Konkurs Wydawnictwa Bellona (28 edycja) – rozstrzygnięcie

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Minął czas na nadsyłanie odpowiedzi, zatem pora rozstrzygnąć dwudziestą ósmą edycję konkursu Wydawnictwa Bellona, w którym do wygrania są książki historyczne Wydawnictwa.

 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI

1. Niemiecki krążownik przekazany w czasie I wojny światowej Turcji i włączony do składu jej marynarki wojennej pod zmienioną nazwą. Później jeszcze dwukrotnie zmieniał nazwę. Jednostka przetrwała I wojnę światową i pozostała w składzie floty tureckiej, pełniąc nawet przez pewien czas rolę jej okrętu flagowego. Przetrwała także II wojnę światową i pełniła służbę aż do lat 70-tych XX wieku. Wtedy to, po nieudanych próbach odsprzedania okrętu przez Turcję rządowi RFN, została zezłomowana. Jak nazywał się ten okręt?

SMS Goeben

2. W historii starożytnego Egiptu i całego Bliskiego Wschodu, a także Grecji, inwazja tych bliżej nieznanych, różnorodnych kulturowo i etnicznie plemion przyniosła daleko idące zmiany polityczne. Doprowadziła ona do upadku wielkie państwo, będące przez stosunkowo długi czas głównym przeciwnikiem Egiptu i uważane za jedno z mocarstw Bliskiego Wschodu. Na terenie Grecji spowodowała upadek panującej tam wówczas kultury i podobnie jak w wielu innych miejscach przyniosła znaczące zmiany etniczne i kulturowe. Jak określane są te wydarzenia?

Inwazja ludów morza, uznawane były także pokrewne określenia np. migracja ludów morza

Pytania okazały się łatwe, z pojedynczymi wyjątkami dostaliśmy same dobre odpowiedzi. Dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi.

 

Po losowaniu nagrody powędrują do następujących osób:

1) Radosław Kotowski

2) Psborsuk

3) Damian Matusiak

Gratulujemy nagrodzonym. Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali odpowiedzi.

Z nagrodzonymi skontaktujemy się mailowo co do przesłania nagród.

 

Dyskusja o konkursie na FORUM STRATEGIE

Autor: Raleen

Opublikowano 26.04.2022 r.