Najazdy tatarskie na Małopolskę w XIII i XIV wieku

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Problem najazdów tatarskich w wiekach średnich nie doczekał się osobnej monografii. Największą pracą poświęconą najazdom Tatarów, ale dotyczącą tylko XIII wieku jest praca Krakowskiego wydana w 1956 roku. Inni autorzy zajmowali się wyłącznie poszczególnymi najazdami, przy czym najwięcej zbadany jest najazd z roku 1241. Najazdy z XIV wieku nie doczekały się jeszcze opracowań z wyjątkiem próby rekonstrukcji najazdu z roku 1341 przez Paszkiewicza w monografii poświęconej polityce ruskiej Kazimierza Wielkiego wydanej w roku 1925. Na pewno nie sprzyja badaniom szczupłość źródeł. Ograniczają się one w zasadzie do kroniki Długosza oraz do wzmianek w innych pomniejszych źródłach. Przy czym istnieje ostra dyskusja w nauce na temat wiarygodności opisu tegoż autora. Otóż, pisał on na długo po tych wydarzeniach, ale mimo tego jego relacja jest bardzo szczegółowa.

Poprawiony: niedziela, 08 maja 2011 23:02

Więcej…

 

Orzeł i Gwiazda. Kampania 1920 z sowieckiego punktu widzenia

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Z uwagi na spory czas rozgrywki kampania została przeprowadzona w czterech sesjach po ok. 3-4 godziny efektywnego grania z zapisywaniem stanu gry (razem ok. 14h).

Poniższy opis nie jest sporządzony z notatek czy zdjęć, więc może zawierać nieścisłości i przekłamania wynikające z wad pamięci, a także ograniczonej informacji (jak to w OiG) jako utworzony z sowieckiego punktu widzenia.

Sesja I
Miejsce: Agresor
Dowódcy:
- Polacy: Silver,
- Sowieci: Chmurnik
Okres: pierwszy i połowa drugiego etapu.

Front południowy
Stalin (jako niedoświadczony dowódca) podjął b. ryzykowną decyzję twardej obrony już na rubieżach Berdyczowa. Paradoksalnie pozwoliło mu to na dość skuteczne powstrzymanie marszu Biełopolaków bez nadmiernych strat w pierwszych walkach. Doświadczony marsz. Śmigły Rydz wydawał się początkowo nie brać pod uwagę takiej wersji obrony (zdając sobie sprawę z jej absurdalności), co przypadkowo dało Sowietom nieco możliwości. Tym niemniej Berdyczów w końcu padł na przełomie pierwszego i drugiego etapu. Polakom udało się wcielić w swe szeregi wielu jeńców, korzystając z błędnych decyzji komisarza Stalina. W kolejnym etapie Sowieci cofali się, dość często używając rozkazu „wycofanie”, oczekując na maksymalnie spóźnioną Armię Konną Budionnego. Gdy wreszcie się pojawiła, wojska sowieckie były już w opłakanym stanie, choć żadna z jednostek nie została wyeliminowana na stałe, a tylko jedna rozbita dołączyła do rezerwy. Front przesuwał się z wolna na wschód – obecnie nieco na zachód od Kijowa.

Poprawiony: piątek, 31 października 2014 13:50

Więcej…

 

Smoleńsk 1941 – scenariusze z „Dragona Hobby”

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

W porozumieniu z Jackiem Domańskim, autorem gry „Smoleńsk 1941″ zamieszczamy wykaz scenariuszy do tej gry, pierwotnie opublikowanych w czasopiśmie „Dragon Hobby”, wraz z ich opisami (pełnią one jednocześnie funkcję historycznych wprowadzeń). Kierujemy się tym, by, po pierwsze, w internecie była jakakolwiek informacja na temat tych scenariuszy, że takowe wychodziły swego czasu w czasopiśmie „Dragon Hobby”, oraz przynajmniej pokrótce je charakteryzująca. Po drugie, ponieważ sama gra zawierała istotne błędy, dodajmy, powstałe nie z winy autora, sądzimy, że te scenariusze mogą się okazać użyteczne i pozwolą lepiej wykorzystać jej pierwotną wersję. Informacje zawarte w opisach są dość skąpe, jako że bitwa smoleńska była w chwili ukazania się gry pod wieloma względami białą plamą w historii militarnej. Dostępne źródła dotyczące tego okresu walk na froncie wschodnim były wyjątkowo ubogie albo całkowicie nierzetelne. Nie publikujemy konkretnych informacji, rozstawień i danych do samych rozgrywek, jako że autor planuje opracować nową wersję gry i wraz nią powstaną nowe wersje tych scenariuszy. Obecnie, dzięki licznym doświadczeniom, w tym przy tworzeniu map dla wydawnictwa Militaria, jak również mając na koncie kilka publikacji dotyczących II wojny światowej, „popełnionych″ dla tegoż wydawnictwa, jest on w stanie wnieść wiele nowego do swojej gry. Publikując te scenariusze, mamy nadzieję, że zainteresujemy przynajmniej niektórych spośród czytelników tematyką walk na froncie wschodnim, w tym zwłaszcza początkową ich fazą, która w ostatnich latach, m.in. dzięki książkom Marka Sołonina, jest ukazywana w zupełnie innym świetle niż jeszcze przed paru laty.

Poprawiony: poniedziałek, 13 stycznia 2020 11:49

Więcej…

 

1939 (Kordyt) – Daniel vs Dominik, 29.04.2011

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

„1939” jest grą wydawnictwa Kordyt, która ukazała się w 2010 r. Gra prezentuje nowe, oryginalne podejście do tematyki kampanii wrześniowej.

Niemcy – Daniel, Polacy – Dominik.

Scenariusz „Tak mogło być” (wariant zwycięstwa: gra na cele strategiczne do zdobycia)

Skład armii niemieckiej:
- XV, VIII, IV, VII, XIII, I, II, X, XXII, XIX, XXI KA, GO „Brandt”, „Madem”, KA „Wodrig”, Zgrupowanie GAK, GAK 14.

Skład armii polskiej:
- Zgrupowanie „KOP”, GO „Grodno”, Zgrupowanie „Północne”, „Południowe”, GO „Śląsk”, GO „Piotrków”, GO „Bielsko”, GO „Czersk”, A. „Pomorze”, A. „Lublin”, A. „Warszawa”, A. „Kraków”, A. „Karpaty”, A. „Łódź”, A. „Modlin”, A. „Prusy”, SGO „Narew”, „Polesie”.

Dominik rozstawił się pierwszy. Zgromadził on znaczne siły przy granicy z Prusami Wschodnimi, a także w rejonie Pomorza Zachodniego i Śląska. Pamiętając swoje zwycięstwo w jednej z rozgrywek zgromadził na kierunku warszawskim GO „Bielsko”, A. „Modlin”, A. „Lublin”, A. „Łódź”, ponadto samej Warszawy broniła A. „Warszawa”. Karpat broniły A. „Małopolska” i „Karpaty”, przeciw nim były moje XXII KA i grupa „Bernolak”.

Poprawiony: wtorek, 03 maja 2011 11:04

Więcej…

 

Budapeszt 1945 – scenariusze z „Dragona Hobby”

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

W porozumieniu z Marcinem Sową, autorem gry „Budapeszt 1945″ zamieszczamy wykaz scenariuszy do tej gry, pierwotnie opublikowanych w czasopiśmie „Dragon Hobby”, wraz z ich opisami (z reguły są to historyczne wprowadzenia). Kierujemy się tym, by, po pierwsze, w internecie była jakakolwiek informacja na temat tych scenariuszy, że takowe wychodziły swego czasu w czasopiśmie „Dragon Hobby”, oraz przynajmniej pokrótce je charakteryzująca. Po drugie, scenariusze te wydają się szczególnie wartościowe, o tyle, że w przeciwieństwie do wielu innych, publikowanych swego czasu w czasopiśmie „Dragon” i „Dragon Hobby”, są scenariuszami stricte historycznymi, mocno osadzonymi w realiach historycznych, solidnie opracowanymi w oparciu o literaturę prawie niedostępną w naszym kraju (patrz informacje o wykorzystanej literaturze na końcu artykułu), po wtóre, nawet jeśli komuś uda się dotrzeć do tych pozycji, są one w języku węgierskim, którym u nas niewiele osób włada. Po trzecie, warto wspomnieć, że Marcin Sowa jest jednocześnie autorem książek „Siedmiogród 1944″ i „Budapeszt 1944-45″, wydanych w serii „Historyczne Bitwy”, jak również tłumaczem wielu innych pozycji z węgierskiego. Szereg informacji zawartych w tych tekstach może być więc przydatne nie tylko grywającym w „Budapeszt 1945″, ale także w inne gry, jak również osobom interesującym się historią działań na Węgrzech w końcowej fazie II wojny światowej. Tym też się kierowaliśmy, tzn. głównie stroną historyczną tych tekstów. Nie publikujemy natomiast konkretnych informacji dotyczących rozstawień wojsk itp., a przynajmniej są one ograniczone do minimum, z uwagi na fakt, że po pierwsze i tak, żeby zagrać (w pierwotną wersję), trzeba posiadać odpowiednie numery „Dragona Hobby” (zawierają one zazwyczaj dodatkowe komponenty do tych scenariuszy), a po drugie, opracowywana jest przez autora nowa wersja gry, więc jeśli na portalu pojawią się pełne wersje tych scenariuszy, to w nowej odsłonie. Osobiście, wraz z autorem, mamy też nadzieję, że dzięki tej publikacji znajdą się osoby bliżej zainteresowane tą tematyką.

Poprawiony: poniedziałek, 13 stycznia 2020 11:51

Więcej…

 

Revell 03132 – StuG 40 Ausf G Late

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Historia
Historia konstrukcji Sturmgeschutz III sięga 8 czerwca 1936 roku, kiedy to von Manstein sformułował potrzebę stworzenia dział szturmowych jako broni wspierającej piechoty tak w natarciu, jak i w obronie (już wtedy przewidział ich użycie jako broni przeciwpancernej, docelowo mogącej zastąpić organiczne bataliony przeciwpancerne dywizji piechoty). Zarekomendował on stworzenie baterii artylerii szturmowej w ramach Lehr-Infanterie-Bataillon (szkolny batalion piechoty) w celu wypracowania taktyki działania. Należało jednak najpierw zaprojektować i zbudować pojazdy mające pełnić powyższą rolę. Pierwsze pojazdy z „żelazną” nadbudówką (czyli z nieutwardzanej stali, szkolne) były dostępne dopiero w 1939 roku. Co oczywiste, nie wzięły udziału w walce. Co ciekawe oficjalną, stałą nazwę Sturmgeschutz konstrukcja ta uzyskała dopiero w dniu 28 marca 1940 roku, do tego czasu trwała karuzela nazewnicza.

Poprawiony: sobota, 07 maja 2011 10:10

Więcej…

 

Strona 224 z 234