Dodatek do przep. frontowey służby batal. o formowaniu kolumn ściśniętych i karre (Warszawa 1828)

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Pełny tytuł: Dodatek do przepisów frontowey służby batalionu o formowaniu kolumn ściśniętych i karre pół-batalionowych i dywizyonowych (tekst dwujęzyczny polsko-rosyjski)

Uwagi wstępne:
Struktura jednostek: pułk-batalion-półbatalion-dywizjon-pluton-sekcja

FORMOWANIE KOLUMN I KARRE PÓŁBATALIONOWYCH
Przy formowaniu z batalionu w szyku rozwiniętym dwóch kolumn ściśniętych za środkiem każdego półbatalionu, dowódca, adjutant, muzykanci i chorągiew znajduje się w pierwszym półbatalionie, drugim półbatalionem dowodzi sztabsoficer.

Przy plutonach składających się z 4 sekcji
Prawa flanka kolumny - 1-sza sekcja 2 plutonu i ostatnia sekcja 1 plutonu stają od lewego za prawym skrzydłem pozostałego frontu 2 plutonu.
Lewa flanka kolumny - ostatnia sekcja 3 plutonu i 1 sekcja plutonu 4, stają po lewej stronie, analogicznie jak prawe skrzydło kolumny.
Pozostałe sekcje plutonów 2 i 3 składają front kolumny.
Kolumna zostaje z tyłu zamknięta przez 1 i 4 pluton, stosownie do tego, co jest przepisane w batalionie dla plutonów skrzydłowych.

Układ sekcji w kolumnie:
Front: 3, 2, 1 sekcja 3 plutonu oraz 4, 3, 2 sekcja 2 plutonu
Prawa flanka: 1 sekcja 2 plutonu oraz 4 sekcja 1 plutonu
Lewa flanka: 4 sekcja 3 plutonu oraz 1 sekcja 4 plutonu
Tył: pozostałe sekcje

Zestawienie ilościowe sekcji w kolumnie półbatalionowej:
Front: 6 sekcji
Flanki: po 2 sekcje
Tył: 6 sekcji

Zestawienie ilościowe sekcji w linii (batalion):
8x4 sekcje = 32 sekcje

Przy plutonach składających się z 5 sekcji
Analogicznie jak dla plutonów składających się z 4 sekcji. Wydaje się, że dodatkowe sekcje kierowano raczej do czoła (frontu) i tyłu kolumny niż do flank, podobnie jak w kolumnach dywizjonowych. Regulamin jasno tego jednak nie precyzuje.

Przy plutonach składających się z 6 sekcji
Dwie sekcje z każdego plutonu (a nie jedna jak przy plutonach 4 i 5-sekcyjnych) formują flanki (skrzydła) kolumny, w których w ten sposób znajdują się po 4 sekcje.

Układ sekcji w kolumnie:
Front: 8 sekcji 4, 3, 2, 1 sekcje 7 plutonu oraz 6, 5, 4, 3 sekcje 6 plutonu
Flanka lewa: 5, 6 sekcja 7 plutonu oraz 1, 2 sekcja 8 plutonu
Flanka prawa: 2, 1 sekcja 6 plutonu oraz 6, 5 sekcja 5 plutonu
Tył: pozostałe sekcje

Zestawienie ilościowe sekcji w kolumnie półbatalionowej:
Front: 8 sekcji
Flanki: po 4 sekcje
Tył: 8 sekcji

Zestawienie ilościowe sekcji w linii (batalion):
8x6 sekcji = 48 sekcji

Przykładowe komendy:
Komendy w celu uformowania z batalionu w szyku rozwiniętym stojącego, dwóch kolumn ściśniętych za środkiem każdego pół-batalionu:
1. W każdym pół-batalionie, w ściśniętą kolumnę FORMUY SIĘ.
2. Krok podwoyny, marsz-MARSZ.


FORMOWANIE KOLUMN I KARRE DYWIZJONOWYCH

Jeden batalion formuje 4 kolumny dywizjonowe. Każda kolumna dywizjonowa to 2 plutony.

Przy plutonach składających się z 6 sekcji

Zestawienie ilościowe sekcji w kolumnie dywizjonowej:
Front: 4 sekcje
Flanki: po 2 sekcje
Tył: 4 sekcje
Razem: 12 sekcji

Zestawienie ilościowe sekcji w linii (batalion):
8x6 sekcje = 48 sekcji

Przy plutonach składających się z 5 sekcji

Zestawienie ilościowe sekcji w kolumnie dywizjonowej:
Front: 4 sekcje
Flanki: po 1 sekcji
Tył: 4 sekcje
Razem: 10 sekcji

Zestawienie ilościowe sekcji w linii (batalion):
8x5 sekcji = 40 sekcji

Przy plutonach składających się z 4 sekcji

Zestawienie ilościowe sekcji w kolumnie dywizjonowej:
Front: 3 sekcje
Flanki: po 1 sekcji
Tył: 3 sekcje
Razem: 8 sekcji

Zestawienie ilościowe sekcji w linii (batalion):
8x4 sekcje = 32 sekcje

Przykładowe komendy:
Komendy w celu uformowania z batalionu w szyku rozwiniętym stojącego, czterech kolumn dywizjonowych ściśniętych:
1. W każdym Dywizyonie, w ściśniętą kolumnę FORMUY SIĘ.
2. Krok podwóyny, marsz-MARSZ.


Uwaga dot. kolumn dywizjonowych:
Wzwyż wyjaśnione ściśnięte dywizyonowe kolumny używaią się tylko przeciw bystrym i niespodzianym natarciom nieprzyiacielskiey Jazdy, i kiedy okoliczności, nie dozwolą przewidzieć podobnych ze strony nieprzyiaciela przedsięwzięć nie pozostawuiąc czasu do uformowania kolumn i karre batalionowych lub pół-batalionowych (s. 13-15).

Kolumny formowane są za środkiem linii oddziałów (oddziału w szyku rozwiniętym), a jeśli to niemożliwe (tzn. jeśli w ramach oddziału nie da się wyodrębnić znajdującego się pośrodku centrum, to kolumny formowane są po prawej stronie szyku. Poszczególne plutony stoją od prawej do lewej.

TYRALIERZY
Rozmieszczenie i manewry tyralierów w kolumnach półbatalionowych.

1 Półbatalion
1 półpluton 1 plutonu tyralierów staje w jednym szeregu po połowie między czołem (frontem) kolumny a naczelnymi sekcjami obu flank. 2 półpluton 1 plutonu tyralierów staje w jednym szeregu po połowie między ostatnimi sekcjami obu flank a tyłem kolumny.
2 pluton tyralierów staje za środkiem plutonów czołowych kolumny.

2 Półbatalion
4 pluton tyralierów staje jak pierwszy pluton w 1 Półbatalionie, z 2 półplutonem na czele.
3 pluton tyralierów - tak jak 2 półpluton w 1 Półbatalionie.

Tyralierzy rozsypują się z obu stron kolumny - półplutony naczelne, a za nimi półplutony rezerwowe. Wówczas 2 i 3 pluton tyralierów stają w rezerwie półplutonami z obu stron swych kolumn. Gdy łańcuch tyralierów wysuwa się przed czoło kolumny, wszystkie plutony łączą się.

Opracowanie: Raleen

Opublikowano 21.04.2011 r.

Poprawiony: czwartek, 21 kwietnia 2011 08:55