Wojny polsko-rosyjskie

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Informacje o książce
Autor: Tomasz Bohun
Wydawnictwo: Mówią Wieki
Seria: Wojny Polaków
Rok wydania: 2017
Stron: 159
Wymiary: 25,1 x 17,4 x 0,8 cm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-8-386156-50-4

Recenzja
Wojny polsko-rosyjskie to pierwsza książka z serii Wojny Polaków wydawcy miesięcznika Mówią Wieki. Seria ta ma ukazywać wszystkie konflikty zbrojne w dziejach Polski z jednym wybranym państwem. Fakt, że w całej historii Polski mieliśmy do czynienia z licznymi zastępami wrogich wojsk powoduje, że można się spodziewać opracowania sporej liczby książek. Na pierwszy ogień wydawca prezentuje wojny z Rosją.

Autorem niniejszej publikacji jest Tomasz Bohun. W swoim dorobku ma on wiele artykułów popularnonaukowych i naukowych. Chyba najbardziej znane jego dzieła to wydane przez wydawnictwo Bellona książki Moskwa 1612 oraz Polacy na Kremlu 1612.

Cała treść została podzielona chronologicznie ze względu na prowadzone działania wojenne w danym momencie historii. Opis dziejów konfliktów polsko-rosyjskich Tomasz Bohun rozpoczął od długoletnich starć z ówczesnym Państwem Moskiewskim, gdzie najchwalebniejszym dla Polaków momentem była bitwa pod Orszą w 1514 roku. Ostatnim akordem wielowiekowych konfrontacji polsko-rosyjskich jest zaś agresja Związku Radzieckiego we wrześniu 1939 roku.

Książkę pod względem treści podzieliłbym na dwie części, gdzie pierwsza opisująca zmagania do końca XVII wieku jest moim zdaniem trochę bardziej rozbudowana niż dalsze konfrontacje polsko-rosyjskie od końca XVIII wieku. Jest to spowodowane zapewne zainteresowaniami autora i jego większą wiedzą w zakresie historii wczesnonowożytnej. W rozdziałach opisujących między innymi wojnę o Starodub, czy też okres Wielkiej Smuty odnajdziemy trochę więcej dodatkowych informacji niż w rozdziałach opisujących choćby czas powstań narodowych w wieku XIX.

Samo wydanie stoi na przyzwoitym poziomie. Publikacja została zaopatrzona w liczne mapy sytuacyjne, plany bitew, a także rysunki prezentujące umundurowanie i broń przedstawicieli wojsk w danym okresie. To cenne dodatki, które ułatwiają rozeznanie się czytelnikowi w opisywanej sytuacji. Zdarzyło się jednak kilka pomyłek, przykładowo legendzie mapy ukazującej wyprawę Napoleona na Moskwę odczytać możemy „ważniejsze bitwy w 1831 r.” (s. 104), czy też udział Janusza Radziwiłła (w miejsce Jerzego Radziwiłła) w bitwie pod Orszą (s. 11). Są to jednak sporadyczne błędy. Literówki pojawiające się w tekście nie wykraczają poza normalną skalę. Na końcu publikacji po zaprezentowanej bibliografii odnajdziemy także indeks osobowy ułatwiający nawigację po książce. Najpoważniejszy zarzut to brak opisu działań polskich Legionów względem armii rosyjskiej w czasie I wojny światowej. Skoro autor opisał udział Polaków w rosyjskiej kampanii Napoleona, to dlaczego nie opisał działań polskich Legionów pod kuratelą państw centralnych przeciwko Rosji? Jest to dla mnie sytuacja niezrozumiała.

Publikacja została wydana w formie książki popularnonaukowej. Czyta się ją przyjemnie i tak jak wspominałem treść jest uzupełniona o mapy i plany bitew, które ułatwiają odbiór i wprowadzają urozmaicenie do tekstu. Autor postarał się, aby jego dzieło było czymś więcej niż historycznym podręcznikiem. Myślę, że w przystępny sposób uzupełnia ono podstawową wiedzę z poruszanego zakresu. Dla zwykłego czytelnika będzie to doskonałe rozszerzenie wiedzy, natomiast dla historyka przypomnienie najważniejszych zagadnień w nieco poszerzonym zakresie. Jest to jednocześnie synteza, w której zebrane zostały niemal wszystkie działania wojenne względem naszego wielowiekowego sąsiada.

Polecam książkę Tomasza Bohuna jako przyjemną lekturę poruszającą historię stosunków polsko-rosyjskich. Stanowi ona dobre przypomnienie lub uzupełnienie wiedzy. Jednocześnie jest to dość solidne kompendium, w którym zostały zebrane konflikty Polski z Rosją. Czekam na kolejne wydania z serii, która na pewno zapowiada się interesująco.

Autor: Andrzej Zyśko

Opublikowano 29.04.2018 r.