Konkurs Wydawnictwa Bellona (20 edycja) – rozstrzygnięcie

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Minął czas na nadsyłanie odpowiedzi, zatem pora rozstrzygnąć dwudziestą edycję konkursu Wydawnictwa Bellona, w którym do wygrania są książki historyczne Wydawnictwa.

 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI

1. Podaj co najmniej dwa przypadki zdobycia podczas Powstania Warszawskiego niemieckiego sprzętu pancernego, rodzaj sprzętu i nazwy, jakie mu nadano w ramach sił powstańczych, a w miarę możliwości także które zgrupowanie AK zdobyło sprzęt.

1) działo pancerne „Chwat” (Hetzer), zdobyte przez Batalion AK „Kiliński”, zgrupowanie IX i Oddział Osłonowy Wojskowych Zakładów Wydawniczych, 2) dwie Pantery, zdobyte przez Batalion AK „Zośka”, zgrupowanie „Radosław”, pojazdy nosiły nazwy „Magda” (inna nazwa: „Pudel”) i „WP”, 3) transporter opancerzony „Starówka” (SdKfz 251), zdobyty przez Batalion AK „Bończa”, zgrupowanie „Róg”, 4) transporter opancerzony „Szary Wilk” (inne nazwy: „Jaś”, „Wiking”) (SdKfz 251), zdobyty przez Grupę Bojową „Krybar”, ewentualnie także: 5) samochód pancerny BA-FAI, występujący w Wehrmachcie pod oznaczeniem BA 202 (r), zdobyty przez Batalion AK „Ruczaj”, chociaż był to sprzęt radziecki, ale wówczas jako zdobyczny znajdował się w służbie niemieckiej, więc o tyle może być uznany za niemiecki.

2. Był to niemiecki ciężko opancerzony rakietowy moździerz samobieżny kalibru 38 cm, po raz pierwszy użyty bojowo właśnie podczas Powstania Warszawskiego. W chwili wybuchu Powstania Niemcy dysponowali tylko jednym prototypem. Moździerz strzelał pociskami burzącymi lub z ładunkiem kumulacyjnym, posiadającymi silnik rakietowy uruchamiający się tuż po wystrzeleniu pocisku. Jak nazywał się ten niemiecki sprzęt pancerny?

Sturm-Mörser zwany też Sturmtiger lub Sturmpanzer VI

Pytanie drugie okazało się proste, natomiast co do pytania pierwszego nie wszyscy z Państwa doczytali i nadesłali pełne odpowiedzi, chociaż staraliśmy się oceniać je liberalnie.

 

Po losowaniu nagrody powędrują do następujących osób:

1) Stefan Kuśnierkiewicz – książka K. Mazowskiego – „Saragossa 1808-1809” (seria „HB”)

2) Dawid Kasprzyk – książka D. Markowskiego – „Lwów 1944” (seria „HB”)

3) Mariusz Landowski – książka A. Foryta – „Zawichost 1205” (seria „HB”)

Gratulujemy nagrodzonym. Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali odpowiedzi.

Z nagrodzonymi skontaktujemy się mailowo co do przesłania nagród.

 

Dyskusja o konkursie na FORUM STRATEGIE

Autor: Raleen

Opublikowano 31.08.2021 r.

Poprawiony: wtorek, 31 sierpnia 2021 12:24