Konkurs Wydawnictwa Bellona (7 edycja) – rozstrzygnięcie

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Minął czas na nadsyłanie odpowiedzi, zatem pora rozstrzygnąć siódmą edycję konkursu Wydawnictwa Bellona, w którym do wygrania są książki historyczne Wydawnictwa.

 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI

1. Generał Wojska Polskiego, wywodzący się z armii austro-węgierskiej, przez pewien czas służył w Legionach i współpracował z Józefem Piłsudskim. Później skonfliktował się z tym ostatnim. Mimo tego w czasie wojny z bolszewikami dowodził dywizją, grupą operacyjną, a później nawet jedną z armii. Jego panikarska postawa i kwestionowanie rozkazów Sztabu Generalnego sprawiły, że został z tej ostatniej funkcji odwołany. W późniejszym okresie zaangażował się w działalność polityczną ruchu ludowego, krytycznie odnosząc się do rządów sanacji. Zamordowany w jednym z niemieckich obozów koncentracyjnych w 1940 roku. O kogo chodzi?

Bolesław Roja

2. Armie walczące w wojnie polsko-bolszewickiej wykorzystywały bardzo niejednolite uzbrojenie. Często była to mieszanka typów broni, które w różnych okolicznościach trafiły w ich ręce. Która z polskich wielkich jednostek biorących udział w wojnie polsko-bolszewickiej była w największym stopniu wyposażona w broń japońską?

5 Dywizja Syberyjska (inne dobre odpowiedzi: 5 Dywizja Strzelców Polskich, 5 Dywizja Strzelców Syberyjskich, 5 Dywizja Piechoty, Brygada Syberyjska, Dywizja Ochotnicza)

Tym razem było trochę trudniej i dostaliśmy mniej odpowiedzi, ale wielu uczestników konkursu świetnie sobie poradziło.

 

Po losowaniu nagrody powędrują do następujących osób:

1) Dominik Stasiak – książka L. Wyszczelskiego „Nasielsk 1920” (seria HB)

2) Grzegorz Jeziorny – książka K. Marcinka „Don 1917-1918” (seria HB)

3) Tomasz Smargol – książka L. Wyszczelskiego „Ciechanów 1920” (seria HB)

Gratulujemy nagrodzonym. Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali odpowiedzi. Dziękujemy również za komentarze, zarówno historyczne, jak i dotyczące konkursu.

Z nagrodzonymi skontaktujemy się mailowo co do przesłania nagród.

 

Dyskusja o konkursie na FORUM STRATEGIE

Autor: Raleen

Opublikowano 29.08.2020 r.