Bzura 1939 (edycja z „Dragona Hobby”) – analiza krytyczna planszy gry

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Poniżej zamieszczamy zdjęcia opracowania stanowiącego krytyczną analizę planszy do gry „Bzura 1939”, do której scenariusze ukazywały się w czasopiśmie „Dragon Hobby” nr 3/99 (7) i 4/99 (8). Plansza występująca na zdjęciach to jedynie czarno-biała kopia (ksero) oryginału, który jest kolorowy. Naniesiono na nią poprawki, ukazujące w niektórych przypadkach dyskusyjne, a w innych ewidentnie błędne odwzorowanie terenu. Autor zamieszczonej niżej mapy starał się w ten sposób dopomóc w poprawieniu gry i wyeliminowaniu błędów, by bardziej odpowiadała ona realiom historycznym i geograficznym. Razem ze zmianami dot. planszy opracowane zostały poprawki dotyczące OdB i rozmieszczenia oddziałów (do wszystkich opublikowanych w czasopiśmie scenariuszy). Z uwagi na dużą liczbę proponowanych zmian (w stosunku do pierwowzoru), ich autor opracował całość rozstawienia od nowa (zaznaczając przy tym zmiany w składzie wojsk i ich siły, w tym brakujące jednostki). Całość kilkunastostronicowego, sporządzonego ręcznie opracowania zamykały obszerne przypisy i bibliografia, wskazujące skąd zaczerpnięte zostały informacje dotyczące pozycji poszczególnych oddziałów, ich siły oraz inne dane. Autor opracowania korespondował pod koniec lat 90-tych (wtedy, gdy ukazały się numery czasopisma z grą) z autorem gry (Wojciech Zalewski), jednak ostatecznie propozycje te zostały wówczas przez autora gry zignorowane.

Zdjęcia ukazują najpierw całą planszę z naniesionymi na kolorowo proponowanymi poprawkami, na drugim zdjęciu jest legenda, pozwalająca odczytać poszczególne oznaczenia (proponowane poprawki), kolejne zdjęcia to zbliżenia poszczególnych fragmentów planszy. Na ostatnim, dziesiątym zdjęciu jest pierwsza strona ostatniego listu autora niniejszego opracowania (DT) do autora gry, zawierającego przeredagowaną, ostateczną propozycję nowego rozmieszczenia oddziałów dla poszczególnych scenariuszy (to tylko początek, całość liczyła kilkanaście stron). Materiały te nie zostały nigdy wcześniej opublikowane ani wykorzystane, przynajmniej oficjalnie. Opracowanie to ma na celu ukazanie rozbieżności między planszą gry a rzeczywistym ukształtowaniem terenu bitwy nad Bzurą i krytyczną analizę gry, a dokładniej jej edycji zamieszczonej w DRAGONIE HOBBY – uwaga: nie należy mylić tej edycji z wcześniejszą grą, wydaną przez firmę Dragon (pierwsze wydanie około 1990 r.) i późniejszą, wydaną przez Taktykę i Strategię (pierwsze wydanie w 2003 r.). Mamy nadzieję, że opracowanie to okaże się ciekawe i wartościowe, zwłaszcza dla osób, które same próbują modyfikować gry bądź analizować je od strony poprawności historycznej i geograficznej, jak również dla wszystkich interesujących się tematyką kampanii wrześniowej.

Plansza – widok ogólny na całość

Lewy dolny róg planszy (okolice Sieradza) i legenda wyjaśniająca użyte oznaczenia

Dolna część planszy pośrodku – okolice na południe od Łodzi

Lewa część planszy pośrodku – okolice Łęczycy, rejon między Wartą a Bzurą

Lewy górny róg planszy – rejon jez. Gopło i Brześcia Kujawskiego, na południowy-zachód od Włocławka i na zachód od Kutna

Centrum planszy – obszar (mniej więcej prostokąt) pomiędzy Łodzią i Łęczycą na zachodzie oraz Rawą Mazowiecką i Żyrardowem na wschodzie

Górna część planszy pośrodku – środkowy bieg Wisły od rejonu położonego na zachód od Modlina po Włocławek i obszar położony na południe od Wisły aż po Bzurę

Prawy górny róg planszy – Modlin, Warszawa i okolice oraz obszar położony na zachód od nich

Prawa dolna część planszy – na południowy-zachód od Warszawy, rejon na północ od rzeki Pilicy, aż po Łódź i Łowicz na zachodzie

Pierwsza strona listu autora niniejszego opracowania (DT) do autora gry (Wojciech Zalewski) z propozycjami zmian w rozstawieniu i składzie oddziałów

Dyskusja o grze na FORUM STRATEGIE

Autor: DT
Zdjęcia: Raleen

Opublikowano 01.11.2012 r.

Poprawiony: piątek, 02 listopada 2012 10:27