[Bitwa na Ławicy Dogger] Relacja admirała Beatty (17.04.2011)

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Pierwsza nasza rozgrywka z Xardasem w tę zabytkową i dość rzadką (i przez to mało znaną) dziś grę. Sporo zamieszania z początku sprawiały zasady dotyczące zadawania strat, w tym ustalania uszkodzeń. Dla uproszczenia rozgrywki i przyspieszenia gry (samo prowadzenie ognia i tak wymaga mnóstwa rzutów) zdecydowaliśmy się na najprostszy wariant uwzględniania strat, tzn. nie sprawdzaliśmy dodatkowych efektów, w jaką część który okręt dostał trafienie i co to ewentualnie dodatkowo powoduje, tylko zliczaliśmy punkty trafień. Stąd też brak użycia dodatkowych żetonów (oznaczających zatrzymanie okrętu itp.). Jeśli chodzi o sposób wykonywania ruchu, graliśmy wariant z wykonaniem ruchu przez obie strony, a potem ze wspólną fazą walki, podczas której jako pierwsi przeprowadzają swoje ataki Niemcy. To niewątpliwie premiuje w walce stronę niemiecką. Dla Anglików plusem tego wariantu wykonywania posunięć jest to, że mogą dostosować swój ruch do ruchu przeciwnika i próbować się uchylać od walki, czyli, gdyby chcieli się cofać, uciekać, jest to dla nich optymalna kolejność czynności.

Xardas – flota niemiecka, Raleen – flota brytyjska.

Flota brytyjska przed bitwą

Poprawiony: niedziela, 08 maja 2011 09:22

Więcej…

 

Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Informacje o książce
Pełny tytuł: Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym. Mobilizacja i podstawy funkcjonowania w wojnie
Autor: Tomasz Strzeżek
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Rok wydania: 2010 (II wyd.)
Stron: 559
Wymiary: 23,9 x 16,9 x 2,8 cm
Oprawa: miękka
ISBN: 97883-7299-661-9

Recenzja
Okres powstania listopadowego doczekał się w polskiej historiografii wielu opracowań. W kwestiach militarnych sztandarową pozycją jest tu „Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831″ Wacława Tokarza, jedno z najlepszych dzieł w całej polskiej literaturze historycznej. Licznych opracowań doczekała się także płaszczyzna polityczna tego jednego z największych naszych zrywów narodowych. Tematyka powstania przyciąga z uwagi na fakt, że od strony wojskowej długo byliśmy wtedy w stanie walczyć z Rosją jak równy z równym. Znakomita postawa polskiej armii, jej wyczyny, w połączeniu z zaprzepaszczonymi szansami, pozwalają snuć alternatywne wizje rozwoju wypadków – rozważań, jak potoczyć się mogły losy powstania, gdyby te możliwości choć po części wykorzystano. Owemu romantycznemu duchowi dawali się czasami ponieść nawet tak trzeźwi i metodologiczni historycy wojskowości jak Wacław Tokarz.

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2011 19:49

Więcej…

 

Richard III: The Wars of the Roses (Columbia Games)

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Tytułowy bohater – król Ryszard III smętnie spoglądający z pudełka gry

W 2009 r. firma Columbia Games wydała grę pt. Richard III: The Wars of the Roses. Gra osadzona jest w klimacie wojny Dwóch Róż (przy okazji warto zwrócić uwagę na liczbę mnogą w tytule angielskim – dla Anglików to są „wojny” Dwóch Róż). W grze jeden z graczy kieruje dynastią Yorków (herb Biała Róża), zaś drugi dynastią Lancasterów (herb Czerwona Róża). Celem gry jest zdobycie i utrzymanie przewagi w Anglii, umożliwiającej prowadzonemu przez nas rodowi objęcie rządów.

Poprawiony: sobota, 04 czerwca 2011 10:19

Więcej…

 

Taktyka jazdy (Bruksela 1852)

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

 

Wszystkie pogrubienia czcionki w cytatach pochodzą ode mnie nie zaś z oryginalnego tekstu. Chciałem w ten sposób zaznaczyć fragmenty, które z różnych względów wydały mi się szczególnie ciekawe.

W ramach wstępu
s. 21: „Dar zmierzenia jednem rzutem oka wszystkich korzyści i szkód wypływających z położenia okolicy i rozkładu wojsk, ogarnięcie i zdrowe i prawdziwe w skutku odniesienia z nich wszelkich możebnych korzyści, ten dar, – le coup d’aeil, charakteryzuje urodzonego wojownika. Ten coup d’aeil nie da się nabyć ani też zredukować na jakie ogólne formułki, jest on bowiem istotnym genjuszem militarnym.”

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2011 19:52

Więcej…

 

Nauka wojowania jazdy wspólnie z artylleryą konną (Warszawa 1828)

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Pełny tytuł: Nauka wojowania jazdy wspólnie z artylleryą konną, Wyjątek przetłumaczony z Dzieła w Niemieckim języku przez Majora Deckera napisanego przez J. K. Kapitana Artylleryi Konney Polskiey

I. Skład Mechaniczny Artylleryi Konney

a. PODZIAŁ
1. Chociaż w ogólności, Artyllerya konna większey części Mocarstw Europejskich, iest uzbroiona w działa lekkie wyłącznie, w niektórych iednakże, z powodu wagomiaru dział których używa, można ią rozdzielić na ciężką i lekką, iak np. w Rossyi i Angli, co właśnie i w Polskiey też Konney Artylleryi ma mieysce.

b. BROŃ
2. Właściwą broń Artylleryi konney, stanowią iey działa; dla zabezpieczenia iey zaś w nadzwyczaynych przypadkach, każdy żołnierz iest uzbroiony pałaszem i pistoletami.

Działa ciężkie, nazwane pozycyinemi, Artylleryi konney Polskiey, są Jednorogi 1/2 pudowe, z których strzelaią się Granaty ważące 1/2 puda czyli 20 funtów. Lekkiey konney Artylleryi zaś, Armaty są 6 funtowe strzelaiące kulą 6 funtów ważącą, a Jednorogi 1/4 pudowe, których Granat waży 1/4 puda czyli 10 funtów.

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2011 20:01

Więcej…

 

Krótki zbiór wiadomości praktycznych artyleryi (Warszawa 1809)

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Pełny tytuł: Krótki zbiór wiadomości praktycznych artyleryi, dla Pożytku tego Korpusu z różnych Autorów wyjętych

Całość tekstu od s. 9. Pomięto jedynie krótki ogólnikowy wstęp.

O DZIAŁACH W OGÓLNOŚCI

Podział wagomiarów w Artylleryi Francuzkiey iest czworaki, to iest 24. funtowa, 16. funtowa, 8. funtowa i 4. funtowa. Długość Armat, iako też i waga, różnym podpadały odmianom podług doświadczeń; te w końcu ustaliły pewne prawidła, tak, iż armata 24. funtowa ma długość 9 stóp, 6 cali, a wagi ma w sobie 5,700 funtów, a doniosłości naywiększey pod 45. stopniem podniesienia, ma 2,150 sążni; 16. funtowa ma długości 9 stóp, 2 cale, wagi 4,200 funtów, doniosłości 2,080 sążni; 12. funtowa polowa, ma długości 7 stóp, 6 liniy, wagi 1,800 funtów; 8 funtowa ma długości 6. stóp, cal 1, liniy 9; 4. funtowa ma długości 4 stopy, 10 cali, 6 liniy. W ogólności każda armata powinna mieć 150. funtów spiżu na każdy funt wagi kuli. Doniosłość armaty 12 funtowey polowey, pod 6tym stopniem podniesienia, iest sążni 911. Armaty 8 funtowey pod takimże kątem obniosłości jest 633. sążni. Nakoniec 4 funtowey doniosłość iest pod tym samym kątem 733. sążni, nabiiaiąc armatę zwyczayną ilością prochu, to iest 3cią częścią wagi kuli.

Pociski zwyczayne do armat każdego wagomiaru, są kule i kartacze; kule do każdey armaty ważą tyle, ile wagi działo nosi imie, i tak 24 funtowey kula waży około 24 funty, i tak daley. Powiedziało się, iaki pod każdą kulą iest nabóy prochu, pod kartacze zaś daie się iedna ćwierć prochu więcey.

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2011 19:56

Więcej…

 

Strona 202 z 210