Charków 1942 (Dragon) – wykaz żetonów

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

ZSRR

Grupa Bobrina
Sztab
270 DS (XX) Piechota (9-4/5-4)
393 DS (XX) Piechota (9-4/5-4)
26 DK/VI (XX) Kawaleria (4-6/2-6)
28 DK/VI (XX) Kawaleria (5-6/2-6)
49 DK/VI (XX) Kawaleria (4-6/2-6)
Art. (XX) Artyleria (4-2-4/-)

6 Armia
Sztab
41 DS (XX) Piechota (8-4/4-4)
47 DS (XX) Piechota (7-4/4-4)
103 DS (XX) Piechota (7-4/4-4)
216 DS (XX) Piechota (5-4/2-4)
237 DS (XX) Piechota (7-4/4-4)
248 DS (XX) Piechota (7-4/4-4)
253 DS (XX) Piechota (8-4/4-4)
266 DS (XX) Piechota (7-4/3-4)
411 DS (XX) Piechota (8-4/4-4)
19 Art. (XX) Artyleria (4-2-4/-)
21 Art. (X) Artyleria (3-2-4/-)
24 Art. (XX) Artyleria (4-2-4/-)
37 Panc (X) T-70 (4-8/2-8)
38 Panc (X) T-26 (4-8/2-8)
48 Panc (X) T-26 (4-8/2-8)
5 Panc.Gw./XXI (X) T-26 (4-8/2-8)
64 Panc./XXI (X) KW-1 (6-8/3-8)
198 Panc./XXI (X) T-34/76 (8-8/4-8)
199 Panc./XXI (X) T-34/76 (8-8/4-8)
6 Panc./XXIII (X) T-70 (8-8/4-8)
130 Panc./XXIII (X) T-34/76 (8-8/4-8)
131 Panc./XXIII (X) T-26 (8-8/4-8)
4 Zmot./XXIII (X) Piechota zmot. (3-8/2-8)

9 Armia
Sztab
51 DS (XX) Piechota (6-4/3-4)
78 BS (X) Piechota (3-4/2-4)
106 DS (XX) Piechota (6-4/3-4)
341 DS (XX) Piechota (5-4/3-4)
349 DS (XX) Piechota (3-4/2-4)
66 DK (XX) Kawaleria (4-6/2-6)
91 Art. (XX) Artyleria (4-2-4/-)
92 Art. (XX) Artyleria (4-2-4/-)
99 Art. (XX) Artyleria (4-2-4/-)
15 Panc. (X) T-26 (4-8/2-8)
121 Panc. (X) T-34/76 (3-8/2-8)

21 Armia
Sztab
227 DS (XX) Piechota (7-4/4-4)
9 DZm. (XX) Piechota zmot. (9-7/5-7)
93 Art. (XX) Artyleria (4-2-4/-)
10 Panc. (X) T-34/76 (8-8/4-8)

28 Armia
Sztab
13 DSG (XX) Piechota gwardii (9-4/4-4)
38 DS (XX) Piechota (7-4/4-4)
162 DS (XX) Piechota (7-4/4-4)
169 DS (XX) Piechota (8-4/4-4)
175 DS (XX) Piechota (7-4/4-4)
244 DS (XX) Piechota (6-4/3-4)
5 DKG/III (XX) Kawaleria (5-6/2-6)
6 DKG/III (XX) Kawaleria (5-6/2-6)
32 DK/III (XX) Kawaleria (4-6/2-6)
34 Zmot./III Piechota zmech. (X) (4-7/2-7)
94 Art. (XX) Artyleria (4-2-4/-)
1 Zmot. (X) Piechota zmech. (4-7/2-7)
6 Panc. Gw. (X) T-34/76 (7-8/4-8)

37 Armia
Sztab
96 DS (XX) Piechota (6-4/3-4)
230 DS (XX) Piechota (6-4/3-4)
333 DS (XX) Piechota (6-4/3-4)
335 DS (XX) Piechota (4-4/2-4)
30 DK (XX) Kawaleria (3-6/2-6)
95 Art. (XX) Artyleria (4-2-4/-)
96 Art. (XX) Artyleria (4-2-4/-)
97 Art. (XX) Artyleria (4-2-4/-)
2 Panc. (X) T-34/76 (6-8/3-8)

38 Armia
Sztab
81 DS (XX) Piechota (6-4/3-4)
124 DS (XX) Piechota (8-4/4-4)
199 DS (XX) Piechota (7-4/4-4)
226 DP (XX) Piechota (6-4/3-4)
300 DP (XX) Piechota (8-4/4-4)
304 DS (XX) Piechota (6-4/3-4)
62 DK (XX) Kawaleria (4-6/2-6)
13 Art. (XX) Artyleria (4-2-4/-)
14 Art. (XX) Artyleria (4-2-4/-)
15 Art. (XX) Artyleria (4-2-4/-)
16 Art. (XX) Artyleria (4-2-4/-)
17 Art. (XX) Artyleria (4-2-4/-)
13 Panc./XXII (X) KW-1 (6-8/3-8)
36 Panc./XXII (X) KW-1 (6-8/3-8)
22 Zm. (X) Piechota zmech. (3-7/2-7)
23 Zm. (X) Piechota zmech. (3-7/2-7)

57 Armia
Sztab
14 DPG (XX) Piechota gwardii (8-4/4-4)
99 DS (XX) Piechota (7-4/4-4)
150 DS (XX) Piechota (7-4/4-4)
270 DS (XX) Piechota (6-4/3-4)
317 DS (XX) Piechota (6-4/3-4)
351 DS (XX) Piechota (6-4/3-4)
22 Art. (XX) Artyleria (4-2-4/-)
23 Art. (XX) Artyleria (4-2-4/-)

76 DS (XX) Piechota (5-8/3-8)
255 DS (XX) Piechota (8-4/4-4)
277 DS (XX) Piechota (7-4/3-4)
293 DS (XX) Piechota (5-8/2-8)
297 DS (XX) Piechota (5-8/3-8)
301 DS (XX) Piechota (5-8/3-8)
347 DS (XX) Piechota (8-4/4-4)
38 DK/II (XX) Kawaleria (4-6/2-6)
70 DK/II (XX) Kawaleria (4-6/2-6)
34 DK/V (XX) Kawaleria (5-6/3-6)
60 DK/V (XX) Kawaleria (5-6/2-6)
79 DK/V (XX) Kawaleria (5-6/3-6)
12 Panc./V (X) KW-1 (4-8/2-8)
2 Panc. (X) T-26 (4-8/2-8)
4 Panc. Gw. (X) T-34/76 (6-8/3-8)
6 Panc. (X) T-34/76 (4-8/2-8)
8 Cz. (X) KW-1 (7-8/4-8)
57 Panc. (X) T-26 (4-8/2-8)
90 Panc. (X) T-34/76 (4-8/2-8)
102 Panc. (X) T-34/76 (4-8/2-8)
168 Panc. (X) T-34/76 (6-8/3-8)

Razem wojska radzieckie – 119 żetonów

RUMUNI

VI Korpus
Sztab
Art./VI rum. (XX) Artyleria (4-2-4/-)

1 DP
1 (III) Piechota (3-4/2-4)
2 (III) Piechota (3-4/2-4)
3 (III) Piechota (3-4/2-4)

4 DP
10 (III) Piechota (3-4/2-4)
11 (III) Piechota (3-4/2-4)
12 (III) Piechota (3-4/2-4)

20 DP
44 (III) Piechota (3-4/2-4)
45 (III) Piechota (3-4/2-4)
51 (III) Piechota (3-4/2-4)

WŁOSI

1 Gr. Zmot. (wł.) (X) Piechota zmot. (3-7/-)

NIEMCY

Oddziały pancerne i zmotoryzowane
3 DPanc.
6 (III) Pz IV (8-8/5-8)
3 (III) Grenadierzy panc. (6-7/4-7)
394 (III) Grenadierzy panc. (6-7/4-7)
art. (III) Artyleria zmot. (4-2-7/-)

14 DPanc.
36 (III) Pz IV (8-8/5-8)
108 (III) Grenadierzy panc. (6-7/4-7)
art. (III) Artyleria zmot. (4-2-7/-)

16 DPanc.
2 (III) Pz IV (8-8/5-8)
64 (III) Grenadierzy panc. (6-7/4-7)
79 (III) Grenadierzy panc. (6-7/4-7)
art. (III) Artyleria zmot. (4-2-7/-)

23 DPanc.
201 (III) Pz IV (8-8/5-8)
126 (III) Grenadierzy panc. (6-7/4-7)
128 (III) Grenadierzy panc. (6-7/4-7)
art. (III) Artyleria zmot. (4-2-7/-)

60 DZmot.
120 (III) Piechota zmot. (4-7/2-7)
171 (III) Piechota zmot. (4-7/2-7)
art. (III) Artyleria zmot. (3-2-7/-)

97 DLek.
[brak nazwy] (III) Piechota zmot. (4-7/2-7)
[brak nazwy] (III) Piechota zmot. (4-7/2-7)

100 DLek.
54 (III) Piechota zmot. (4-7/2-7)
227 (III) Piechota zmot. (4-7/2-7)

101 DLek.
228 (III) Piechota zmot. (4-7/2-7)
229 (III) Piechota zmot. (4-7/2-7)

103 DLek.
19 (III) Piechota zmot. (4-7/2-7)
61 (III) Piechota zmot. (4-7/2-7)

113 DLek./Zmot.
260 (III) Piechota zmot. (4-7/2-7)
261 (III) Piechota zmot. (4-7/2-7)
268 (III) Piechota zmot. (4-7/2-7)

Piechota
1 DG
98 (III) Piechota (4-4/2-4)
99 (III) Piechota (4-4/2-4)
100 (III) Piechota (4-4/2-4)

5 DP
14 (III) Piechota (4-4/2-4)
15 (III) Piechota (4-4/2-4)
56 (III) Piechota (4-4/2-4)

44 DP
131 (III) Piechota (4-4/2-4)
132 (III) Piechota (4-4/2-4)
134 (III) Piechota (4-4/2-4)

62 DP
164 (III) Piechota (4-4/2-4)
183 (III) Piechota (4-4/2-4)
190 (III) Piechota (4-4/2-4)

71 DP
191 (III) Piechota (4-4/2-4)
194 (III) Piechota (4-4/2-4)
211 (III) Piechota (4-4/2-4)

75 DP
172 (III) Piechota (4-4/2-4)
202 (III) Piechota (4-4/2-4)
222 (III) Piechota (4-4/2-4)

79 DP
208 (III) Piechota (4-4/2-4)
212 (III) Piechota (4-4/2-4)
226 (III) Piechota (4-4/2-4)

158 DP
18 (III) Piechota (4-4/2-4)
213 (III) Piechota (4-4/2-4)
221 (III) Piechota (4-4/2-4)

168 DP
417 (III) Piechota (4-4/2-4)
429 (III) Piechota (4-4/2-4)
442 (III) Piechota (4-4/2-4)

169 DP
378 (III) Piechota (4-4/2-4)
379 (III) Piechota (4-4/2-4)
392 (III) Piechota (4-4/2-4)

257 DP
457 (III) Piechota (4-4/2-4)
466 (III) Piechota (4-4/2-4)
377 (III) Piechota (4-4/2-4)

294 DP
513 (III) Piechota (4-4/2-4)
514 (III) Piechota (4-4/2-4)
515 (III) Piechota (4-4/2-4)

297 DP
522 (III) Piechota (4-4/2-4)
523 (III) Piechota (4-4/2-4)
524 (III) Piechota (4-4/2-4)

298 DP
525 (III) Piechota (4-4/2-4)
526 (III) Piechota (4-4/2-4)
527 (III) Piechota (4-4/2-4)

305 DOchr.
576 (III) Piechota (4-4/2-4)
577 (III) Piechota (4-4/2-4)
578 (III) Piechota (4-4/2-4)

384 DP
534 (III) Piechota (4-4/2-4)
535 (III) Piechota (4-4/2-4)
536 (III) Piechota (4-4/2-4)

389 DP
544 (III) Piechota (4-4/2-4)
545 (III) Piechota (4-4/2-4)
546 (III) Piechota (4-4/2-4)

454 DOchr.
57 (III) Piechota (4-4/2-4)
375 (III) Piechota (4-4/2-4)

Sztaby i artyleria
1 APz.
Sztab
art./1APz. (X) Artyleria zmot. (5-3-7/-)

6 A
Sztab
art./6A (X) Artyleria (5-3-4/-)

17 A
Sztab
art./17A (X) Artyleria (5-3-4/-)

III KA
Sztab

IV KA
Sztab
art./IV (III) Artyleria (4-2-4/-)

VIII KA
Sztab
art./VIII (III) Artyleria (4-2-4/-)
art./VIII (III) Artyleria (3-2-4/-)

XIV KA
Sztab
art./XIV (III) Artyleria (4-2-4/-)

XVII KA
Sztab
art./XVII (III) Artyleria (4-2-4/-)

XXXIV KA
Sztab
art./XXXIV (III) Artyleria (4-2-4/-)

XXXXIX KA
Sztab
art./XXXXIX (III) Artyleria (4-2-4/-)

LI KA
Sztab
art./LI (III) Artyleria (4-2-4/-)

Lotnictwo
1, 2, 3, 4 (4 żetony)

Razem wojska Osi – 120 żetonów

Razem wszystkich – 239 żetonów

Autor: Raleen

Opublikowano 27.12.2006 r.

Poprawiony: niedziela, 23 stycznia 2011 10:05