczyło wojny północnej (1700-1721).

2. X był ambitnym władcą. Zaczynał jako hrabia z perspektywami opanowania tronu jednego z europejskich królestw. Prawa do tronu odziedziczył po matce, która wraz z mężem przez lata bezskutecznie walczyła o jego odzyskanie. X pojawił się z armią w należnym mu królestwie by stoczyć bitwę z uzurpatorem, który zasiadał na jego tronie. Do bitwy nie doszło, zamiast tego strony zdecydowały się na negocjacje. W wyniku rokowań uzurpator uznał X swoim następcą. Rychła śmierć tego pierwszego oddała X pełnię władzy nad królestwem. W międzyczasie, wskutek udanego małżeństwa X udało się uzyskać panowanie nad dużą, bogatą prowincją położoną w innym państwie. Z czasem jego włości w tym państwie jeszcze bardziej się rozrosły. W posiadanie części z nich wszedł jako władca swojego macierzystego królestwa. Ze zrozumiałych względów budziło to zawiść władcy państwa, gdzie te włości się znajdowały, i innych feudałów. Spiskowali oni przeciwko X z jego równie jak on ambitnymi synami, czego owocem były liczne wojny. Do osłabienia władzy X przyczynił się także konflikt z Kościołem. X zmarł po klęsce poniesionej w bitwie z jednym ze swoich synów, który z poparciem matki został jego następcą. Proszę zidentyfikować władcę X.

król Anglii Henryk II Plantagenet

Pytania okazały się łatwe, choć wydawało się, że tak nie będzie. Zostaliśmy wręcz zarzuceni poprawnymi odpowiedziami. Dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi.

 

Po losowaniu nagrody powędrują do następujących osób:

1) Maksym Marcinkiewicz

2) Marcin Kusyk

3) Roman Dylewski

Gratulujemy nagrodzonym. Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali odpowiedzi.

Z nagrodzonymi skontaktujemy się mailowo co do przesłania nagród.

 

Dyskusja o konkursie na FORUM STRATEGIE

Autor: Raleen

Opublikowano 30.06.2022 r.