Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Informacje o książce
Pełny tytuł: Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym. Mobilizacja i podstawy funkcjonowania w wojnie
Autor: Tomasz Strzeżek
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Rok wydania: 2010 (II wyd.)
Stron: 559
Wymiary: 23,9 x 16,9 x 2,8 cm
Oprawa: miękka
ISBN: 97883-7299-661-9

Recenzja
Okres powstania listopadowego doczekał się w polskiej historiografii wielu opracowań. W kwestiach militarnych sztandarową pozycją jest tu „Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831″ Wacława Tokarza, jedno z najlepszych dzieł w całej polskiej literaturze historycznej. Licznych opracowań doczekała się także płaszczyzna polityczna tego jednego z największych naszych zrywów narodowych. Tematyka powstania przyciąga z uwagi na fakt, że od strony wojskowej długo byliśmy wtedy w stanie walczyć z Rosją jak równy z równym. Znakomita postawa polskiej armii, jej wyczyny, w połączeniu z zaprzepaszczonymi szansami, pozwalają snuć alternatywne wizje rozwoju wypadków – rozważań, jak potoczyć się mogły losy powstania, gdyby te możliwości choć po części wykorzystano. Owemu romantycznemu duchowi dawali się czasami ponieść nawet tak trzeźwi i metodologiczni historycy wojskowości jak Wacław Tokarz.

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2011 19:49

Więcej…

 

Richard III: The Wars of the Roses (Columbia Games)

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Tytułowy bohater – król Ryszard III smętnie spoglądający z pudełka gry

W 2009 r. firma Columbia Games wydała grę pt. Richard III: The Wars of the Roses. Gra osadzona jest w klimacie wojny Dwóch Róż (przy okazji warto zwrócić uwagę na liczbę mnogą w tytule angielskim – dla Anglików to są „wojny” Dwóch Róż). W grze jeden z graczy kieruje dynastią Yorków (herb Biała Róża), zaś drugi dynastią Lancasterów (herb Czerwona Róża). Celem gry jest zdobycie i utrzymanie przewagi w Anglii, umożliwiającej prowadzonemu przez nas rodowi objęcie rządów.

Poprawiony: sobota, 04 czerwca 2011 10:19

Więcej…

 

Taktyka jazdy (Bruksela 1852)

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

 

Wszystkie pogrubienia czcionki w cytatach pochodzą ode mnie nie zaś z oryginalnego tekstu. Chciałem w ten sposób zaznaczyć fragmenty, które z różnych względów wydały mi się szczególnie ciekawe.

W ramach wstępu
s. 21: „Dar zmierzenia jednem rzutem oka wszystkich korzyści i szkód wypływających z położenia okolicy i rozkładu wojsk, ogarnięcie i zdrowe i prawdziwe w skutku odniesienia z nich wszelkich możebnych korzyści, ten dar, – le coup d’aeil, charakteryzuje urodzonego wojownika. Ten coup d’aeil nie da się nabyć ani też zredukować na jakie ogólne formułki, jest on bowiem istotnym genjuszem militarnym.”

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2011 19:52

Więcej…

 

Nauka wojowania jazdy wspólnie z artylleryą konną (Warszawa 1828)

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Pełny tytuł: Nauka wojowania jazdy wspólnie z artylleryą konną, Wyjątek przetłumaczony z Dzieła w Niemieckim języku przez Majora Deckera napisanego przez J. K. Kapitana Artylleryi Konney Polskiey

I. Skład Mechaniczny Artylleryi Konney

a. PODZIAŁ
1. Chociaż w ogólności, Artyllerya konna większey części Mocarstw Europejskich, iest uzbroiona w działa lekkie wyłącznie, w niektórych iednakże, z powodu wagomiaru dział których używa, można ią rozdzielić na ciężką i lekką, iak np. w Rossyi i Angli, co właśnie i w Polskiey też Konney Artylleryi ma mieysce.

b. BROŃ
2. Właściwą broń Artylleryi konney, stanowią iey działa; dla zabezpieczenia iey zaś w nadzwyczaynych przypadkach, każdy żołnierz iest uzbroiony pałaszem i pistoletami.

Działa ciężkie, nazwane pozycyinemi, Artylleryi konney Polskiey, są Jednorogi 1/2 pudowe, z których strzelaią się Granaty ważące 1/2 puda czyli 20 funtów. Lekkiey konney Artylleryi zaś, Armaty są 6 funtowe strzelaiące kulą 6 funtów ważącą, a Jednorogi 1/4 pudowe, których Granat waży 1/4 puda czyli 10 funtów.

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2011 20:01

Więcej…

 

Krótki zbiór wiadomości praktycznych artyleryi (Warszawa 1809)

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Pełny tytuł: Krótki zbiór wiadomości praktycznych artyleryi, dla Pożytku tego Korpusu z różnych Autorów wyjętych

Całość tekstu od s. 9. Pomięto jedynie krótki ogólnikowy wstęp.

O DZIAŁACH W OGÓLNOŚCI

Podział wagomiarów w Artylleryi Francuzkiey iest czworaki, to iest 24. funtowa, 16. funtowa, 8. funtowa i 4. funtowa. Długość Armat, iako też i waga, różnym podpadały odmianom podług doświadczeń; te w końcu ustaliły pewne prawidła, tak, iż armata 24. funtowa ma długość 9 stóp, 6 cali, a wagi ma w sobie 5,700 funtów, a doniosłości naywiększey pod 45. stopniem podniesienia, ma 2,150 sążni; 16. funtowa ma długości 9 stóp, 2 cale, wagi 4,200 funtów, doniosłości 2,080 sążni; 12. funtowa polowa, ma długości 7 stóp, 6 liniy, wagi 1,800 funtów; 8 funtowa ma długości 6. stóp, cal 1, liniy 9; 4. funtowa ma długości 4 stopy, 10 cali, 6 liniy. W ogólności każda armata powinna mieć 150. funtów spiżu na każdy funt wagi kuli. Doniosłość armaty 12 funtowey polowey, pod 6tym stopniem podniesienia, iest sążni 911. Armaty 8 funtowey pod takimże kątem obniosłości jest 633. sążni. Nakoniec 4 funtowey doniosłość iest pod tym samym kątem 733. sążni, nabiiaiąc armatę zwyczayną ilością prochu, to iest 3cią częścią wagi kuli.

Pociski zwyczayne do armat każdego wagomiaru, są kule i kartacze; kule do każdey armaty ważą tyle, ile wagi działo nosi imie, i tak 24 funtowey kula waży około 24 funty, i tak daley. Powiedziało się, iaki pod każdą kulą iest nabóy prochu, pod kartacze zaś daie się iedna ćwierć prochu więcey.

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2011 19:56

Więcej…

 

Zasady rozstawiania dział, czyli użycie artylleryi z Woyskiem w polu (Warszawa 1828)

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Pełny tytuł: Zasady rozstawiania dział, czyli użycie artylleryi z Woyskiem w polu, z niemieckiego na język oyczysty przez Karola Stolzmana Porucznika Artylleryi przełożone

OGÓLNIE O UŻYCIU ARTYLERII

s. 4:
Ogólnym celem użycia Artylleryi w polu jest: uważając ją jako broń posiłkową poruszenia wojsk, na doniosłość strzału działowego dobrze kierowanym ogniem zasłaniać takowe przeciw nieprzyjacielskim napadom, jeśli nie zabezpieczyć, to przynaymniey je mniey szkodliwemi uczynić, własne na nieprzyjaciela napady silnie wspierać, i przez wynaydywanie słabych stron przeciwnika takowe na opór jaki znaydą silniejszemi uczynić; owo zgoła, o stanowczy we wszystkich okolicznościach skutek postarać się.

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2011 19:53

Więcej…

 

Strona 176 z 184