Konkurs Wydawnictwa Bellona (12 edycja) – rozstrzygnięcie

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Minął czas na nadsyłanie odpowiedzi, zatem pora rozstrzygnąć dwunastą edycję konkursu Wydawnictwa Bellona, w którym do wygrania są książki historyczne Wydawnictwa.

 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI

1. Proszę podać jak nazywała się warszawska kawiarnia, gdzie gromadzili się przedstawiciele radykałów i lewicy powstańczej podczas powstania listopadowego. Z czasem w mowie potocznej ich środowisko zaczęto nazywać od nazwy kawiarni.

Honoratka

2. W wojsku polskim z okresu powstania listopadowego był tylko jeden oddział, który historycy wojskowości dość zgodnie skłonni są zaliczać do kawalerii ciężkiej (choć co do szczegółów ich uzbrojenia i wyposażenia można dyskutować). Co to za jednostka?

Dywizjon Karabinierów (Konnych)

Pytania były średnio trudne. Cieszymy się, że wielu uczestników konkursu dobrze sobie z nimi poradziło.

 

Po losowaniu nagrody powędrują do następujących osób:

1) Stefan Dmitriuk – książka T Dudka „Karpacka kampania Legionów Polskich 1914-1918” (seria HB)

2) Radosław Falandys – książka G. Kucharzyka „Prusy. Pięć wieków”

3) Kamila Hankus – książka A. Konstama „Świat piratów”

Gratulujemy nagrodzonym. Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali odpowiedzi.

Z nagrodzonymi skontaktujemy się mailowo co do przesłania nagród.

 

Dyskusja o konkursie na FORUM STRATEGIE

Autor: Raleen

Opublikowano 08.01.2021 r.